Connect with us

Marknadsnyheter

Christopher Larsson och Lotten Wanther är årets KPMG-stipendiater

Published

on

Varje år premierar KPMG två medarbetare med varsitt stipendium avsett för högre utbildning utomlands. Årets stipendiater är Christopher Larsson, ESG-specialist inom Audit & Assurance i Stockholm samt Lotten Wanther, konsult inom Finance Transformation i Göteborg.

Årets stipendieutdelning var extra högtidlig när den skedde under KPMG:s 100-årsjubileum på Avicii Arena. Stipendiaterna fick träffa och motta priset, inte bara från KPMG:s nuvarande ordförande Björn Dahl och VD Mathias Arvidsson, utan också från stipendiernas instiftare som var särskilt inbjudna. Båda VD för KPMG under tidigare perioder i företagets historia.

”Det känns otroligt kul och hedrande! Jag tycker om att jobba i en internationell miljö och har fått göra det mycket på KPMG, vilket gör det extra roligt att få den här utmärkelsen som ger stora möjligheter att utveckla det ytterligare”, kommenterar Christopher Larsson.

”Det är fantastiskt roligt, och värdefullt på flera sätt. Det är dels otroligt hedrande att bli bekräftad på ett sådant här sätt samtidigt som det känns spännande att tänka på de möjligheter till utveckling och förkovring som det ger, kommenterar Lotten Wanther.

Christopher Larsson tilldelas KPMG:s Sten Nackstadstipendium för att han snabbt blivit en av de ledande experterna på hållbarhetsområdet och rådgivare inte bara i Sverige utan i Norden och även Europa. Han är en ledande person i KPMG:s Europeiska ESG-nätverk och vägleder EU-kommissionen avseende det nya regelverket för hållbarhetsrapportering. Han är social, håller alltid en hög servicenivå och är en betydelsefull förebild och ledare i KPMG:s tillväxtresa.

Lotten Wanther tilldelas KPMG:s 75-årsstipendium för att hon skapar både bra resultat och välmående runt sig. Både som informell och formell ledare tar hon ansvar för både individer och team. Hon tar särskilt ansvar för medarbetare och tillväxt på Göteborgskontoret men spelar en viktig roll för tillväxten inom Finance Transformation som helhet. Hon har haft en avgörande roll för att effektivt bygga och utveckla relationen med en av KPMG:s viktigaste stora kunder, Volvo Cars.

Fakta/KPMG:s stipendier
Stipendierna har funnits sedan 1986 respektive 1998 och uppgår idag till ca 120 000 kr vardera. Sten Nackstadstipendiet tilldelas en medarbetare som har utmärkt sig genom professionella insatser under en längre tid och som bedöms ha stor utvecklingspotential i sin fortsatta yrkesverksamhet i KPMG. KPMG:s 75-årsstipendium tilldelas en medarbetare som under det gångna året har utmärkt sig genom professionella insatser som bedöms ha en positiv betydelse för KPMG:s utveckling.

Syftet med båda stipendierna är att ge kvalificerade medarbetare i KPMG möjlighet till vidareutbildning utomlands inom områden kopplade till KPMG:s verksamhet. Utbildningen kan ske i form av studier, deltagande i konferenser och seminarier, praktiskt arbete eller annan aktivitet som möter syftet med stipendiet, nämligen att stärka medarbetarens förutsättningar för arbetet i KPMG.

Johanna Westin
Head of Press and External Communications
076-525 01 16
johanna.westin@kpmg.se

Om KPMG
KPMG är ett globalt nätverk med fler än 219 000 revisorer och rådgivare i över 147 länder. Tillsammans är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med en mission att tillsammans med våra kunder skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. KPMG AB består av 2000 medarbetare i Sverige, Lettland och Litauen. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Orsakar tidig exponering för YouTube känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn?

Published

on

By

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar

känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att barn

som börjar använda YouTube tidigt, särskilt under fyra års ålder, har ökad risk för

känslomässiga och beteendemässiga problem. Barn med högre självreglering använder

YouTube mindre. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för att förstå dessa samband

bättre.

https://www.news-medical.net/n…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Orsakar tidig exponering för YouTube känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn?

Published

on

By

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar

känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att barn

som börjar använda YouTube tidigt, särskilt under fyra års ålder, har ökad risk för

känslomässiga och beteendemässiga problem. Barn med högre självreglering använder

YouTube mindre. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för att förstå dessa samband

bättre.

https://www.news-medical.net/n…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lantmännen och Arla i DI: ”Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning – sluta utreda och börja agera”

Published

on

By

Tillsammans med Arla signerar Lantmännen i dag en debattartikel. Cecilia Kocken, vd på Arla Sverige, och Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen, menar att det är glädjande att så många politiker gärna vill prata om livsmedelsberedskap och omställning. Men det räcker inte, enligt dem. Det måste hända saker också, och Cecilia och Per ger tre konkreta förslag. Utöver debattartikeln kommer Arla och Lantmännen även prata om livsmedelsberedskap och klimatomställning i Almedalen i ett gemensamt seminarium.

Debattartikeln publicerades i Dagens industri, 21 juni 2024. Den kan även läsas nedan.

Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning – sluta utreda och börja agera

Stärkt beredskap har varit en högaktuell fråga sedan Rysslands invasionskrig mot Ukraina. Stora och snabba insatser har gjorts för militära försvaret, men för det civila försvaret har det gått betydligt långsammare och inom livsmedelsberedskapen har det inte hänt något konkret alls. Svensk livsmedelsberedskap är lika bristfällig som den var för tjugo år sedan.

Då Sverige har ett handelsunderskott för livsmedel på omkring 70 miljarder kronor och saknar lager eller produktionskapacitet i livsmedelsindustrin, utöver den minimala som behövs kommersiellt, är detta anmärkningsvärt.

Jämför vi med en annan samhällskritisk verksamhet, det militära försvaret, så har dess anslag fördubblats sedan 2020. Det är fullt rimligt, men lika rimligt är att livsmedelsberedskapen följer samma investeringsvilja. Det är svårt att försvara landet hungrig.

Samtidigt står vi inför en grön omställning där jordbruket både ska minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till allt mer extremväder. Den säkerhetspolitiska och klimatpolitiska utmaningen går att förena, men det kräver investeringar.

Nyligen gick remisstiden ut för utredningen ”Livsmedelsberedskap för en ny tid”. Det är en bra grund, men vår bestämda uppfattning är att det finns tillräckligt med rapporter som konstaterar att Sverige saknar livsmedelsberedskap – nu är det dags för konkreta åtgärder.

1. Sverige behöver bygga upp lager och inhemsk produktion av kritiska varor för att klara livsmedelsproduktion

Spannmål utgör en viktig grund i svensk matproduktion, kan lagras kostnadseffektivt och användas för många olika ändamål. För att inte störa marknaderna kommer det dock ta tid att successivt bygga upp lager och man når därför inte tillräckliga volymer förrän nästa decennium. Kravet på snabba åtgärder ökar därför dramatiskt.

Eftersom vi är helt beroende av importerad mineralgödsel, drivmedel och växtskyddsmedel är det nödvändigt att man bygger upp lager och möjliggör ökad svensk produktion. Sverige är ett av få länder i EU som inte har någon produktion av mineralgödsel, men det finns flera industriprojekt i startgroparna.

2. Sverige behöver öka sin livsmedelsproduktion

Om vi inte producerar tillräckligt mycket mat går det inte att bygga upp livsmedelsberedskap. Det är därför avgörande att lönsamheten och produktionen i lantbruket och livsmedelsförädlingen ökar. Det är nödvändigt att regering och riksdag tillför resurser samt att den uppdaterade livsmedelsstrategin blir offensiv och inriktad på tillväxt.

För 40 år sedan var svenska spannmålsarealen cirka 60 procent större och det fanns ungefär 120 procent fler mjölkkor samt dubbelt så många grisar. Det finns därför både potential och utrymme att öka den svenska livsmedelsproduktionen, inte minst för att öka exporten. Med rätt förutsättningar kan vår miljövänliga produktion öka, vilket gynnar klimatet, handelsbalansen, jobben och livsmedelsberedskapen. Handelsnetto noll för livsmedel är både möjligt och önskvärt.

3. Sverige behöver leda den gröna omställningen också i lantbruket

Svenskt lantbruk står inför två parallella utmaningar – öka produktionen och samtidigt klara den gröna omställningen med en klimatpolitik som skapar trygghet för jordbruket att växa samt uppmuntrar forskning och utveckling. Därtill är det inte rimligt att lantbruket ska kompensera för transporternas ökade utsläpp. För att möta båda dessa utmaningar och möjligheter krävs stora investeringar i lantbruksföretagen. Som representanter för Sveriges två största livsmedelsproducerande lantbrukskooperativ är vi beredda att leda detta arbete. Men det är inte rimligt att våra ägare – Sveriges bönder – ensamma ska finansiera det gröna totalförsvaret.

Vi kan bygga upp vår livsmedelsberedskap och samtidigt accelerera klimatomställningen i lantbruket. Men det krävs ambitiösa, kloka och långsiktiga beslut av sittande och kommande regeringar. Vill vi vara trygga måste vi stärka beredskapen inom livsmedel, precis som vi gör med militära försvaret. Det är bråttom nu.

Cecilia Kocken, vd, Arla Sverige
Per Arfvidsson, vice vd, Lantmännen

 

För mer information, kontakta gärna oss  

Lantmännens presstjänst   
Tel: 010 556 88 00  
E-post: 
press@lantmannen.com  

 

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 18 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter cirka 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.