Cereno Scientifics patentskydd för läkemedelskandidaten CS1 expanderar i Mexiko genom sin andra patentfamilj

| 8 september, 2022 | 0 kommentarer

Cereno Scientific (XSAT: CRNO B) meddelade idag att läkemedelskandidaten CS1s andra patentfamilj har beviljats patent i Mexiko. Detta stärker och breddar patentskyddet för Cerenos läkemedelskandidat CS1 i Fas II som utvecklas för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH).

”Vi bygger en stark patentskyddsposition för CS1. Detta är en viktig del i arbetet att skydda våra innovationer och stärka läkemedelskandidatens kommersiella positionering,” säger Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific.

CS1s andra patentfamilj har titeln Valproic Acid for the Treatment or Prevention of Pathological Conditions Associated With Excess Fibrin Deposition and/or Thrombus Formation” och har tilldelats patentnummer MX 393112. Patentet kommer att vara giltigt till och med 2035, med möjlighet till förlängning i upp till fem år. Den andra patentfamiljen har sedan tidigare blivit beviljad patent i Australien, Europa, Japan, Kanada, Ryssland och USA.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Brodén, CFO
Telefon: +46 768 66 77 87
E-post: [email protected]

http://www.cerenoscientific.com/

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den främsta läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, ”reverse-remodeling”, anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper, alla relevanta för PAH. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med PAH. Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tilllåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Cereno har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidat CS585 är en stabil, selektiv och potent prostacyklin receptor agonist. I prekliniska studier har den visat effekt på IP-receptorn och förebygger trombos utan ökad risk för blödning. Läkemedelskandidat CS014 är en ny HDAC-hämmare med epigenetiska effekter. I prekliniska studier har den visat att kunna reglera blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning. Bolaget är beläget i Göteborg, Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.