CSEC redo för försäljningsstart i Ryssland

| 6 september, 2021 | 0 kommentarer

Under de senaste månaderna har IoT-bolaget CSEC säkrat tillgången på alla nödvändiga komponenter och står redo att återstarta massproduktion av båtlarmet C-pod. Beslutet om investering i komponentinköp fattades kort efter att ryska inrikesministeriet utfärdade nytt importtillstånd till bolagets distributör Armada. Importtillståndet är nu i slutfasen av registrering hos ryska tullverket. Försäljning och leverans kommer att påbörjas så snart registreringen är genomförd.

Under slutet av förra året satte bolaget upp en egen webbshop i Ryssland och verifierade betalflödet genom flera testbetalningar. Arbetet med att förnya importtillståndet påbörjades kort därefter och när det väl blev utfärdat i april beslutade bolaget att påbörja inköp av komponenter och förbereda för massproduktion av C-pod. Samtliga komponenter är nu bärgade och bolaget står redo att påbörja tillverkning. Så snart importtillståndet är registrerat hos Tullverket – en process som är i slutskedet – kommer försäljning och leverans att påbörjas.

Bakgrunden till affären i Ryssland är den överenskommelse som bolaget gjorde redan 2015 med den ryska försäkringskooperationen OSK. Den överenskommelsen gäller fortfarande och bygger på att C-pod systemet kommer att vara obligatoriskt för att alla båtförsäkringskunder. I praktiken rör det sig om över 15 000 kunder.  Affären lyfte inte på grund av sanktioner från EU mot ett stort antal enskilda privatpersoner som förhindrade betalningarna från Armada till CSEC. Det hindret är undanröjt med den nya modellen där kunderna köper direkt av CSEC.

Om det är det något som vi har fått lära oss under åren så är det att saker tar tid i Ryssland. Tack vare nära och bra samarbete med OSK och dess VD har vi nu kommit närmare än någonsin att realisera en helt unik affärsmöjlighet, säger vd Jacob Lundberg.

Båtförsäkringar hos försäkringsbolag anslutna till OSK tecknas på tre eller fem år. Försäkringen är villkorad till att kunden har köpt och installerat en C-pod samt förskottsbetalat abonnemanget. Bolagets abonnemangsintäkten per kund är € 458 för tre år respektive € 757 för fem år. Intäkten från hårdvaran, är

€ 275.

För mer information kontakta vd Jacob Lundberg på telefon
070-323 6002 eller e-post: [email protected]sec.group

Kort om C Security Systems AB (publ.)

IoT-bolaget C Security Systems, baserat i Stockholm, utvecklar, marknadsför och säljer högteknologiska skydds- och övervakningssystem på den globala marknaden under varumärkena Spåra och C-pod. Vår affärsidé är att skapa trygghet och förenkla för människor och företag genom att erbjuda smarta sensorsystem för att skydda människor, djur och rörliga tillgångar.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *