Connect with us

Marknadsnyheter

CityBees kontorsfastigheter i Düsseldorf och Barcelona erhåller DGNB Platinum- respektive BREEAM Excellent-certifiering, i linje med Europis åtagande att investera i en hållbar byggd miljö

Published

on

Europi Property Group har miljöcertifierat två kontorsfastigheter i sin pan-europeiska portfölj för framtidens kontor, ”CityBee”. Efter investeringar i fastigheterna har tredjepartscertifieringar genomförts enligt globalt erkända standarder.

Europi grundades utifrån principen att investerare har ett ansvar att förbättra den byggda miljön för alla intressenter. Hållbarhet har därför alltid varit en integrerad del av Europis kärnvärden och investeringsstrategi. Europi arbetar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan från koncernens verksamhet, med särskilt fokus på att minska koldioxidavtrycket och öka energieffektiviteten, samt att öka andelen förnybar energi. Eftersom 28% av de globala energirelaterade koldioxidutsläppen härrör från energi som behövs för att värma, kyla och driva fastigheter, är investeringar för att minska den konsumtionen avgörande för att nå de mål som satts upp i Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen.

I Tyskland har Europi i nära samarbete med lokala partnern Silverton genomfört viktiga investeringar i Silizium, en 15 400 kvm stor kontorsfastighet i Düsseldorf. När fastigheten förvärvades 2022 var den certifierad enligt DGNB Silver. Genom ytterligare investeringar, särskilt i en större uppgradering av fastighetens Building Management System (BMS) och intelligent mätning, har certifieringen uppgraderats till ”DGNB Platinum”, den högsta certifieringsnivån inom DGNB-ramverket. Förbättringarna i fastigheten förväntas minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen med minst 18%, och avsevärt minska driftskostnaderna för hyresgästen.

I Spanien har stora uppgraderingar genomförts i Esplugues 225, en 9 500 kvm stor kontorsbyggnad i Barcelona, i nära samarbete med lokala partnern Kefren Capital Real Estate. Fastigheten förvärvades 2021 utan några miljöcertifieringar på plats. Sedan förvärvet har investeringar gjorts för att minska resursförbrukningen, inklusive uppgradering av BMS, installation av LED-belysning i hela fastigheten, implementation av en rad olika initiativ för att minska vattenförbrukningen samt installation av laddningsstationer för elbilar och cykelförvaring. Efter dessa investeringar har fastigheten certifierats som ”BREEAM Excellent”, den näst högsta BREEAM-certifieringen. Efter att arbetet slutförts har man redan kunnat se en betydande minskning av energiförbrukningen, med en minskning av kWh-förbrukningen med ca 30% jämfört med motsvarande period 2022.

Jonathan Willén, VD på Europi Property Group, kommenterar:

”Hållbarhet har varit ett centralt fokus för Europi sedan bolaget grundades 2019 och vi har alltid strävat efter att maximera positiv impact i våra investeringar. I det sammanhanget är vi nöjda med de senaste certifieringsuppgraderingarna i Silizium och Esplugues 225, och vi är stolta över att 63% av CityBees fastigheter nu är miljöcertifierade enligt en hög standard, med de återstående fastigheterna i process för att certifieras. Framtidens kontor är gröna, hållbara och fokuserade på hyresgästernas upplevelse – vi ser till att alla våra fastigheter är framtidssäkrade i detta avseende.”

James Tootell, Asset Management Director på Europi Property Group, tillägger:

”De här certifieringarna är en bekräftelse på att vi fokuserar våra investeringar på initiativ som ger en verklig och mätbar effekt genom att minska energiförbrukningen och koldioxidavtrycket i våra fastigheter. Vi är stolta över att ha arbetat proaktivt med våra lokala partners för att uppnå dessa viktiga mål. Det finns en fortsatt stark efterfrågan på hållbara arbetsplatser i bra lägen, och vi kommer att fortsätta att investera i CityBee-portföljen för att säkerställa att vi uppfyller kraven från framåtblickande företag.”

För ytterligare information, vänligen se:  

https://europi.se/

https://www.silverton.de/en/

https://kefrencapital.com/

Introduktion till Europi:

Europi Property Group är ett pan-europeiskt investmentbolag inom fastigheter med kontor i London och Stockholm, som investerar diskretionärt kapital inom alla segment med en flexibel investeringsstrategi. Europi har genomfört publika och privata transaktioner på mer än €500m i fastighetsvärde sedan starten tillsammans med sitt nätverk av lokala partners. Genom att kombinera en entreprenöriell, aktiv ägarstrategi med fokus på social och miljömässig hållbarhet skapar Europi långsiktigt värde och positiv impact för alla intressenter.

Introduktion till Silverton:

Silverton Groups tjänsteutbud omfattar investeringsförvaltning och tillgångsförvaltning av kommersiella fastigheter och lån med säkerhet i fastigheter. Dessutom agerar Silverton som BaFin-licensierat betalningsombud och trustee i samband med syndikerade finansieringslösningar. Silverton har kontor i Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Aten och New York. Bolaget leds av Managing Partners Stefan Dölker, Jascha Hofferbert, Thoran Thegemey och Frank Wiedemann samt Managing Director Sebastian Steinert.

Introduktion till Kefren Capital Real Estate:

Kefren Capital Real Estate (“KCRE”) är ett fastighetsförvaltningsbolag som grundades 2012 av Kefren Capital. KCRE erbjuder investerare hela spektrumet av tjänster som krävs vid fastighetstransaktioner: sourcing, analys, strukturering av finansiering, affärsförhandling och förvaltning. KCRE utmärker sig från andra plattformar genom sin möjlighet att saminvestera och genom sin investeringsfilosofi – tillgångar förvaltas med ett ägarperspektiv och ses inte bara som externa förvaltningsuppdrag. Under de senaste sex åren har KCRE genomfört fastighetstransaktioner på mer än 300 000 m2 i Spanien.

För mer information, vänligen kontakta:

James Tootell, Asset Management Director, Europi Property Group

E-mail: info@europi.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.