Connect with us

Marknadsnyheter

Copernicus: maj 2024, de globala värmerekorden för ytluft- och havstemperatur fortsätter

Published

on

Copernicus

Den dagliga havsytetemperaturen (°C) i genomsnitt över det extrapolära världshavet (60°S–60°N) för alla 12-månadersperioder från juni till maj följande år. De senaste 12 månaderna (juni 2023 till maj 2024) visas med en tjock röd linje, perioden från juni 2015 till maj 2016 med en blå linje och perioden från juni 2022 till maj 2023 med en orange linje. Alla andra år visas med tunna grå linjer. Den ljusröda färgskuggningen framhäver marginalen med vilken dygnsvärdena 2023–2024 överskred tidigare dygnsrekord. Källa: ERA5. Källa: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

LADDA NED BILD LADDA NED DATA

Copernicus Climate Change Service (C3S), implementerat av European Centre for Medium Range Weather Forecasts på uppdrag av Europeiska kommissionen, publicerar rutinmässigt månatliga klimatbulletiner som rapporterar om förändringar som observerats i den globala ytlufttemperaturen, havsisen och hydrologiska variabler. Alla de rapporterade fynden är baserade på datorgenererade analyser och enligt ERA5 med hjälp av miljarder mätningar från satelliter, fartyg, flygplan och väderstationer runt om i världen.

Viktiga händelser, luft- och havsytetemperaturer under maj 2024:

 • Maj 2024 var globalt sett varmare än någon tidigare uppmätt majmånad med en genomsnittlig ERA5-lufttemperatur på 15,91°C, 0,65°C över genomsnittet för maj 1991-2020 och 0,19°C över den tidigare toppnoteringen i maj 2020. 
 • Detta är den tolfte månaden i rad som är den varmaste. Även om det är ovanligt, inträffade en liknande rad av månatliga globala temperaturrekord under 2015/2016.
 • Månaden var 1,52°C över det beräknade genomsnittet för maj 1850-1900, den förindustriella referensperioden.
 • Den globala medeltemperaturen för de senaste 12 månaderna (juni 2023 – maj 2024) är den högsta som registrerats, med 0,75°C över genomsnittet för 1991-2020 och 1,63°C över det förindustriella genomsnittet 1850-1900. 
 • Den genomsnittliga europeiska temperaturen för maj 2024 var 0,88°C över genomsnittet för maj 1991-2020, och den tredje varmaste majmånad som registrerats för kontinenten.
 • Temperaturerna var under genomsnittet över östra ekvatoriala Stilla havet, vilket tyder på en La Niña-utveckling, men lufttemperaturerna över havet förblev på en ovanligt hög nivå i många regioner.
 • Havsytans temperatur (SST) i genomsnitt för maj 2024 över 60°S–60°N var 20,93°C, det högsta värdet som registrerats för månaden.
 • Detta är den fjortonde månaden i rad som SST har varit den varmaste i ERA5-dataregistret för respektive månad på året.

Copernicus

Avvikelser i den globala lufttemperaturen vid markytan (°C) från januari 1979 till maj 2024, visas separat för varje kalendermånad. Avvikelserna är relativa till genomsnittet för referensperioden 1991–2020. Källa: ERA5. Källa: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

LADDA NED BILD / LADDA NED DATA

Samantha Burgess, deputy director vid Copernicus Climate Change Service (C3S), kommenterar: ”Klimatet fortsätter att oroa – de senaste 12 månaderna har rekord slagits på löpande band – främst orsakat av våra utsläpp av växthusgaser och med en extra boost från El Niño-händelsen i tropiska Stilla havet. Tills vi når nettonollutsläpp kommer klimatet att fortsätta att värmas upp, fortsätta att slå rekord och fortsätta att producera ännu fler extrema väderhändelser. Om vi väljer att fortsätta tillföra växthusgaser till atmosfären så kommer 2023/4 snart att framstå som ett svalt år, på ett liknande sätt som 2015/6 nu ser ut.

Copernicus

Anomalier och extremer i ytluftens temperatur för 12-månadersperioden juni 2023 till maj 2024. Färgkategorierna avser percentilerna av temperaturfördelningarna för referensperioden 1991–2020. De extrema kategorierna (”Coolast” och ”Warmast”) baseras på rankningar för perioden 1979–2024. Percentiler och rangordningar är relativa till alla 12-månadersmedelvärden mellan januari 1979 och maj 2024. Källa: ERA5. Källa: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

LADDA NED BILD LADDA NED DATA

För ytterligare grafik och data om temperaturen i maj, se uttalandet som släpptes tillsammans med World Meteorological Organisation (WMO) och FN:S generalsekreterare onsdagen den 5 juni här.

Hydrological höjdpunkter i maj 2024:

 • Maj 2024 var blötare än genomsnittet över stora delar av Island, Storbritannien och Irland, centrala och större delen av sydöstra Europa norr om Iberiska halvön och västra Ryssland. Kraftiga regn ledde till omfattande översvämningar och tillhörande skador i bland annat Tyskland, Benelux och Italien.
 • En stor del av Iberiska halvön, sydvästra Turkiet och en stor region i Östeuropa, inklusive södra Norden och Baltikum, var torrare än genomsnittet.
 • I maj 2024 var det blötare än normalt över delar av USA och Kanada. I sydvästra Asien drabbades Afghanistan av exceptionella nederbörds- och översvämningar. Tyfoner drabbade Japan, norra Filippinerna och södra Kina. Andra regioner blötare än genomsnittet var delar av Australien och sydöstra Afrika. Södra Brasilien drabbades av kraftig nederbörd som förvärrade de svåra översvämningarna i april.
 • Torrare förhållanden än genomsnittet sågs i norra Mexiko och regioner i USA och Kanada, som såg skogsbränder, liksom över hela Asien, över stora delar av Australien, södra Afrika och Sydamerika.

Havsisläget i maj 2024

 • Havsisens utbredning i Arktis var bara något lägre än genomsnittet, precis som i maj 2022 och 2023.
 • Havsisens utbredning i Antarktis var 8 procent under genomsnittet, den 6:e lägsta uppmätta utbredningen för maj, markant mindre i magnitud än rekordet på -17 procent som observerades i maj 2023.

Viktiga händelser under våren på norra halvklotet 2024

 • Den globala medeltemperaturen för mars-maj 2024 var rekordhöga 0,68°C över genomsnittet för 1991-2020 för dessa tre månader.
 • Den europeiska medeltemperaturen för våren (mars-maj) 2024 var den högsta som uppmätts för säsongen, 1,50°C varmare än genomsnittet för säsongen 1991-2020 och 0,36°C varmare än den tidigare varmaste europeiska våren 2014. 
 • Den europeiska våren 2024 var blötare än genomsnittet i stora delar av Västeuropa, Italien, västligaste Ryssland och delar av södra Kaukasus samt delar av Iberiska halvön och södra Norden. Säsongsnederbörd noterades i delar av Frankrike, Italien, Nederländerna, Belgien och Irland.
 • Omvänt var det torrare än normalt i norra Skandinavien, större delen av Östeuropa och östra Spanien.
 • Utanför Europa var mars till maj 2024 blötare än genomsnittet i delar av Nordamerika, över Arabiska halvön, delar av sydvästra och centrala Asien, Japan och östra Kina. Australhösten var blötare än genomsnittet över större delen av Australien, östra södra Afrika och södra Brasilien.
 • Torrare regioner än genomsnittet inkluderar sydvästra och delar av USA:s inland och Kanada, väster om Kaspiska havet, över Centralasien och sydligaste Kina, regioner i Australien, större delen av Sydamerika och södra Afrika

Mer information om klimatvariabler i maj och klimatuppdateringar från tidigare månader samt högupplöst grafik och videon kan laddas ner här.

Du kan läsa mer om raden av månatliga temperaturrekord i den här artikeln.

Studien ”Indicators of Global Climate Change 2023” har just släppts och är författad av forskare vid Copernicus Climate Change Service här.

Andra användbara länkar:

Svar på ofta ställda frågor om temperaturövervakning finns här.

Följ data för världen nästan i realtid på Climate Pulse här.

Mer om trender och prognoser på klimatatlasen här.

Information om C3S data set och hur det sammanställs:

Temperatur- och hydrologiska kartor och data kommer från ECMWF Copernicus Climate Change Service’s mätningar.

Resultaten om globala havsytetemperaturer (SST) som presenteras här är baserade på SST-data från ERA5 i genomsnitt över 60°S–60°N-domänen. Observera att ERA5 SSTs är uppskattningar av havstemperaturen på cirka 10 m djup (känd som grundtemperatur). Resultaten kan skilja sig från andra SST-produkter som ger temperaturuppskattningar på olika djup, till exempel 20 cm djup för NOAA:s OISST.

Havsiskartor och data kommer från en kombination av information från ERA5 samt från EUMETSAT OSI SAF Sea Ice Index v2.2 .

Regionala medelvärden som anges här är följande longitud-/latitudgränser:

Hela jorden, 180W-180E, 90S-90N. totalt.

Europa, 25W-40E, 34N-72N, endast över land.

Mere information finns här.

Information om nationella data och inverkan:

Information om nationella data och inverkan baseras på nationella och regionala rapporter. För detaljer se respektive månads temperatur och hydrologisk C3S climate bulletin.

C3S har följt Världsmeteorologiska organisationens (WMO) rekommendation att använda den senaste 30-årsperioden för att beräkna klimatologiska medelvärden och ändrat till referensperioden 1991-2020 för sina C3S Climate Bulletins som täcker januari 2021 och framåt. Figurer och grafik för både den nya och föregående perioden (1981-2010) tillhandahålls för transparens..

Mer information om den använda referensperioden finns här

Om Copernicus och ECMWF

Copernicus är en del av Europeiska unionens rymdprogram, med finansiering från EU, och är dess flaggskeppsprogram för jordobservation. Verksamheten fungerar genom sex tematiska tjänster: Atmosfär, marina, mark, klimatförändringar, säkerhet och nödsituationer. Den levererar fritt tillgängliga driftsdata och tjänster som ger användarna tillförlitlig och aktuell information om vår planet och dess miljö. Programmet samordnas och hanteras av EU-kommissionen och genomförs i partnerskap med medlemsstaterna, European Space Agency (ESA), European Organization for Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), European Center for Medium-Distance Weather Forecasts ( ECMWF), EU-byråer och Mercator Océan, med flera.

ECMWF driver två tjänster från EU: s Copernicus Earth observationsprogram: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) och Copernicus Climate Change Service (C3S). De bidrar också till Copernicus Emergency Management Service (CEMS), som genomförs av EU:s gemensamma forskningsråd (JRC). European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) är en oberoende mellanstatlig organisation som stöds av 35 stater. Det är både ett forskningsinstitut och en operativ tjänst 24/7 som producerar och sprider numeriska väderprognoser till sina medlemsstater. Dessa uppgifter är fullt tillgängliga för de nationella meteorologiska tjänsterna i medlemsstaterna. Superdatoranläggningen (och tillhörande dataarkiv) på ECMWF är en av de största i sin typ i Europa och medlemsstaterna kan använda 25 procent av sin kapacitet för sina egna ändamål

ECMWF har utökat antalet platser där man bedriver verksamhet. Förutom huvudkontoret i Storbritannien och Computing Center i Italien kommer nya kontor med fokus på aktiviteter som genomförs i partnerskap med EU, såsom Copernicus, finns i Bonn, Tyskland. 

 
Copernicus Atmosphere Monitoring Service webb  http://atmosphere.copernicus.eu/ 
Copernicus Climate Change Service webb https://climate.copernicus.eu/ 
Mer information om Copernicus: 
www.copernicus.eu 
ECMWF:s webb: https://www.ecmwf.int/ 

Twitter: 
@CopernicusECMWF 
@CopernicusEU 
@ECMWF

LinkedIn

Mediekontakt

Nuria Lopez
Communications | Copernicus Contracts and Press
Office of the Director General
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Reading, UK | Bologna, Italy
Email: copernicus-press@ecmwf.int
Mobile: +44 (0)7392 277 523
Twitter: @CopernicusECMWF

Björn Mogensen
+46 708-184298
bjorn.mogensen@mogensen.info

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Regeringen tar nästa steg för ett förbättrat järnvägs- och kollektivtrafikskydd

Published

on

By

Regeringen tar nu nästa steg för ett förbättrat skydd för resenärer i järnvägs- och kollektivtrafiken. I linje med regeringens tidigare aviserade intentioner får Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram ett nationellt program för järnvägs- och kollektivtrafikskydd.

– Resenärer ska kunna känna sig trygga när de reser kollektivt i Sverige och det är ett ansvar som delas mellan flera olika aktörer. Tanken är att ett nationellt program ska tydliggöra ansvarsfördelningen och skapa förutsättningar för att på ett strukturerat och samordnat sätt säkerställa att det finns väl avvägda skyddsåtgärder, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

I juli 2023 gav regeringen 15 myndigheter i uppdrag att utveckla och intensifiera arbetet mot terrorism för att stärka Sveriges säkerhet. Mot bland annat den bakgrunden gav regeringen den 18 augusti 2023 Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att gemensamt utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet.

De båda myndigheterna redovisade uppdraget den 31 januari 2024 genom rapporten Uppdrag att utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet. I rapporten redovisar myndigheterna bland annat ett förslag till utformning och process för framtagande av ett nationellt program för järnvägs- och kollektivtrafikskydd. 

Regeringen ger nu Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med detta genom att utarbeta förslag på vidareutvecklade strategiska förutsättningar för, och genomförande av ett nationellt program för järnvägs- och kollektivtrafikskydd.

Uppdraget ska redovisas senast den 16 juni 2025.

Bakgrund

Rapporten: Uppdrag att utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet – Transportstyrelsen

Tidigare pressmeddelande: Förstärkt järnvägs- och kollektivtrafikskydd ska utredas – Regeringen.se

Presskontakt
Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-12 70 488
ebba.gustavsson@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Prekliniska data för Cereno Scientifics läkemedelskandidat CS585 som visar hög selektivitet för IP-receptorn presenterade på EHA 2024 Hybrid Congress

Published

on

By

Cereno Scientific (Nasdaq First North: CRNO B), ett banbrytande bioteknikbolag som utvecklar innovativa behandlingar för sällsynta och vanliga kardiovaskulära sjukdomar, meddelade idag att en vetenskaplig sammanfattning för den prekliniska läkemedelskandidaten, den nya IP-receptoragonisten CS585, presenterats på EHA 2024 Hybrid Congress i Madrid, den 15 juni 2024.

Den vetenskapliga sammanfattningen, med titeln “Superior Selectivity of CS585 to The Prostacyclin Receptor Translates to A New Viable Target for Prevention of Thrombosis”, var författad av L. Stanger, P Yalavarthi, A. Rickenberg, K. Goerger, D. Gilmore och M. Holinstat, vid University of Michigan, Ann Arbor, USA; och B. Dahlöf, Cereno Scientific.

 

Den muntliga presentationen hölls av Livia Stanger, från Holinstat Lab vid University of Michigan, som leds av Dr. Michael Holinstat, Professor vid Department of Pharmacology, Department of Internal Medicine (Division of Cardiovascular Medicine), och Department of Vascular Surgery vid University of Michigan. Dr. Holinstat är ansvarig för Cerenos tidiga utvecklingsprogram vid University of Michigan och är Director of Translational Research för Cereno Scientific.

 

”Vår prekliniska läkemedelskandidat CS585 fortsätter att visa potential att förbättra sjukdomsmekanismer relevanta för kardiovaskulära sjukdomar, i detta fall det vanligt förekommande tillståndet trombos. Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete att utveckla CS585 för klinisk användning och till patienter”, sa Sten R. Sörensen, VD, Cereno Scientific.

 

”Vi är glada att ha varit en del av detta arbete tillsammans med Dr. Michael Holinstat och hans globalt erkända forsknings-labb på University of Michigan. De prekliniska data som presenterats på EHA-konferensen stödjer hög selektivitet av vår kandidat CS585”, sa Björn Dahlöf, CSO, Cereno Scientific.

 

Presentationen kan nås via EHA:s webbsida.

 

Om CS585

Läkemedelskandidaten CS585 är en potent och selektiv prostacyklinreceptoragonist som har visat potential att markant kunna förbättra sjukdomsmekanismer relevanta för kardiovaskulära sjukdomar. Samtidigt som CS585 ännu inte tilldelats en specifik indikation för klinisk utveckling, indikerar prekliniska data att det potentiellt kan användas inom indikationer som Pulmonell Hypertension och trombosprevention utan ökad risk för blödning.

 

Ett licensavtal för läkemedelskandidaten CS585 med University of Michigan ger Cereno Scientific exklusiva rättigheter till CS585 för vidare utveckling och kommersialisering av CS585.

 

I början av november 2023 lyftes CS585 fram i den topp-rankade medicinska tidskriften Blood, som en lovande anti-trombotisk strategi utan risk för blödning.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Westdahl, Director IR & Communications

E-post: henrik.westdahl@cerenoscientific.com

Telefon: +46 70-817 59 96

 

Sten R. Sörensen, VD

E-post: sten.sorensen@cerenoscientific.com

Telefon: +46 73-374 03 74

 

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar innovativa behandlingar för sällsynta och vanliga kardiovaskulära sjukdomar. Den längst avancerade läkemedelskandidaten, CS1, är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, ”reverse-remodeling”, anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1:s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tillåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Två initiativ som genomfördes under den pågående Fas II-studien har visat positiva fynd som tyder på den potentiella kliniska nyttan av CS1 hos PAH-patienter. Dessa initiala resultat är dock inte en garanti för de slutliga studieresultaten som förväntas under tredje kvartalet 2024. Sedan januari 2024 är vi glada att FDA:s Expanded Access-program ger patienter med PAH, ett allvarligt och livshotande tillstånd, tillgång till CS1 då inga jämförbara alternativa behandlingar finns att tillgå. Cereno har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidaten CS014 är en HDAC-hämmare under utveckling som en behandling av arteriell och venös trombosprevention. Den innovativa läkemedelskandidaten representerar ett banbrytande tillvägagångssätt för anti-trombotisk behandling potentiellt utan tillhörande ökad risk för blödning. CS014 är en ny kemisk entitet med en mångfaldig verkningsmekanism som en epigenetisk modulator – som reglerar blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning, vilket dokumenterats i prekliniska studier. I april 2024 skickade Cereno in ansökan för att starta en klinisk studie (CTA) för en Fas I-First-in-Human-studie, som förväntas starta under andra kvartalet 2024. Läkemedelskandidat CS585 är prostacyklinreceptor-agonist. Samtidigt som CS585 ännu inte tilldelats en specifik indikation för klinisk utveckling, indikerar prekliniska data att det potentiellt kan användas inom indikationer som pulmonell hypertension och trombosprevention utan ökad risk för blödning. CS585 licensierades från University of Michigan 2023. Bolaget har huvudkontor i GoCo Health Innovation City, i Göteborg, Sverige, och har ett amerikanskt dotterbolag; Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på Nasdaq First North Growth Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Studsvik ingår avtal om förvärv av Extrem Borr och Sågteknik AB

Published

on

By

Studsvik har idag ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i företaget Extrem Borr och Sågteknik AB, specialister på olika typer av segmentering inom främst kärnkraftsindustrin. Enligt avtalet ska tillträde för förvärvet äga rum den 1 juli 2024.

Extrem Borr och Sågteknik AB (EBS) är specialiserade på olika typer av segmentering inom främst kärnkraftsindustrin (kapning, sågning, borrning etc). Företaget är beläget i Ängelholm, har 8 anställda och arbetar som projektledare och problemlösare vid olika typer av demonteringsprojekt, i huvudsak på kärntekniska anläggningar. Vid utförande av projekten ingår ofta utveckling och/eller anpassning av utrustning  för kundens behov. EBS omsätter drygt 30 Mkr per år med en operativ marginal i storleksordningen 30 procent.

Företaget kompletterar Studsvik på ett mycket bra sätt, främst genom att den kompetens och de maskiner EBS tillhandahåller kompletterar verksamheten i affärsområde Avvecklings- och strålskyddstjänster (DRPS). Tillsammans med EBS kan Studsvik erbjuda kunderna en mer komplett tjänst, där EBS bidrar med att bredda kompetensen, vilket underlättar för en expansion på den svenska marknaden.

Enligt avtalet ska Studsvik erlägga en initial köpeskilling uppgående till 35 MSEK samt en årlig tilläggsköpeskilling om upp till 7 % av det initiala beloppet under 3 år, baserat på om EBS uppnår fastställda finansiella mål.

”EBS kompletterar Studsvik på ett mycket bra sätt, och vi ser många synergifördelar med detta förvärv – både på kort och lång sikt” konstaterar Camilla Hoflund, vd och koncernchef Studsvik.

Jan och Dorthe Sjöholm, ägarna till EBS, tillägger ”Vi känner oss mycket nöjda med att ha funnit en långsiktig ägare till vårt livsverk, och är trygga i att EBS kommer att utvecklas och växa inom Studsvik.”

Förvärvet förväntas få en positiv inverkan på bolagets resultat under 2024.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, VD och koncernchef Studsvik AB, 0155-22 10 66

Kort om Extrem Borr & Sågteknik AB

Extrem Borr & Sågteknik AB arbetar med vajer- och klingsågning, nibblerskärning, kompaktering, klippning, borrning och fräsning i exterma och känsliga miljöer. Vi erbjuder totallösningar men även uthyrning/försäljning av maskiner samt konsultering av arbetsmetoder.

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle- och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsle-optimering, avvecklling och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 75 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 530 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2024 kl.18:00..

www.studsvik.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.