Connect with us

Marknadsnyheter

Carbiotix uppdaterar om den senaste utvecklingen

Published

on

Carbiotix fortsätter att göra goda framsteg när Bolaget går in i 2023. Denna uppdatering ger en översikt över de framsteg vi har gjort relaterade till milstolpar, riktningen vi är på väg med CarbiAXOS, LinkGut och andra utvecklingsaktiviteter i bolaget.

Jag är glad att kunna kommunicera att Carbiotix har genomfört en mycket bra process avseende viktiga milstolpar och har nu en ännu tydligare väg till marknad och lönsam tillväxt inom alla produkter och tjänster. Detta har påverkat positioneringen av våra produkter och tjänster, samt var vi kommer att fokusera våra utvecklingsaktiviteter. Tarmhälsa och mikrobiomområdet i allmänhet börjar mogna och Carbiotix är mycket väl positionerat för att befästa Bolagets konkurrenskraftiga position på marknaden. Vertikal integration, strategiska partners och vetenskapligt ledarskap kommer att vara nyckelpelare som stöder Carbiotix konkurrensfördelar och tillväxtplaner framöver.

GRAS-godkännandet och produktionen av CarbiAXOS
GRAS Self Affirmation (SA) godkännandeprocess har varit både lärande och inspirerande för företaget. Det regulatoriska godkännandet av ett bolags första produkt är en mycket interaktiv process med feedback mellan sökanden, konsulter och säkerhetsexperter. Även om detta i slutändan bör leda till att en säker och effektiv produkt godkänns, behövs tålamod och beslutsamhet. Vi har sett denna process som både utbildande och inspirerande, vilket leder till en mer värdefull och riktad tillämpning av vår första CarbiAXOS-ingrediens. Vidare har vi har också behövt få full samordning med vår enzymleverantör för att bygga en grund för en långsiktig relation, som jag är glad att kunna säga nu faller på plats. De förseningar vi har upplevt i GRAS SA-processen bör därför göra det möjligt för oss att accelerera myndighetsgodkännanden på alla marknader framöver.

Vi har också använt den här tiden för att samla in feedback från marknaden via mässor, konferenser och bilaterala diskussioner med många experter. Det är därför mycket tydligt att Carbiotix bör fokusera sina ansträngningar på avancerade kosttillskott och kosmetiska ingredienser som kan användas ensamma, i blandningar eller användas i kombination med medicinska tillämpningar och terapier. Detta innebär att vi initialt kommer att rikta in oss på de globala prebiotiska kosttillskotts- och kosmetiska marknaderna genom att utnyttja vår LinkGut-kompletterande diagnostik för att ta marknadsandelar på en sammanlagd marknad värd nära 1 miljard euro (1). Den första CarbiAXOS-produkten som godkänns kommer således att vara ett avancerat kosttillskott med flera applikationer och detta återspeglas i den aktuella GRAS SA-dokumentationen. Samtidigt som vi gör vårt bästa för att påskynda slutförandet av GRAS SA-processen, kan jag inte bekräfta när detta sker eftersom en tredje part är inblandad. Under tiden kommer vi att fortsätta med förmarknadsaktiviteter genom att följa upp produktförfrågningar och att säkerställa att vi kan tillhandahålla produkter och prover för kunder.

För att säkra produktionen av kosttillskott och kosmetiska CarbiAXOS-ingredienser måste vi vertikalt integrera vår produktionsprocess samtidigt som vi arbetar med viktiga partners längs vägen. Medan vår produktionsanläggning i Bjuv initialt kommer att användas till att tillverka kosmetiska ingredienser samt kosttillskottsprover för säkerhetsanalys, formuleringsarbete och kliniska studier, kommer vår första CarbiAXOS-produkt att tillverkas i USA genom en kontraktstillverkningspartner av praktiska skäl. Jag är glad att kunna säga att vi har hittat denna partner, som tidigare nämnts, och kommer att arbeta med dem under 2023 för att initiera produktionen av CarbiAXOS för att möta marknadens efterfrågan. Medan vertikal integration kommer att göra det möjligt för oss att påskynda utvecklingsaktiviteter och sänka kostnaderna, kommer strategiska partners att hjälpa till med våra tillväxtplaner som ger viktig produktionskapacitet och kunskap längs vägen.

Försäljnings- och partneraktiviteter
Det sista kvartalet 2022 markerade början på en tydlig tillväxttrend i LinkGuts försäljning. Efter övergången från en B2C- till B2B-plattform ökar våra första LinkGut-partners nu affärsverksamheten och partnerförfrågningarna har ökat märkbart. Detta tack vare vår position att vara det billigaste, mest flexibla och pålitliga B2B-konsumentmikrobiomtestet på marknaden. Den variabla och ständigt föränderliga karaktären hos tarmmikrobiomet innebär att testning alltid kommer att krävas oavsett utvecklingen av artificiell intelligens (AI) och vår förmåga att vertikalt integrera testtjänsten och kontinuerligt minska kostnaderna innebär att vi inte bara kommer att ta en ledande position på marknaden utan också göra avtryck på marknaden för konsumentmikrobiomtestning. För att kommunicera detta och utnyttja denna strategiska position ökar vi nu marknadsföringsaktiviteterna till vår omfattande potentiella partnerdatabas som vi har byggt upp under de senaste fyra åren.

Efter lanseringen och försäljningsstarten av CarbiAXOS i november förra året i Boston, USA, har vi också sett en stadig tillväxt av kundförfrågningar. Dessa härrör mestadels från vårt initiala målkundsegment, nämligen mindre kosttillskottsföretag. Vårt mål är att skicka ut prover för säkerhet, formulering och kliniskt arbete så snart GRAS SA har uppnåtts för CarbiAXOS, och därefter öka leveranser för att etablera en solid försäljningspipeline. Dessutom kommer vi att påbörja leveranser av CarbiAXOS till kunder, särskilt de som representerar mindre kosttillskotts- och kosmetiska företag.

Uppdatering om utvärderingsprojekt och aktuell patientstudie
Som tidigare nämnts visade Carbiotix LinkGuts utvärderingsprojekt med en global labbtjänstleverantör att vår LinkGut-tjänst är det billigaste, mest flexibla och mest pålitliga mikrobiomtestet på marknaden. Tack vare vår vertikala integration ser vi däremot att tjänsten kommer att bli ännu mer kostnadsmässigt konkurrenskraftigt över tid. Av den anledningen kommer vi därför inte att fortsätta att arbeta med denna partner för tillfället, utan är öppna för att omvärdera ett partnerskap vid ett senare tillfälle. Under de senaste sex månaderna har Carbiotix genomfört ytterligare förändringar i LinkGut som avsevärt har minskat kostnaderna, förbättrat flexibiliteten samt tjänstens tillförlitlighet, vilket gör tjänsten ännu mer konkurrenskraftig.

När det gäller vår nuvarande CarbiAXOS metformin T2D-studie använder för närvarande cirka 50 patienter interventionen och med planerade marknadsföringsaktiviteter i januari hoppas vi kunna registrera ytterligare 50 patienter. Som tidigare kommunicerats bör interventionsfasen i studien vara avslutad i slutet av Q2 2023. Detta är vår första patientstudie med CarbiAXOS i samband med en etablerad terapi på marknaden som riktar sig mot en global sjukdom som påverkar miljontals människor. Vi är i processen att skicka in en ansökan om finansiering för att utöka denna studie till flera hundra patienter. Denna studie kommer att fungera som en mall för framtida saminterventionsstudier på multipla sjukdomsområden som riktar sig mot användningen av ett förfinat CarbiAXOS-kosttillskott i kombination med andra pro-läkemedel för att öka farmakokinetiken och minska de negativa biverkningarna av behandlingar.

Utvecklingsframsteg
Vårt nuvarande fokus på att utveckla och lansera förfinade eller avancerade CarbiAXOS-produkter som ska användas ensamma, blandas eller användas tillsammans med andra medicinska applikationer eller terapier innebär att vi kommer fortsätta att uppgradera vår produktionsanläggning i Bjuv under 2023. Uppgraderingarna gör det möjligt för oss att producera kosttillskottsprover till kunder samt skala upp tillverkningen av kosmetiska ingredienser för en global marknad. Vi fortsätter att utforska olika substrat för att producera CarbiAXOS, men inledningsvis kommer vi att fokusera på våra insatser att marknadsföra produkter baserade på majs, havre och ärtfiber, de två senare ger en möjlighet att återvinna lokala sidoströmsprodukter. Som en reaktion på den globala makroekonomiska utvecklingen kommer vi också att införa kostnadsbesparingar inom vissa områden samtidigt som vi utökar verksamheten inom andra områden. Vi kommer till exempel att utöka vårt CarbiAXOS-utvecklingsteam för att påskynda lanseringen av nya CarbiAXOS-produkter.

Status på vår IP-portfölj
Vi kommer att fortsätta att se över vår IP-portfölj genom vårt strategiska fokus och vår vilja att utnyttja resurserna så effektivt som möjligt. Förutom att överge två äldre B2C-fokuserade pågående patent som tidigare kommunicerats, kommer vi också att granska våra modulatorpatent för att eliminera redundans och låta resurser frigöras för patent som riktar sig mot patentansökningar för co-intervention av CarbiAXOS med andra läkemedel. Genom att göra det kommer vi över tid att bygga upp en patentportfölj som speglar vårt strategiska fokus att rikta in oss på användningen av prebiotika för att öka effekten av läkemedel som behandlar en rad ledande metaboliska och kroniska sjukdomar snarare än råvaruprebiotika som används i livsmedels- och dryckesapplikationer för deras funktionella egenskaper.

Organisation samt investeringscase för Carbiotix
Som nyligen kommunicerats kommer Carbiotix organisation att genomgå vissa förändringar i samband med årsstämman den 21 april. Styrelseordförande Jonas Danielsson och medgrundare Peter Falck lämnar sina styrelseuppdrag. Jag kommer även att avgå som VD och föreslås bli styrelseordförande och ersättas av Erik Deaner vår COO. Jag kommer att fortsätta stötta Erik och Bolaget med försäljning och affärsutveckling. Vi kommer att presentera två nya styrelseledamöter i samband med kallelsen till årsstämman i slutet av mars. Motivationen för denna organisationsförändring är ett större fokus på kommersialisering och upprampning av CarbiAXOS produktion och försäljning.

Sammantaget är jag mycket nöjd med utvecklingen när vi går in i 2023. Vi har använt förseningarna i vår GRAS SA-process med CarbiAXOS för att förbättra Bolagets produkt och fokus. Parallellt med detta har vi förbättrat kostnadskonkurrenskraften, flexibiliteten och tillförlitligheten i vår LinkGut-tjänst som nu visar resultat när det gäller ökad försäljning och bör bli en betydande del av vår top-line tillväxt och befästa vår strategiska position på marknaden. Vi har en tydlig plan att uppgradera vår anläggning i Bjuv för att producera de prover och produkter vi vill ha, förutom att ha en partner i USA för att skala upp produktionen när försäljningen växer. Vi kommer snart att ha en organisation som är ännu mer fokuserad på att accelerera produktutveckling och försäljning och har en IP-strategi som speglar vart vi är på väg snarare än var vi har varit. Jag tror att 2023 kommer att bli ett nyckelår för Carbiotix och ett år som jag har väntat på i många år, en övergång från ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag.

Kristofer Cook, VD för Carbiotix

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: [email protected]

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

EKN lanserar ny garanti för att främja gröna exportaffärer

Published

on

By

EKN lanserar en ny garanti för export som bidrar till klimatomställningen. Med den Gröna exportkreditgarantin kan exportföretag och banker försäkra upp till 100 procent av en affärs värde ­för att skydda sig mot risken att inte få betalt.

– Med bas i gruvnäring, stål, skog, energi, transport och telekom, har svensk industri lösningar som efterfrågas för världens utmaningar. Den nya Gröna exportkreditgarantin är en pusselbit för att möjliggöra fler exportaffärer som bidrar till klimatomställningen, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör, EKN. 

För att kunna utnyttja den nya Gröna exportkreditgarantin ska exportaffären gälla antingen gröna produkter eller produkter som i slutanvändningen blir del av en grön verksamhet.

– Det kan handla om försäljning av elbilar till en utländsk kund eller försäljning av kablar som ska användas i ett vindkraftsprojekt, säger Anna-Karin Jatko.

Garantin är den andra gröna garantin som EKN lanserar. Den Gröna exportkreditgarantin som lanseras nu fokuserar specifikt på gröna exportaffärer medan den Gröna kreditgarantin från 2021 utvecklades för gröna investeringar i Sverige.

– De två garantierna kompletterar varandra och ökar svenska företags möjligheter att exportera klimatsmarta produkter. Med dessa två garantier vill EKN främja gröna satsningar både i Sverige och utomlands, säger Anna-Karin Jatko.

EKN följer EU-taxonomins klassificering av gröna aktiviteter som bidrar till klimatomställning- och anpassning.

För mer information kontakta:

Malin Alm Gerentz, pressansvarig EKN
Tel: +46 8 788 01 66, e-post: [email protected]

Om EKN

Exportkreditnämnden, EKN, är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering.
Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansieras med försäkringstagarnas premier.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Oddsen på Melodifestivalen: Elov & Beny kan skrälla i Göteborg

Published

on

By

Enligt oddsen från Unibet kommer Jon Henrik Fjällgren och Tone Sekelius lägga beslag på finalbiljetterna när Melodifestivalens första deltävling går av stapeln i Göteborg. Men det är skrällvarning på epadunkdoun Elov & Beny.

I kväll går startskottet för årets upplaga av Melodifestivalen när de första sju bidragen möts i Göteborg. Det blir en härlig mix av rutinerade rävar och oprövade kort.

Jon Henrik Fjällgren är mer eller mindre ett måste för att en Melodifestival ska vara komplett. Den här gången har han slagit sina påsar ihop med sångaren Adam Woods och dj:n Ark North. Enligt Unibets odds kan trion räkna med en finalbiljett.

Tone Sekelius ligger bäst till i oddslistan för att få med sig den andra finalbiljetten, men det går inte att räkna bort Elov & Beny som har gjort succé med sin epadunk. Nu ställer de upp i Mellon med ”Raggen går” – ett fullspäckat nummer där bland annat en korvkiosk och en brinnande klotgrill gör dem sällskap på scenen.

– Elov & Beny blev några av Sveriges mest spelade artister förra året, inte minst tack vare sommarplågan ”Bubbel på balkongen, tillsammans med sångerskan Sofie Svensson.  Oddsen pekar just nu på att Elov & Beny går till andra chansen, men de kan mycket väl vara med och fajtas om en finalbiljett, säger Henrik Holm, oddsexpert på Unibet.

Victor Crone ligger också bra till i oddslistan. Han gjorde Mellodebut 2015 tillsammans Behrang Miri. Då gick duon till andra chansen. 2020 var det dags igen, den här gången som soloartist med låten ”Troubled waters” som gick direkt till final där den hamnade på nionde plats.  Frågan är om det blir tredje gången gillt för Victor Crone?

I startfältet återfinns även Loulou Lamotte. Som en del av The Mamas vann Loulou Melodifestivalen 2020. Nu ställer hon upp på egen hand och ska dessutom sjunga på svenska. Loulou ligger just nu på en femteplats i oddslistan.

Högoddsarna i Göteborg är 16-årige Rejhan Bellani från Uddevalla och den något äldre duon Eva Rydberg & Ewa Roos. Trots sin ringa ålder har Rejhan hållit på med musik länge – redan som 14-åring slog han igenom i Talang med låten ”I’m not the only one”.

Eva Rydberg, 79, och Ewa Roos, 73, gjorde succé med ”Rena rama ding dong” i Melodifestivalen 2021. Nu står duon återigen på scenen, den här gången med låten ”Länge leve livet”. Enligt oddsen blir konkurrensen för tuff och det blir inget avancemang för Melodifestivalens äldsta deltagare.

Unibets odds på Melodifestivalen 2023

Deltävling 1: Att kvalificera sig för final
Jon Henrik Fjällgren 1.05

Tone Sekelius 1.45
Elov & Beny 5.50
Victor Crone 5.50
Loulou Lamotte 7.50
Eva Rydberg & Ewa Roos 14.00
Rejhan 18.00

För de senaste oddsen:https://www.unibet.se/betting/sports/event/1019225306

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Holm, spelexpert på Unibet,
070-875 41 31
[email protected]

Om Unibet           

Unibet grundades 1997 och är en del av Kindred Group, en speloperatör noterat på Nasdaq Stockholm. Kindred Group äger och driver 9 varumärken, däribland Unibet, och är ett av de största privata spelbolagen på den europeiska marknaden. Kindred Group har över 30 miljoner kunder. Kindred Group är medgrundare av EGBA (European Gaming and Betting Association) och av IBIA, samt medlem av RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Kindred Group plc finns på www.kindredgroup.com och twitter.com/KindredGroup
 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Crown Energy (publ) förvärvar 85 procent av SmarTee S.à.r.l för en köpeskilling om 163 miljoner Euro – väsentlig förändring av Crown Energys verksamhetsinriktning

Published

on

By

INSIDERINFORMATION: Crown Energy AB (publ) (“Crown Energy” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 10 januari 2022 att Bolaget ingått en avsiktsförklaring om att förvärva en koncern inom medicintekniksektorn. Crown Energy har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal (”Avtalet”) gällande förvärv av 85 procent av aktierna i SmarTee S.à ar.l. (“SmarTee”), ett Luxemburg-registrerat bolag vilket är moderbolag till AccYouRate Group registrerat i Italien (”Förvärvet”). AccYouRate Group fokuserar på medicintekniska accessoarer (Eng. Wearables) och innehar för närvarande exklusiva patent inom avancerad och framstående teknik på marknaden för teknik inom smarta textilier. Den totala köpeskillingen uppgår till 163 miljoner Euro och ska betalas i nio delbetalningar över en period om 48 månader, med en första betalning om 75 miljoner Euro vid Avtalets ingående.

Om Transaktionen

 

Crown Energy har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med den i Italien bosatta entreprenören Mr. Claudio Fabbri (”Säljaren”) om att förvärva 85 procent av SmarTee , ett Luxemburg-registrerat bolag vilket är moderbolag till AccYouRate Group, registrerat i Italien, för en total köpeskilling om 163 miljoner Euro. Betalningen för Förvärvet sker av Crown Energy till Säljaren i totalt nio delbetalningar.

 

Den första betalningen om 75 miljoner Euro betalas i samband med att Avtalet ingås,  då även tillträde (closing) kommer att ske. Resterande betalningar genomförs i delbetalningar om 9 miljoner Euro i sexmånadersintervaller.

 

Därutöver finns även möjlighet till en tilläggsköpeskilling där ytterligare betalning i form av upp till 30 procent av framtida finansiella uppsidor (med avdrag för ovan nämnda belopp om 163 miljoner Euro). Denna tilläggsköpeskilling betalas kontant eller genom att aktier i SmarTee emitteras till Säljaren. För att tilläggsköpeskilling ska utgå måste vissa särskilda kommersiella eller finansiella milstolpar, såsom försäljning av strategiska tillgångar eller ökning av kapitalet i bolaget, uppfyllas.

 

OM AccYouRate Group

 

AccYouRate Group innehar för närvarande exklusiva patent inom avancerad och framstående teknik på marknaden för teknik inom smarta textilier. De immateriella rättigheterna består av avancerade komponenter, material, mjukvara och tillbehör. AccYouRate har patenterat en avancerad microsensor tillverkad av polymeriskt bläck. Bläcket fästs på plagg, exempelvis en vanlig t-shirt, som gör att personen som bär plagget bekvämt kan utföra sina dagliga sysslor samtidigt som vitala biomarkörer övervakas med tjänster till en överkomlig kostnad. Denna kontinuerligt inhämtade medicinska data analyseras med hjälp av proprietära algoritmer och kan på distans utvärderas av professionell personal för att övervaka eventuella hälsoproblem hos bäraren av plagget. Teknologierna har uppfunnits och utvecklats av AccYouRates forkarteam i samarbete med flertalet ledande universitet i Europa och USA. De har även validerats av medicinska specialister och uppnått certifiering som medicinteknisk produkt i Europa.

 

Data som genereras är värdefull på två nivåer.

  • Analys som identifierar anomalier inom biomarkörer hos bäraren av plagget; och
  • En kumulativ databas av insamlad medicinsk data från alla bärare av plagg.

 

FINANSIELL INFORMATION OCH FINANSIERING

 

Crown Energy kommer att ha möjlighet att finansiera Förvärvet genom befintlig kassa efter avtalet om försäljningen av Bolagets olje- och gastillgångar, som ingicks i oktober 2021, samt ytterligare kassaflöden från Crown Energys affärsområde ”Asset Management and Development”.

 

Baserat på Crown Energys småskaliga nuvarande verksamhet, förväntar Bolaget inte att Förvärvet i allt väsentligt ska påverka Bolagets resultaträkning. I moderbolaget kommer aktierna i dotterbolaget bokföras för den totala köpeskillingen om 163 miljoner Euro. Ytterligare 10,5 miljoner Euro kommer att redovisas i balansräkningen för köp av aktier, gällande framtida investeringar i SmarTee och dess dotterbolag.

 

Efter överförande av den initiala betalningen om 75 miljoner Euro, kommer den återstående betalningen uppgående till 88 miljoner Euro redovisas som en avtalsmässig avsättning.

 

Mer information om Bolagets finansiella ställning efter Förvärvet kommer efter en formell förvärsanalys görs under första eller andra kvartalet 2023.

 

AccYouRate Group kommer att kräva ytterligare finansiering för att möta sina investeringsmål.

 

VÄSENTLIG FÖRÄNDRING AV BOLAGETS VERKSAMHETSINRIKTNING

 

Förvärvet bedöms utgöra en väsentlig förändring av Crown Energys verksamhetsinriktning varvid styrelsen för Crown Energy överväger olika alternativ för framtiden. Ett sådant övervägande innefattar en genomgång av nuvarande listning och utvärdering av var ett bolag som nu fokuserar på att investera i tillväxtsteknologier bör vara listat för att Crown Energy ska vara optimalt positionerat för framtida utveckling.

 

Yoav Ben-Eli, VD på Crown Energy, kommenterar: ”Jag är mycket glad att kunna börja leverera på mitt löfte till våra aktieägare och marknaden att ta ett tydligt steg mot att förflytta Crown in i den snabbt växande och socialt ansvarstagande medicintekniska världen. Jag har tilltro till att denna investering kommer visa sig mycket framgångsrik i framtiden och bidra med substantiellt värde till vårt bolag, våra aktieägare samt till samhället som kan dra fördel av denna avancerade teknologi”.

 

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

 

MER information

 

Yoav Ben-Eli, VD Crown Energy AB +46 76 312 9793

 

 

OM CROWN ENERGY

 

Crown Energy är en internationell koncern med historia inom kundanpassade lösningar för boende, kontor och tillhörande tjänster, samt prospektering inom olje- och gasindustrin. Koncernen är nu dedikerad till sin transformation till en ny och mer socialt och miljömässigt ansvarsfull verksamhetsinriktning för att bidra till en positiv förändring, med fokus på medicinteknik och att förbättra sitt hållbara avtryck.  För mer information, besök www.crownenergy.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.