Careium rapporterar andra kvartalet 2022

| 15 juli, 2022 | 0 kommentarer

Sammanfattning av kvartalet

 • Careiums nettoomsättning uppgick till 174,4 Mkr (147,0), en ökning med 18,7 procent. Tjänsteförsäljningen uppgick till 132,0 Mkr (113,8) en ökning med 16,1 procent. Produktförsäljningen uppgick till 42,4 Mkr (33,2) en ökning med 27,7 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 37,4 procent (41,6).
 • Justerat rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 14,1 Mkr (6,2) exklusive omstruktureringskostnader om 0,6 Mkr. Inklusive omstruktureringskostnader uppgick EBIT till 13,5 Mkr (6,0) med en rörelsemarginal om 7,7 procent (4,1). Rörelseresultatet har därutöver påverkats positivt av poster av engångskaraktär med 21,0 Mkr. 
 • Fritt kassaflöde var -3,9 Mkr (-27,6).
 • Organiska tillväxten uppgick till 8,2 procent.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,68 kr (0,18).

 

Sammanfattning januari-juni

 • Careiums nettoomsättning uppgick till 353,0 Mkr (284,9), en ökning med 23,9 procent. Tjänsteförsäljningen uppgick till 271,5 Mkr (226,4) en ökning med 19,9 procent. Produktförsäljningen uppgick till 81,5 Mkr (58,6) en ökning med 39,2 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 38,3 procent (41,8).
 • Justerat rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 10,6 Mkr (11,7) exklusive omstruktureringskostnader om 21,5 Mkr. Inklusive omstruktureringskostnader uppgick EBIT till -10,9 Mkr (11,2) med en rörelsemarginal om -3,1 procent (5,6). Rörelseresultatet har därutöver påverkats positivt av poster av engångskaraktär med 14,1 Mkr. 
 • Fritt kassaflöde var 0,6 Mkr (-50,2).
 • Organiska tillväxten uppgick till 13,0 procent.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,15 kr (0,33).

 

VD-ord

Under det andra kvartalet fortsatte vi vår tillväxtresa och ökade nettoomsättning mot föregående år på alla marknader och för både produkter och tjänster. Försäljningen ökade med 18,7 procent i kvartalet och med 23,9 procent under första halvåret. Vår försäljningsutveckling speglar det starka behov vi identifierat för teknikdrivna välfärdstjänster i Europa. Den organiska tillväxten uppgick till 8,2 procent i kvartalet.                                                                                                                                                                              

I Norden och då framför allt Sverige fortsätter vi att vinna upphandlingar med en ny högsta nivå i antal anslutningar till våra larmcentraler.  Detta visar på kundernas uppskattning av vårt erbjudande och kvaliteten i vår tjänsteleverans. Även försäljningen för Centraleuropa stärktes jämfört med föregående år. Storbritannien uppvisade en fortsatt stark produktförsäljning och ökad efterfrågan på digitala trygghetslarm. Regionens produktförsäljning ökade med 34 procent jämfört med föregående kvartal och med 83 procent jämfört med andra kvartalet föregående år.

Arbetet med att stärka och vidareutveckla erbjudandet fortgår, i synnerhet för mobil välfärdsteknologi och applikationer för att involvera vänner och familj i vårdkedjan. Mobilitet och involvering är en del av en starkare, tryggare och mer inkluderande vård och omsorg.  Vad avser vår mjukvaruplattform arbetar vi med ett antal kunder i Centraleuropa mot en planerad implementering under tredje kvartalet.

Bruttomarginalen uppgick under det andra kvartalet till 37,4 procent, vilket låg i paritet med det första kvartalet men något lägre än föregående år. Lägre tjänsteförsäljning och höga kostnader i den brittiska verksamheten tyngde bruttomarginalen liksom fortsatta utmaningar i leveranskedjan med höga frakt- och komponentkostnader. Trots detta har vi lyckats hålla bruttomarginalen på en acceptabel nivå.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick i kvartalet till 13,5 (6,0), positivt påverkad med 27,8 Mkr av en omvärdering av tilläggsköpeskillingen för spanska Victrix. Mjukvaruplattformen är en viktig del av vårt erbjudande för att kunna utveckla morgondagens tjänster inom välfärdsteknik, men kommersialisering har senarelagts i förhållande till planen vid förvärvet, vilket påverkar tilläggsköpeskillingen. Rörelseresultatet har även påverkats av kostnader på 7,4 Mkr för transformationen av verksamheten i Storbritannien.

Rörelseresultatet exklusive omvärdering och transformationskostnader uppgick till -6.9 Mkr. De kommunicerade utmaningarna i Storbritannien tynger fortsatt koncernens lönsamhet. Vi har under kvartalet fortsatt arbeta intensivt med åtgärder för att förbättra vår kvalitet och effektivitet vilket kommer ge effekt under andra halvåret. Utöver transformationen av den brittiska verksamheten har också resultatförbättringar identifierats i delar av den övriga koncernen. Åtgärderna, inklusive den omstruktureringen vi gör i Storbritannien, förväntas ge en resultatförstärkning med ca 60-80 Mkr på årsbasis och de estimerade transformationskostnaderna under 2022 uppgår till 25-30 Mkr varav 7,4 Mkr har belastat andra kvartalet och 19,8 Mkr första halvåret.

Jag känner mig trygg med att de steg vi tar och det erbjudande vi har leder oss mot att bli marknadsledare inom välfärdsteknik i Europa. Jag är tacksam för det hårda arbete vår personal dagligen lägger ned, inte minst i Storbritannien.  Vi är fokuserade på att framgångsrikt driva omstruktureringen av Storbritannien under andra halvåret 2022, samtidigt som vi driver en fortsatt försäljningstillväxt genom vårt unika erbjudande av välfärdsteknik.

 

Webcast

Careium publicerar sin rapport för andra kvartalet 2022 fredagen den 15 juli 2022 kl. 8.00 (CET). En webbsänd telefonkonferens/audiocast hålls kl. 13.00 (CET) samma dag där vd och koncernchef Carl-Johan Zetterberg Boudrie presenterar rapporten och svarar på efterföljande frågor.

Webbsändningen nås via Careiums finansiella webbplats www.careium.com/sv-se/investerare eller via https://tv.streamfabriken.com/careium-q2-2022. Presentationen hålls på engelska.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring något av nedanstående nummer:

Sverige: +46 8 505 163 86

Storbritannien: +44 203 198 4884

USA: +1 412 317 6300

PIN: 6840468#

Presentation kommer att finnas tillgänglig på www.careium.com/sv-se/investerare snarast efter rapportens offentliggörande. Webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på samma adress efter livesändningen.

Denna information är sådan information som Careium AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdagen den 15 juli 2022 kl. 08.00 (CEST).

För mer infortmation vänligen kontakta:

Carl-Johan Zetterberg Boudrie, vd och koncernchef, +46 (0)703 35 84 49

Mathias Carlsson, CFO, +46 (0) 727 09 56 65

E-post : [email protected]

E-post : [email protected]

Careium är idag marknadsledare inom välfärdsteknik i Sverige och Norge samt en av de ledande aktörerna i Storbritannien och Nederländerna. Den positionen innebär att Careium är en av de ledande aktörerna i Europa som tillhandahåller välfärdsteknikstjänster. Careiums innovativa lösningar förbättrar säkerheten, livskvaliteten och självständigheten för seniorer såväl i som utanför hemmet. För vårdgivaren betyder bolagets lösningar ökad effektivitet och möjlighet att lägga resurser på mer värdefulla aktiviteter. Careium är en av få aktörer som kan erbjuda hela kedjan med trygghetslarm, sensorer (fallsensorer, rökdetektorer, rörelsedetektorer, etc.), tillbehör (kameror, elektroniska lås, läkemedelsrobotar, etc.) och säker kommunikation med larmmottagning: bolaget tillhandahåller en komplett digital larmkedja.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.