Cereno Scientific utser läkemedelskandidat CS014 i HDACi-programmet för fortsatt utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar

| 2 maj, 2022 | 0 kommentarer

Cereno Scientific (XSAT: CRNO B) meddelade idag att läkemedelskandidat CS014 har utsetts för fortsatt utveckling i det prekliniska HDACi-programmet (histondeacetylashämmare). Efter att ha den första hälften av det prekliniska utvecklingsprogrammet utsågs CS014 efter att ha visat högsta potential inom kardiovaskulära sjukdomar bland en uppsättning liknande molekyler. CS014 utvecklas med syfte att erbjuda en bättre behandling för patienter med kardiovaskulära sjukdomar.

Det är stort att meddela att vi har gjort goda framsteg i det prekliniska HDACi-programmet, vilket resulterat i nomineringen av läkemedelskandidaten CS014. Detta program, tillsammans med vårt CS1-program, är unikt eftersom det använder en epigenetisk moduleringsplattform för kardiovaskulära sjukdomar, baserad på HDAC-hämning”, säger Sten R. Sörensen, VD på Cereno. ”Vi är en av de första att utveckla behandling för kardiovaskulära sjukdomar genom applicering av epigenetisk modulering. Detta ger en möjlighet att på ett helt nytt sätt utveckla säkrare, bättre och potentiellt sjukdomsmodifierande behandlingar för kardiovaskulära sjukdomar”.

Läkemedelskandidaten CS014 kommer fån det prekliniska HDACi-programmet och verkar som en epigenetisk modulator baserad på hämning av HDAC. Epigenetisk modulering är ett nytt tillvägagångssätt inom kardiovaskulära sjukdomar och innebär förändring av genuttryck utan faktisk förändring av genetiskt material. Eftersom HDAC finns i de flesta cellerna i hela kroppen så kan stimulering av dessa kan leda till förändringar i hur en individs DNA tolkas inom cellerna. Detta kan påverka viktiga cellulära mekanismer och därmed öka risken för sjukdom. Genom att använda en HDAC-hämmare, som CS014, kan de sjukdomsorsakande epigenetiska förändringarna moduleras.

Det prekliniska utvecklingsprogrammet för CS014 genomförs nu genom ett forskningssamarbete med University of Michigan, Ann Arbor, USA. CS014 förvärvades från Emeriti Bio i mars 2019 och har sedan dess utvecklats i ett samarbete mellan Cereno och Emeriti Bio.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Brodén, CFO
Telefon: +46 768 66 77 87
E-post: [email protected]
http://www.cerenoscientific.com/

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) och trombosindikationer. CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper, alla relevanta för PAH. Dessutom har Cereno två lovande prekliniska läkemedelskandidater inriktade mot behandling av kardiovaskulära sjukdomar. CS585 är en stabil, selektiv och potent prostacyklinreceptoragonist (IP), och CS014 är en HDAC-hämmare med epigenetiska effekter. Bolaget är beläget i AstraZenecas BioVenture Hub i Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på den svenska Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.