Connect with us

Marknadsnyheter

Civilsamhället bjuds in till samtal om Sveriges rapport om Istanbulkonventionen

Published

on

Den 19–20 september bjuder jämställdhetsminister Paulina Brandberg och statssekreterare Martin Andreasson in civilsamhällesorganisationer till sakråd om Sveriges kommande rapportering till Europarådet om efterlevnaden av den så kallade Istanbulkonventionen – Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. I juni 2023 fattade EU:s ministerråd beslut om att EU ansluter sig till konventionen. 

– Under det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd i våras prioriterade regeringen att slutföra förhandlingarna om EU:s anslutning till Istanbulkonventionen. Jag är stolt över att det svenska ordförandeskapet ledde fram till detta viktiga beslut. Könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck ska bekämpas med samhällets fulla kraft, säger Paulina Brandberg.

Istanbulkonventionen utgör en viktig grund för Sveriges arbete med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och är central i den tioåriga nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Staternas efterlevnad av konventionen granskas av Europarådets expertgrupp GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence). Expertgruppen planerar att besöka Sverige i februari nästa år.

Fakta: Istanbulkonventionen
Istanbulkonvention är det mest omfattande internationella fördraget med syfte att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och flickor samt våld i hemmet. Konventionen presenterades av Europarådet och öppnades för undertecknande 2011 och trädde i kraft i augusti 2014. I dagsläget har 45 stater samt EU undertecknat konventionen, och 38 stater samt EU har ratificerat konventionen. 
I Istanbulkonventionen slås det fast att våld mot kvinnor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Den fördömer alla former av våld mot kvinnor och beskriver våldet som ett uttryck för historiskt ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män. Istanbulkonventionen kräver vidare att länder som har anslutit sig ska anta lagstiftning som innebär att viss juridisk standard upprätthålls gällande exempelvis våldtäkt, sexuella övergrepp, könsstympning, hedersrelaterat våld och tvångsäktenskap. 

Länk: Regeringskansliets bildbank, pressbild på Paulina Brandberg. 

Kontakt
Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
076-135 53 41
anton.johansson@regeringskansliet.se

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

YA Holding erhåller obligationsinnehavarnas godkännande för villkorsändringar i sitt befintliga obligationslån

Published

on

By

YA Holding AB (publ) (“YA” eller “Bolaget”) meddelar att det skriftliga förfarandet som initierades den 13 september 2023 (det ”Skriftliga Förfarandet”) avseende vissa ändringar i villkoren för Bolagets seniora säkerställda hållbarhetslänkade företagsobligationer med ISIN SE0016831150 (“Obligationerna”) idag har avslutats.

Ett tillräckligt antal röster har erhållits för att uppnå kvorum och en tillräcklig majoritet av de deltagande obligationsinnehavarna har röstat för Bolagets begäran i enlighet med det Skriftliga Förfarandet. Obligationsinnehavarna har därmed godkänt villkorsändringarna som framgår av kallelsen till det Skriftliga Förfarandet.

Villkorsändringarna trädde ikraft idag kl. 15.00 i samband med att röstfristen löpte ut. De justerade villkoren för Obligationerna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida. Villkorsändringarna framgår av kallelsen till det Skriftliga Förfarandet som finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Avsändare
Martin Modig, VD YA Holding AB (publ)

För pressfrågor, vänligen kontakta:
Alice Hedin, tillförordnad pressekreterare
Tel: +46 (0) 70 878 91 05
E-mail: alice.hedin@ya.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Önskar du som aktieägare i Hamlet BioPharma AB information från bolaget via e-post?

Published

on

By

Följande information har nyligen skickats ut via brev-post till aktieägare i Hamlet BioPharma:

Vill du ge oss din e-postadress för att få information från Hamlet BioPharma?

Vi vill från Hamlet BioPharma att så många aktieägare som möjligt ska nås av all information från Bolaget.

Hittills har det varit svårt för oss att nå alla, delvis på grund av olika informationspolicys hos era aktieförvaltare.

Via e-post skulle vi kunna skicka ut all information direkt till er.

Vi ber er därför att skicka oss er e-postadress till info@hamletbiopharma.com och godkänna att vi skickar information till din e-postadress.

Vi kommer att svara per mejl när vi får mejl från dig.

Du kan alltid besöka vår nya hemsida på www.hamletbiopharma.com och läsa mer om oss.”

För ytterligare information, vänligen kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet BioPharma, +46-709 42 65 49

catharina.svanborg@hamletpharma.com

Petter Segelman Lindqvist, CEO Hamlet BioPharma

petter.s.lindqvist@hamletbiopharma.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Inbjudan: Presentation av Sandviks rapport för tredje kvartalet 2023

Published

on

By

Sandvik publicerar sin rapport för tredje kvartalet måndagen den 23 oktober 2023, cirka kl. 11.30.

En kombinerad webcast och telefonkonferens för investerare, analytiker och finansiell media kommer att hållas kl. 13.00. Rapporten presenteras i en webcast och telefonkonferens av Stefan Widing, VD och koncernchef samt av Cecilia Felton, ekonomi- och finanschef.

Presentationen kommer att sändas direkt på vår hemsida home.sandvik/se

Kontaktinformation för konferenssamtal:

SE: +46 (0) 8 505 100 31

UK: +44 (0) 207 107 06 13

US: +1 (1) 631 570 56 13

Från cirka kl. 12.30 återfinns presentationsmaterial på home.sandvik/se

Stockholm, 2 oktober 2023

Sandvik AB
 

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070-782 63 74 eller Johannes Hellström, Presschef, tel. 070 721 1008.

Sandvik-koncernen
Sandvik är en global, högteknologisk industrikoncern som tillhandahåller lösningar som förbättrar produktivitet, lönsamhet och hållbarhet inom tillverknings-, gruv- och infrastrukturindustrierna. Vi ligger i framkant inom digitalisering och fokuserar på att optimera våra kunders processer. Vårt världsledande erbjudande inkluderar utrustning, verktyg, tjänster och digitala lösningar för skärande metallbearbetning, gruvdrift, bergavverkning, krossning och sortering. Koncernen hade 2022 omkring 40 000 medarbetare och intäkter på cirka 112 miljarder SEK i runt 150 länder i kvarvarande verksamheter.
 

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.