Cline Scientific har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market

| 9 juni, 2021 | 0 kommentarer

Cline Scientific AB (”Cline” eller ”Bolaget”) har idag erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market infaller den 14 juni 2021.

Nasdaq Stockholm har idag meddelat att Cline Scientific uppfyller noteringskraven på Nasdaq First North Growth Market och Bolaget har erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 14 juni 2021. Cline Scientific är sedan tidigare listat på Spotlight Stock Market där sista dag för handel infaller den 11 juni 2021.

I samband med listningen på Nasdaq First North Growth Market har Cline Scientific utsett Redeye AB till Bolagets Certified Adviser.

Cline Scientifics aktie kommer fortsatt handlas med ISIN-kod SE0006758231 och under kortnamnet CLINE B. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Sundh, VD
E-post: [email protected]
Telefon: 0703-585 088

Cline Scientific AB (publ)                                                 Telefon: 031-387 55 55
Argongatan 2 C                                                                   E-post: [email protected]
431 53  MÖLNDAL                                                              Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *