Connect with us

Marknadsnyheter

Clas Ohlsons niomånadersrapport 2022/23

Published

on

Fortsatt tillväxt och hög takt i förändringsarbetet 

Tredje kvartalet 1 november till 31 januari

 • Försäljningen ökade med 4 procent till 2 954 Mkr (2 831), en organisk ökning om 2 procent
 • Försäljningen online ökade med 4 procent till 343 Mkr (329)
 • Rörelseresultatet uppgick till 215 Mkr (378).
  Exklusive tidigare kommunicerade engångskostnader uppgick rörelseresultatet till 334 Mkr (378)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 7,3 procent (13,3)
 • Nettoskuld/EBITDA (12 mån) exkl IFRS 16 uppgick till -0,1 ggr (-1,1)
 • Resultat efter skatt uppgick till 158 Mkr (287)
 • Vinst per aktie uppgick till 2,50 kr (4,53)
 • Beslutad utdelning har betalats ut under kvartalet med 412 Mkr (det andra av två utbetalningstillfällen)

Nio månader – 1 maj till 31 januari

 • Försäljningen ökade med 3 procent till 7 248 (7 004), en organisk ökning om 1 procent
 • Försäljningen online ökade med 11 procent till 834 Mkr (750)
 • Rörelseresultatet uppgick till 312 Mkr (729). Exklusive tidigare kommunicerade engångskostnader och kostnader för avveckling av verksamheten i Storbritannien uppgick rörelseresultatet till 466 Mkr (704 Mkr exklusive engångsutbetalning från Fora)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 4,3 procent (10,4)
 • Resultat efter skatt uppgick till 204 Mkr (538)
 • Vinst per aktie uppgick till 3,21 kr (8,49)

Händelser efter rapportperiodens slut

 • Försäljningen i februari ökade med 1 procent till 541 Mkr (534), en ökning om 2 procent organiskt
 • Försäljningen online i februari minskade med 5 procent till 60 Mkr (63)
   

Vd Kristofer Tonström kommenterar tredje kvartalet 2022/23:

Det tredje kvartalet under verksamhetsåret 2022/23 bekräftade relevansen inom viktiga delar av vår affär. Clas Ohlsons position som en uppskattad juldestination befästes med en god försäljningsutveckling i november och december, i en i övrigt svag detaljhandelsmarknad. I januari när kunderna ville inleda det nya året med ordning och reda i hemmet hade vi helt rätt sortiment på hyllan. Totalt sett ökade försäljningen med fyra procent under kvartalet och den organiska försäljningsökningen var två procent.

En bra position i rådande marknadsläge

Att förenkla hemmafixet för kunderna är en fortsatt gynnsam position när fler väljer att ta hand om och reparera sådant de redan har. Efterfrågan på produkter och kunskap om energibesparing är fortsatt hög, liksom för produkter som minskar matsvinn och sänker matkostnaderna. Förutom att driva försäljning är det helt i linje med vår hållbarhetsagenda och ambitionen att hjälpa kunderna att spara pengar och leva mer hållbart. Kunderna blir också alltmer positiva till upplevelsen av Clas Ohlson. Den redan höga kundnöjdheten ökade även detta kvartal till NPS 57, produktomdömena var på fortsatt hög nivå, 4,4 på en femgradig skala, och i relation till lågprisaktörerna i branschen har vår ledande prisposition ytterligare förbättrats.

Tillväxtstrategi med kunden i fokus

Lojalitetsprogrammet Club Clas har nått en ny milstolpe genom att nu ha passerat fem miljoner medlemmar. Nio av tio av dessa medlemmar är aktiva och de mest lojala står idag för den största delen av vår lönsamhet och tillväxt. Särskilt glädjande är den starka medlemstillströmningen i Finland där antalet aktiva medlemmar ökat med mer än
50 procent under det senaste året som en del av tillväxtplanen. Vidare har utvecklingen för både trafik och försäljning varit bra i många butiker, men fortsatt med variationer beroende på läge. Med fem butiker färre netto jämfört med föregående år lyckades vi ändå öka den totala försäljningen under kvartalet. Vi ser det som ett kvitto på det kloka i att fortsätta att optimera butiksnätet och säkerställa att Clas Ohlson finns där kunden är och med förutsättningar för varje butik att bidra till lönsamhetsmålen. Även om tillväxten online i kvartalet inte nådde eftersträvad nivå stod den sig relativt väl jämfört med en i övrigt svag e-handelsmarknad. E-handeln kommer att fortsätta vara en viktig tillväxtdrivare för Clas Ohlsons totala försäljning de kommande åren.

En enklare verksamhet driver hållbar och lönsam tillväxt

Vi har fortsatt ett starkt fokus på lönsamhet och de tidigare kommunicerade åtgärderna för kostnadsbesparingar har genomförts enligt plan. Engångskostnader om 119 miljoner kronor kopplade till minskning av personalstyrkan på våra kontor och utrangering av IT-system ingår därmed i rörelseresultatet, som i tredje kvartalet summerade till 215 miljoner kronor (378). Rörelsemarginalen uppgick till 7,3 procent (13,3). Liksom tidigare har höga inköps- och transportkostnader och en svag svensk krona påverkat bruttomarginalen negativt. De globala transportpriserna har snabbt fallit tillbaka under senare tid men det osäkra ekonomiska läget och kostnadsinflationen innebär att vi även fortsättningsvis kommer att ha ett stort fokus på att effektivisera våra processer och reducera kostnader. Ett exempel på detta är hur vi med en mer kostnadseffektiv organisation breddat inköpsarbetet till fler tillverkningsmarknader. Detta arbete ger oss ännu bättre möjligheter att erbjuda rätt kvalitet och pris till våra kunder framöver. Det finns dessutom en ytterligare potential för en effektivare lagerhantering framöver då de stora störningar i de globala logistikkedjorna som uppstod under pandemin nu har upphört. Det innebär att vi har kunnat återgå till mer normala ledtider för orderläggning och leveranser.

Fokus på sådant vi själva kan påverka

Avslutningsvis vill jag framhålla alla goda insatser från våra medarbetare som i en tuff detaljhandelsmarknad lyckats bibehålla fokus på sådant vi själva kan påverka. Genom att konsekvent jobba med basen i verksamheten som kundmötet, sortimentet, tillgängligheten och värde för pengarna skapar vi kund- och aktieägarvärde både idag och imorgon. Ett annat viktigt område som vi själva kan påverka är hållbarhetsarbetet där vi nyligen höjt ambitionerna ytterligare. Vårt långsiktiga mål om att vara klimatneutrala över hela värdekedjan år 2045 består, men vi har nu också beslutat att redan om tre år, dvs år 2026, vara klimatneutrala i vår egen verksamhet.

Nu ser vi fram emot en vår där vi fortsätter att stärka kunderbjudandet i de viktigaste destionationskategorierna, som till exempel belysning, verktyg och utrustning för hemmafixet, både inne och ute. Välkommen till Clas Ohlson i vår!

Webbsänd presentation idag kl. 09.00

Vd och koncernchef Kristofer Tonström och Ekonomi- och finansdirektör Pernilla Walfridsson kommenterar rapporten idag kl. 09.00 i en webbsänd presentation. Presentationen sker på engelska och följs av en frågestund.

Om du önskar delta via webcasten gå in på länken nedan. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. about.clasohlson.com/q3-2022-2023

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. Länk telefonkonferens.

Efter presentationen kommer inspelad version finnas tillgänglig på about.clasohlson.com/rapporter.

För mer information, vänligen kontakta: 
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

 

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2023 klockan 07:00.
 

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i lnsjön, Dalarna. ldag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på tre marknader, cirka 5 000 medarbetare och en omsättning om cirka 8,8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om oss och hur vi förenklar hemmafixet for alla på ett ansvarsfullt sätt på about.clasohlson.com.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Regeringen förstärker innovations- och forskningsprogram som ska bidra till framtidens digitala lösningar

Published

on

By

Vinnova får i uppdrag att öka insatserna i innovations- och forskningsprogrammet Avancerad digitalisering. Programmet bygger på en privat-offentlig samverkan där näringslivet matchar den statliga insatsen krona för krona. Genom samarbetet vill regeringen bidra till en mer offensiv nationell teknikagenda. Vinnova ska under 2023 lägga minst 300 miljoner kronor och under åren 2024–2027 minst 500 miljoner kronor per år.

Utvecklingen inom en lång rad framväxande teknikområden är mycket snabb samtidigt som den globala konkurrensen hårdnar. Forsknings-, handels- och säkerhetsfrågor har blivit alltmer tätt sammanflätade och det finns behov av målmedvetna och långsiktiga satsningar. 

– Sveriges förmåga att utveckla, använda och exportera avancerad teknik är central för utvecklingen av vår konkurrenskraft, vårt näringsliv och vår säkerhet. Sverige ska vara ett land där nästa generations avancerade och kraftfulla digitala lösningar utvecklas, inte minst för att klara den gröna omställningen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch. 

Sverige har många världsledande företag och regeringen ser det svenska näringslivet som ett drivhus för välstånd och innovation. Företag, lärosäten och institut har betydelsefulla roller för att Sveriges position som en stark innovations- och forskningsnation och som högteknologiskt land i världsklass ska kunna vidareutvecklas. 

– Framtidens lösningar, utvecklade i Sverige, kommer att vara till nytta för hela samhället inklusive den offentliga förvaltningen. För att samhället ska kunna göra en digital omställning krävs god samverkan mellan det privata och det offentliga, stabil digital infrastruktur och innovativa tillämpningar inom till exempel artificiell intelligens. Myndigheter måste också möta upp med snabba och effektiva tillstånds- och tillsynsprocesser, säger civilminister Erik Slottner.

Vinnova genomför i dag insatser inom bland annat AI, kvant, elektroniska komponenter och system samt i programmet Avancerad digitalisering. Avancerad digitalisering initierades 2021 med visionen om att Sverige och det svenska näringslivet ska tillhöra de främsta i världen när det gäller såväl utveckling av digital teknik inom utvalda styrkeområden som att snabbt införa och se effekterna av ny teknik inom olika branscher och samhällssektorer.

Presskontakt:
Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Mobil 076-126 18 28
andia.gemsjo@regeringskansliet.se 

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Mobil 076-139 04 63
michaela.binning@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Dometic förnyar banklåneavtal och tecknar kreditfacilitet med Svensk Exportkredit

Published

on

By

Dometic har refinansierat en del av låneavtalet med sin bankgrupp. Det tidigare avtalet omfattar en första del som löper ut 2024 och en andra del som löper ut 2025. Refinansieringen omfattar:

 • Ett lån på 210 MUSD med rörlig ränta som tidigare löpte ut 2024 har ersatts med ett långfristigt lån på 220 MUSD med rörlig ränta med en löptid på 3+1+1 år (3 år med två 1-åriga förlängningsoptioner).
 • Den revolverande kreditfaciliteten på 200 MEUR som tidigare löpte ut 2024 har ersatts med en löptid på 3+1+1 år (3 år med två 1-åriga förlängningsoptioner).

Dometic har dessutom tecknat en 3,5-årig kreditfacilitet med rörlig ränta på 44 MUSD med Svensk Exportkredit. Detta är det första lånet med Svensk Exportkredit, vilket innebär en ytterligare breddning av Dometics finansieringskällor.

Dometic har beslutat att refinansiera den andra delen i låneavtalet som löper ut 2025 i ett senare skede för att sprida ut refinansieringen och bredda exponeringen.

”Vi har proaktivt förnyat låneavtalet med vår bankgrupp. Vi är nöjda med samarbetet med våra banker och har etablerat en solid och flexibel finansieringslösning för vår verksamhet. Det förnyade avtalets kovenant-nivåer ger Dometic fortsatt tillräckligt utrymme. Vi är också glada över att ha inlett en ny långsiktig relation med Svensk Exportkredit. Som kommunicerats i vår rapport för fjärde kvartalet 2022 är vi fortsatt fokuserade på att hantera vårt kassaflöde och är fast beslutna att uppnå vårt mål för nettoskuld i förhållande till EBITDA på omkring 2,5 gånger.” säger Stefan Fristedt, CFO för Dometic.

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 31 mars 2023 kl. 14:40 CEST.

FÖR YTTERLIGGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Rikard Tunedal, Head of Investor Relations
Phone: +46 73 056 97 35

Email: rikard.tunedal@dometic.com

OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet. Miljontals människor runt om i världen använder Dometics produkter i frilufts-, hem- och professionella applikationer. Vår drivkraft är att skapa smarta, hållbara, och tillförlitliga produkter med en enastående design för frilufts- och mobil livsstil inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har omkring 8 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 29,8 Mdr för år 2022 och har sitt huvudkontor i Solna, Sverige

Continue Reading

Marknadsnyheter

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2022

Published

on

By

Årsredovisningen för 2022 för Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) finns nu publicerad på bolagets hemsida och bifogas till detta pressmeddelande.

Årsstämma hålls den 24 april 2023 kl. 15:00 på bolagets kontor, Varnhemsgatan 12, i Skövde.

För fullständig årsredovisning 2022 se följande länk på Modern Ekonomis hemsida:
https://www.modernekonomi.se/a.174/investerare/finansiella-rapporter

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:
Jens-Oskar Göransson
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 70-332 84 31
Mail:
jens-oskar.goransson@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 11 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.