Connect with us

Marknadsnyheter

Dags att nyttja allmänna tandvårdsbidraget

Published

on

Juni är sista månaden att använda sitt tandvårdsbidrag innan det fylls på 1 juli. Men det är långt ifrån alla som känner till att bidraget finns, och desto färre som faktiskt nyttjar det. Det visar nya siffror från Smile Tandvård och Försäkringskassan.

Den 1 juli varje år ges alla vuxna över 23 år ett statligt tandvårdsstöd för att betala tandvårdskostnader. Det innebär också att innestående bidrag förfaller 30 juni och för att maximera bidraget är det klokt att passa på innan juli.

Bidraget ligger på 300 eller 600 kronor per år, beroende på ålder och kan sparas i två år, vilket gör att man kan ha upp till 1200 kronor innestående. Man behöver inte ansöka om bidraget utan ber bara sin tandläkare eller hygienist om att man vill använda bidraget. I många fall dras det automatiskt.

– Det är vanlig missuppfattning att det ska kosta massor att gå till tandläkaren. Nyttjar man sitt tandvårdsbidrag vartannat år täcker det ofta stora delar av en vanlig basundersökning. Det är när man låter det gå för långt mellan tandvårdsbesöken som kostnaderna riskerar att öka, då större ingrepp blir dyrare, säger Lars Armbäck, nationellt odontologiskt ansvarig på Smile Tandvård.

Var fjärde känner inte ens till bidraget

Enligt Försäkringskassan nyttjade inte ens 67 procent sitt tandvårdsbidrag mellan juni 2020 och juli 2022. I en ny undersökning av Smile Tandvård uppger var fjärde att de inte ens känt till att tandvårdsbidraget finns att nyttja.

– Tandvårdsbidraget ska underlätta för patienterna att uppsöka tandvården kontinuerligt för att på så sätt upprätthålla en god munhälsa. Här har regering och myndigheter ett viktigt ansvar i att faktiskt informera om att bidraget finns att tillgå, säger Lars Armbäck.

Nyttjandet av tandvårdsbidraget är särskilt lågt i Norrbotten. Mellan juni 2020 och juli 2022 har endast 57 procent använt det. Det är lägst i hela landet.

– De senaste åren har många regioner haft långa väntetider för att överhuvudtaget få en tid hos tandläkaren, då hjälper inte ett bidrag. Det är en utmaning för hela tandvården att rekrytera tandläkare, särskilt i landsbygdskommunerna, säger Lars Armbäck.

Om Allmänna Tandvårdsbidraget:
Tandvårdsbidraget är 600 kronor per år till året man fyller 29 och sedan blir det 300 kronorna per år fram tills man fyller 64 år. Bidraget kan sparas för ett år och läggas ihop med kommande bidrag till 1200 kronor eller 600 kronor, beroende på ålder. Bidraget går att använda både hos Folktandvården och privata aktörer. Det statliga tandvårdsstödet består, utöver ATB, även av ett särskilt tandvårdsstöd och högkostnadsskydd. Källa: Försäkringskassan.

Om undersökningen:
Enkätundersökningen har gjorts på uppdrag av Smile Tandvård och har skickats ut till deras patienter via nyhetsbrev. Totalt antal svaranden är 1615 personer och har genomförts under november 2022

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Bergerbrant
Marknadschef
070-3845790
maria.bergerbrant@smile.se

Om Smile Tandvård:
Smile Tandvård är Sveriges största privata tandvårdskedja med fler än 60 kliniker över hela landet. Kedjan är en del av den internationella tandvårdskoncernen Colosseum Dental Group, som ägs av den icke-vinstdrivande stiftelsen Jacobs Foundation. Smile Tandvård är hela Sveriges tandläkare och erbjuder allmän tandvård, tandreglering och specialisttandvård med hög kvalitet. För ytterligare information besök www.smile.se.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 22.09.2023

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier 22.09.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 22.09.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

42 611

10,35

440 836,36

CEUX

103 710

10,38

1 075 995,64

XSTO

42 089

10,38

436 836,18

XCSE

9 758

10,35

101 013,69

Summa

198 168

10,37

2 054 681,87

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,8532 och DKK till EUR 7,4570
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 2 292 844 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

S2Medical AB (publ) återtar överklagan och inlämnar ny rekonstruktionsansökan

Published

on

By

S2Medical AB (publ) meddelar idag att Bolaget har återtagit sin överklagan av Göta hovrätts beslut till Högsta domstolen beträffande Bolagets rekonstruktionsansökan. Anledningen är den förväntade långa handläggningstiden kopplat till Högsta domstolens höga arbetsbelastning. Av strategiska skäl har Bolaget i stället valt att inlämna en ny ansökan om företagsrekonstruktion till Linköpings Tingsrätt för att snabbare kunna adressera företagets nuvarande utmaningar.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-22 20:49 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Continue Reading

Marknadsnyheter

Moody’s ändrar Intrums kreditbetyg

Published

on

By

Moody’s Investors Service (”Moody’s”) har idag meddelat att de nedgraderar Intrum ABs kreditbetyg (corporate family rating) från Ba3 till B1, med stabila utsikter.

Att minska skuldsättningen och riskerna i balansräkningen är Intrums främsta prioritet, vilket betonades på kapitalmarknadsdagen tidigare i september.

Intrums diskretionära kassagenerering är fortsatt stark och alla lån med förfall fram till slutet av 2025 täcks av organisk kassaflödesgenerering samt intäkter från marknader där verksamheten avyttras samt portföljförsäljningar som för närvarande undersöks.

”Vi har en välbalanserad och väl diversifierad verksamhet, som kompletteras av en självlikviderande investeringsportfölj. Tillsammans genererar investeringsportföljerna och serviceverksamheten betydande kassaflöden under många år framöver. Vår kommunicerade strategi att minska riskerna och skulden på vår balansräkning, stöttas av en växande serviceverksamhet och plan för att utvinna värde från investeringsverksamheten med hjälp av en stark kassaflödesgenerering. Sammantaget gör det mig trygg med vår likviditetssituation och övergripande finansiella ställning. Vi har lagt upp en detaljerad plan med tydliga målsättningar som vi nu genomför steg för steg, vilket skapar en god plattform för framgång. Vi kommer att fortsätta att arbeta med Moody’s, liksom med alla andra intressenter, för att säkerställa att de förstår de positiva egenskaperna i verksamheten och de framsteg som görs för att minska risker och skuldsättning”, säger Michael Ladurner, CFO, Intrum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Folkesson, Head of CFO Office & Investor Relations Director
+46 70 744 69 82

ir@intrum.com

Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 september 2023 kl. 19.30.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 20 marknader i Europa. Genom att hjälpa företag att få betalt och stötta människor med deras sena betalningar, leder Intrum vägen till en sund ekonomi och spelar en viktig roll i samhället i stort. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2022 hade bolaget intäkter på 19,5 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.