Colabit ny hållbarhetspartner till Svensk Bilsport

| 26 april, 2022 | 0 kommentarer

Colabit blir ny samarbetspartner till Svensk Bilsport.  Colabit är ett innovativt och snabbt växande svenskt ”Green Tech” bolag som utvecklar och saluför framtidens fossilfria drivmedel. Avtalet är treårigt med ett gemensamt syfte om hållbar bilsport med befintlig bilpark.

Hållbarhet både på och utanför tävlingen står högt på agendan inom bilsporten. Redan kör flera serier inom olika sportgrenar på miljöanpassat racebränsle. Nu utökas fokusområdet när Colabit blir ny hållbarhetspartner till Svensk Bilsport. 

Det här känns verkligen bra. Vi får nu in en samarbetspartner inom hållbarhet som redan befinner sig i framkant av arbetet för fossilfritt bränsle, helt i linje med det mål som Svensk Bilsport har satt till 2030. Tittar vi på fordonsresande svensken så är de som utövar någon form av idrott i majoritet. Att vi nu ingår samarbete med ett företag som vänder sig både mot privatkunder och till företag i en utvecklande bransch kommer vi i bilsporten ha mycket nytta av, säger Peter Lindkvist, kommersiellt ansvarig på Svensk Bilsport. 

Colabit är idag distributör av både biobränsle och fossilt bränsle via 7 försäljningskontor och 120 stationer i Sverige och Norge. Den primära förnybara produkten idag är HVO100 som har samma egenskaper som traditionell diesel men med upp till 90% lägre CO2 utsläpp. Den kan användas i alla existerande dieselbilar, utan någon modifiering. Bolaget avser att bygga egen fullskalig produktionsanläggning till 2025.

–  Det ska vara enkelt att vara klimatsmart och verksamheter som bilsport ska inte behöva bromsas upp. Vår vision är att hjälpa människor minska sin klimatpåverkan genom att skapa förnybara drivmedel som fullt ut kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle. Vi ser positivt på det här samarbetet som gynnar en hållbar bilsport med befintlig bilpark och infrastruktur, säger Magnus Nyfjäll VD Colabit.

– Att vi nu ingår i samarbete med Colabit är helt i linje med den hållbarhetsinriktning som Svensk Bilsport arbetar för, säger Mikael Norén, Svensk Bilsports miljösamordnare. Att på ett betydande sätt minska och slutligen eliminera utsläppen är ett av de sista hindren för att motorbanor verkligen ska ses som stora resurser i samhället, både miljömässigt och socialt. Idrottens samhällsnytta är ju vida känd och faktum är att motorbanor är viktiga för att utveckla och testa ny teknik.  Och många undersökningar av biologisk expertis, även internationellt, visar att ännu aktiva motorbanor bland annat hindrar igenväxning och därmed ofta har betydligt högre artrikedom än omgivningen, för den så viktiga biologisk mångfalden – lika viktig som klimatfrågan enligt miljövetenskapen.

– Därför är det av flera skäl viktigt att vi kan genomföra transformeringen till hållbart tävlande på våra banor med befintlig bilpark. Att ha med ett så miljömedvetet företag med starka resurser på den resan blir väldigt intressant. Det kommer behövas en bred palett av lösningar för att samhället ska bli fossilfritt och mer miljövänligt, säger Mikael Norén avslutningsvis.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Nyfjäll, CEO, tel. 010-557 56 15, 
[email protected]

För mer information om Svensk Bilsport, vänliga kontakta: Peter Lindkvist +46 (0) 70 268 87 72 [email protected]   www.sbf.se

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) ”Colabit” är ett innovativt och snabbt växande svenskt ”Green Tech” företag som syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle. Företaget grun­dades 2013 med visionen att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel och på det sättet göra det möjligt för våra kunder att minska klimatpåverkan. Idag fokuserar Colabit framför allt på att utveckla och producera förny­bara drivmedel som kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle.  www.colabitoil.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.