Catena säljer fastighet i Kista, Stockholm för 460 Mkr

| 8 juli, 2022 | 0 kommentarer

Catena har tecknat avtal om att avyttra fastigheten Vanda 1 i Kista, Stockholm via en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 460 Mkr före avdrag för latent skatt. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 345 Mkr.

2022-07-08 kl. 14:00  

Fastigheten Vanda 1 ligger i Kista Science City, ett kluster för bolag inom informationsteknologi. Fastigheten, som från början var ett tryckeri för Aftonbladet och Svenska Dagbladet konverterades 2009 till en multifunktionsbyggnad med främsta funktion som datacenter.

Köparen av Vanda 1 är största hyresgästen InterXion Sverige AB, ett ledande datacentersbolag.  

Sammanfattning

  • Vanda 1 har en markareal om 38,314 kvm med en uthyrningsbar yta om 23,054 kvm, datacentret upptar 55 procent.
  • Byggnaden färdigställdes 1990 och konverteringen till multifunktionsbyggnad påbörjades 2009 och konstruktionen av datacentret påbörjades 2019.
  • Största hyresgästen InterXion Sverige AB är köparen som nu kommer att vidareutveckla byggnaden.
  • Försäljningsvärdet om 460 Mkr är 15 procent över det senaste bokförda värdet om 400 Mkr.
  • Driftnettot för Vanda 1 uppgår till 18 Mkr.  

Frånträdet beräknas ske i första delen av juli 2022.

– Catena fortsätter renodla beståndet och öka exponeringen mot moderna och hållbara logistikfastigheter. Genom försäljningen av Vanda 1 följer vi vår strategi samtidigt som hyresgästen kan fortsätta vidareutveckla fastigheten, säger Catenas Regionchef för Region Stockholm Tobias Karlsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, [email protected]
Tobias Karlsson, Tel. 073-070 22 36 [email protected]  
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter

Denna information är sådan som Catena är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-08 14:00 CET.

 Om Catena

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar och långsiktigt förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att generera ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten för att möjliggöra en hållbar tillväxt och stabil avkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 26 794 Mkr perden 30 juni 2022. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap. 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.