Connect with us

Marknadsnyheter

Copernicus: januari var globalt den 2024 den varmaste januari som någonsin uppmätts

Published

on

Copernicus

Avvikelse i ytluftens temperatur för januari 2024 i förhållande till januarigenomsnittet för perioden 1991-2020. Källa: ERA5. Källa: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

LADDA NED BILD LADDA NED DATA

Hitta alla ytterligare resurser här: https://sites.ecmwf.int/data/c3sci/bulletin/202401/press_release/
användarnamn: user
Lösen: yE4kxF

Copernicus Climate Change Service (C3S), implementerat av European Centre for Medium Range Weather Forecasts på uppdrag av Europeiska kommissionen, publicerar rutinmässigt månatliga klimatbulletiner som rapporterar om förändringar som observerats i den globala ytlufttemperaturen, havsisen och hydrologiska variabler. Alla de rapporterade fynden är baserade på datorgenererade analyser och enligt ERA5 reanalysis dataset med hjälp av miljarder mätningar från satelliter, fartyg, flygplan och väderstationer runt om i världen.

Ytlufttemperaturer och havsytetemperaturer under januari 2024:

 • Januari 2024 var den varmaste januarimånad som uppmätts globalt, med en genomsnittlig ERA5-lufttemperatur på 13,14°C, 0,70°C över genomsnittet för januari 1991-2020 och 0,12°C över temperaturen i den tidigare varmaste januari, 2020.
 • Detta är den åttonde månaden i rad som är den varmaste som uppmätts för respektive månad under året.
 • Den globala temperaturavvikelsen för januari 2024 var lägre än under de sista sex månaderna 2023, men högre än någon före juli 2023.
 • Månaden var 1,66°C varmare än en uppskattning av genomsnittet för januari för 1850-1900, den förindustriella referensperioden.Den globala medeltemperaturen för de senaste tolv månaderna (feb 2023 – jan 2024) är den högsta som registrerats, med 0,64°C över genomsnittet för 1991-2020 och 1,52°C över det förindustriella genomsnittet 1850-1900.
 • Temperaturerna i Europa varierade i januari 2024 från mycket under genomsnittet för 1991–2020 i de nordiska länderna till mycket över genomsnittet i södra delen av kontinenten.Utanför Europa var temperaturerna långt över genomsnittet i östra Kanada, nordvästra Afrika, Mellanöstern och Centralasien, och under genomsnittet i västra Kanada, centrala USA och större delen av östra Sibirien.El Niño började försvagas i ekvatoriala Stilla havet, men havslufttemperaturen låg i allmänhet kvar på en ovanligt hög nivå.
 • Den genomsnittliga globala havsytetemperaturen (SST) för januari över 60°S–60°N nådde 20,97°C, ett rekord för januari, 0,26°C varmare än den tidigare varmaste januari, 2016, och det näst högsta värdet för någon månad i ERA5-datasetet, inom 0,01°C från rekordet från augusti 2023 (20,98°C).
 • Sedan den 31 januari har den dagliga genomsnittliga globala havsytetemperaturen för 60°S–60°N nått nya absoluta rekord och överträffat de tidigare högsta värdena från den 23 och 24 augusti 2023.

Copernicus

Den dagliga havsytetemperaturen (°C) i genomsnitt över det extrapolära världshavet (60°S–60°N) för 2015 (blå), 2016 (gul), 2023 (röd) och 2024 (svart linje). Alla andra år mellan 1979 och 2022 visas med grå linjer. Källa: ERA5. Källa: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

LADDA NED BILD / LADDA NED DATA

Enligt Samantha Burgess, biträdande direktör för Copernicus klimatförändringstjänst (C3S): ”2024 börjar med ännu en rekordmånad – det är inte bara den varmaste januari som någonsin uppmätts, utan vi har också just upplevt en 12-månadersperiod med mer än 1,5°C över den förindustriella referensperioden. Snabba minskningar av utsläppen av växthusgaser är det enda sättet att stoppa den globala temperaturökningen.

Havsisläget i januari 2024:

 • Havsisens utbredning i Arktis var nära det normala och den högsta för januari sedan 2009.
 • Koncentrationerna av havsis var högre än genomsnittet i Grönlandshavet (ett ihållande inslag sedan oktober) och Ochotska havet, medan koncentrationerna låg under genomsnittet i Labradorhavet.
 • Havsisens utbredning i Antarktis var den sjätte lägsta för januari, 18 procent under genomsnittet, långt över det lägsta januarivärdet som registrerades 2023 (-31 procent).
 • Koncentrationer av havsis under genomsnittet rådde främst i Rosshavet och Amundsenhavet, norra Weddellhavet och längs östra Antarktis kust.

Hydrologiska höjdpunkter i januari 2024:

 • I januari 2023 var det blötare än normalt i stora delar av Europa, med stormar som drabbade norra och sydvästra Europa.
 • Torrare förhållanden än genomsnittligt observerades i sydöstra och norra Spanien och Maghreb (Nordafrika), södra Storbritannien, Irland, östra Island, större delen av Skandinavien, delar av nordvästra Ryssland och östra Balkan.
 • Utanför Europa var det blötare än genomsnittet i flera regioner, bland annat västra och sydöstra USA, en stor region i Eurasien, sydöstra Sydamerika, sydöstra Afrika och norra och östra Australien.
 • Torrare förhållanden än genomsnittet observerades i delar av västra och södra Nordamerika, Kanada, Afrikas horn, Arabiska halvön och södra Centralasien. I Australien och Chile bidrog de torra förhållandena till skogsbränder.

Mer information om klimatvariabler i januari och klimatuppdateringar från tidigare månader samt högupplöst grafik och videon kan laddas ner här.

Svar på ofta ställda frågor om temperaturövervakning finns här.

Resultaten om globala havsytetemperaturer (SST) som presenteras här är baserade på SST-data från ERA5 i genomsnitt över 60°S–60°N-domänen. Observera att ERA5 SSTs är uppskattningar av havstemperaturen på cirka 10 m djup (känd som grundtemperatur). Resultaten kan skilja sig från andra SST-produkter som ger temperaturuppskattningar på olika djup, till exempel 20 cm djup för NOAA:s OISST.

Information om C3S data set och hur det sammanställs:

Temperatur- och hydrologikartor samt data är från ECMWF Copernicus Climate Change Services ERA5-data.

Havsiskartor och data är från en kombination av information från ERA5, såväl som från EUMETSAT OSI SAF Sea Ice Index v2.1, Sea Ice Concentration CDR/ICDR v2 och snabbspårdata som tillhandahålls på begäran av OSI SAF.

Regionala medelvärden som anges har följande longitud/latitudgränser: Hela jorden, 180W-180E, 90S-90N. totalt. Europa, 25W-40E, 34N-72N, endast över land.

Mer information finns här.

Information om nationella data och inverkan

Information om nationella data och inverkan baseras på nationella och regionala rapporter. För detaljer se respektive månads temperatur och hydrologisk C3S climate bulletin.

C3S har följt Världsmeteorologiska organisationens (WMO) rekommendation att använda den senaste 30-årsperioden för att beräkna klimatologiska medelvärden och ändrat till referensperioden 1991-2020 för sina C3S Climate Bulletins som täcker januari 2021 och framåt. Figurer och grafik för både den nya och föregående perioden (1981-2010) tillhandahålls för transparens.

Mer information om den använda referensperioden finns här

Om Copernicus och ECMWF
Copernicus är en del av Europeiska unionens rymdprogram, med finansiering från EU, och är dess flaggskeppsprogram för jordobservation. Verksamheten fungerar genom sex tematiska tjänster: Atmosfär, marina, mark, klimatförändringar, säkerhet och nödsituationer. Den levererar fritt tillgängliga driftsdata och tjänster som ger användarna tillförlitlig och aktuell information om vår planet och dess miljö. Programmet samordnas och hanteras av EU-kommissionen och genomförs i partnerskap med medlemsstaterna, European Space Agency (ESA), European Organization for Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), European Center for Medium-Distance Weather Forecasts ( ECMWF), EU-byråer och Mercator Océan, med flera.

ECMWF driver två tjänster från EU: s Copernicus Earth observationsprogram: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) och Copernicus Climate Change Service (C3S). De bidrar också till Copernicus Emergency Management Service (CEMS), som genomförs av EU:s gemensamma forskningsråd (JRC). European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) är en oberoende mellanstatlig organisation som stöds av 35 stater. Det är både ett forskningsinstitut och en operativ tjänst 24/7 som producerar och sprider numeriska väderprognoser till sina medlemsstater. Dessa uppgifter är fullt tillgängliga för de nationella meteorologiska tjänsterna i medlemsstaterna. Superdatoranläggningen (och tillhörande dataarkiv) på ECMWF är en av de största i sin typ i Europa och medlemsstaterna kan använda 25 procent av sin kapacitet för sina egna ändamål

ECMWF har utökat antalet platser där man bedriver verksamhet. Förutom huvudkontoret i Storbritannien och Computing Center i Italien kommer nya kontor med fokus på aktiviteter som genomförs i partnerskap med EU, såsom Copernicus, finns i Bonn, Tyskland. 

 
Copernicus Atmosphere Monitoring Service webb  http://atmosphere.copernicus.eu/ 
Copernicus Climate Change Service webb https://climate.copernicus.eu/ 
Mer information om Copernicus: 
www.copernicus.eu 
ECMWF:s webb: https://www.ecmwf.int/ 

Twitter: 
@CopernicusECMWF 
@CopernicusEU 
@ECMWF

LinkedIn

#EUSpace 

Mediekontakt

Nuria Lopez
Communications | Copernicus Contracts and Press
Office of the Director General
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Reading, UK | Bologna, Italy
Email: copernicus-press@ecmwf.int
Mobile: +44 (0)7392 277 523
Twitter: @CopernicusECMWF

Björn Mogensen
+46 708-184298
bjorn.mogensen@mogensen.info

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.