Connect with us

Marknadsnyheter

Daikin Europe lanserar Daikin Altherma 3 Top Grade R, en köldmediesplittad luft/vattenvärmepump

Published

on

Stockholm 19 september 2023 – Daikin Sweden AB. är stolta över att kunna presentera nya Daikin Altherma 3 Top Grade R , en köldmediesplittad värmepump för medeltemperaturer. Med denna värmepump utökar Daikin Europe sortimentet av Daikin Altherma 3. Lanseringen är en del av Daikins strategi att minska Co2-utsläpp i Europa.

Daikin Altherma 3 Top Grade R, en köldmediesplittad värmepump, är det senaste tillskottet i Daikin Altherma 3 Top Grade-serien. Efter marknadsframgångarna för Daikin Altherma Top Grade Large (2019) och Daikin Altherma Top Grade Small (2021), bestämde sig Daikin för att utveckla en köldmediesplittad version. Daikin Altherma Top Grade R är ett komplement till sortimentet och ett perfekt val för de som inte vill dra vatten mellan inomhus- och utomhusenhet.

Daikin Altherma 3 Top Grade R kan ge en utgående vattentemperatur på upp till 65°C, vilket är tillräckligt effektivt för att värma upp äldre hus med befintliga radiatorer. På prestandanivån visar värmepumpen imponerande resultat även under tuffa vinterdagar. Enheten fungerar perfekt ner till en utetemperatur på -25°C och kan producera en utgående vattentemperatur med kompressor upp till 65°C vid en utetemperatur på -15°C (63°C vid -25°C)

Daikin Altherma 3 Top Grade R är en tystgående värmepump. Ljudnivån på 35 dBA i lågljudsläge på ett avstånd från 3 meter är jämförbart med att vara i ett bibliotek. Den uppnår upp till A+++ energimärkning för rumsuppvärmning och A+ (maximalt) för tappvarmvatten.

Produktspecifikationer för Daikin Altherma 3 Top Grade R-serien

• Finns i 3 klasser: 8, 10, 12 ,

• Mått utomhusenhet (HxBxD): 1003 x 1270 x 533 mm

• Upp till A+++ energiprestanda (rumsuppvärmning)

• Upp till A+ energiprestanda (tappvarmvatten)

• Driftområde ner till -25°C utetemperatur

• Utgående vattentemperatur på 65°C vid -15°C utomhustemperatur

• Finns i olika utföranden: (väggmonterad med fristående tank, golvstående med integrerad tank på 180 eller 230 liter)

• WiFi inbyggt

Ansvarsfriskrivning: Detta pressmeddelande har utfärdats av Daikin Europe. Produkterna i detta pressmeddelande kanske inte är tillgängliga i alla länder.

Copyright bilder: Daikin Europe

Camilla Meyer
Marknadsansvarig
+46107222435
camilla.meyer@daikin.se

Om Daikin

Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. är ett dotterbolag till den globala koncernen Daikin Industries och den ledande leverantören av teknik för värme, kyla, ventilation, luftrening och kylning (HVAC&R) i Europa, Mellanöstern och Afrika. Daikin designar, tillverkar och lanserar en bred portfölj av produkter, underhållstjänster samt nyckelfärdiga lösningar för bostäder, kommersiella och industriella ändamål. Hittills har Daikin Europe över 13 700 anställda i mer än 57 konsoliderade dotterbolag. Det har 14 tillverkningsanläggningar baserade i Belgien, Tjeckien, Tyskland, Italien, Spanien, Österrike, Storbritannien, Turkiet, Förenade Arabemiraten och Konungariket Saudiarabien. Daikin Europe-gruppens huvudkontor ligger i Oostende, Belgien. Företaget grundades 1972, produktionen i Europa startade 1973.

Om Daikin Industries Ltd.

Daikin Industries grundades 1924 i Osaka, Japan. Den globala koncernen sysselsätter över 96 000 personer över hela världen och är marknadsledare för värmepumpar och luftkonditioneringssystem, samt luftfiltrering. Det är den enda tillverkaren i världen som utvecklar och tillverkar värme-, ventilations-, luftkonditionerings- och kylutrustning, samt köldmedier i egen regi. Företaget uppnådde en omsättning på 28,2 miljarder euro under räkenskapsåret 2022 (1 april 2022 – 31 mars 2023).

Läs mer på www.daikin.se,  www.daikin.eu och www.daikin.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fortsatt stark tillväxt – justerad EBITA ökade 13 procent

Published

on

By

ANDRA KVARTALET APRIL-JUNI                   

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 457,7 (386,1) MSEK, en ökning med 19 procent.
 • Koncernens EBITA uppgick till 90,1 (72,2) MSEK, en ökning med 25 procent. Ökningen var 13 procent justerat för jämförelsestörande poster.
 • EBITA-marginalen uppgick till 19,7 (18,7) procent. Marginalen uppgick till 17,8 justerat för jämförelsestörande poster.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 57,1 (46,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,8 (3,2) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 70,9 (39,7) MSEK.

HALVÅRET JANUARI-JUNI

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 919,4 (766,3) MSEK, en ökning med 20 procent.

 • Koncernens EBITA uppgick till 178,6 (117,5) MSEK, en ökning med 52 procent. Justerad EBITA uppgick till 169,9 (132,9) MSEK, en ökning med 28 procent justerat för jämförelsestörande poster.

 • EBITA-marginalen uppgick till 19,4 (15,3) procent. EBITA-marginalen justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 18,5 (17,3) procent.

 • Resultatet efter skatt uppgick till 113,2 (71,6) MSEK.

 • Resultat per aktie uppgick till 7,6 (4,8) SEK.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 163,4 (92,3) MSEK.

Andra kvartalet

Årets andra kvartal fortsatte koncernen att leverera stark tillväxt och ett ökat resultat. Omsättningen ökade med 19 procent varav den organiska tillväxten uppgick till 8 procent.

Affärsområdet Hjälpmedel uppvisade den största tillväxten följt av Medicinteknik som också utvecklades fint i kvartalet, medan Specialistläkemedel hade ett svagare kvartal. Efterfrågan och marknadsförutsättningarna är generellt sett fortsatt goda för koncernens bolag.

Affärsområdet Hjälpmedel utvecklades mycket starkt och levererade en kraftig omsättningsökning drivet av hög efterfrågan inom kognitionsområdet, ökad försäljning i flera av affärsområdets dotterbolag samt genomförda förvärv. Affärsutvecklingsarbetet i flera förvärvade enheter visade också goda resultat. Abilia erhöll i kvartalet godkännande för förskrivning av produkten MemoPlanner i Tyskland, vilket är en milstolpe för att på sikt kunna växa på en ny marknad.

Medicinteknik hade också en stark omsättningstillväxt i kvartalet där samtliga bolag hade en fin organisk tillväxt och utöver det bidrog även förvärv. Den största omsättningsökningen uppvisade Multi-Ply och Cardiolex. I kvartalet genomförde Inpac en flytt av större delen av verksamheten till den nya produktionsanläggningen, vilket hade negativ inverkan på kvartalet. Det var samtidigt glädjande att se att flytten fortlöpte väl och enligt plan.

Specialistläkemedel hade ett svagare kvartal. Konkurrensen på den brittiska marknaden för Melatonin har som väntat haft en negativ inverkan. I viss utsträckning påverkades kvartalet också negativt av leveransproblem både hos externa leverantörer och i den egna tillverkningen, som även om de åtgärdats har skapat förseningar och omsättningstapp.

Det viktiga arbetet med affärsutveckling har fortsatt med oförminskad styrka och vi ser nu konkreta möjligheter till både in- och utlicensiering av produkter för att bredda portföljen. Vi ser god potential att växa specialistläkemedelsplattformen och på nytt nå högre marginal.

Sammantaget levererade koncernen ett starkt andra kvartal med fin omsättningstillväxt och ett ökat resultat. EBITA ökade med 25 procent och justerat för jämförelsestörande poster var ökningen 13 procent trots otillfredsställande resultat inom specialistläkemedel. Koncernen har också ett stort fokus på kapitaleffektivitet och levererade ett starkt kassaflöde i kvartalet.

Förvärv

Vi för kontinuerlig dialog med bolag som kan ansluta till MedCap-gruppen och bedriver också ett aktivt arbete med att initiera nya kontakter och dialoger med Life Science bolag i Europa.

MedCaps starka balansräkning och låga nettoskuld i förhållande till EBITDA ger ett väsentligt finansiellt utrymme till fler förvärv. Förutsättningarna att finna intressanta förvärvsmöjligheter bedöms alltjämt som goda.

Sammanfattningsvis

Koncernens bolag har på det stora hela utvecklats mycket väl i det andra kvartalet både finansiellt och operationellt, även om ett affärsområde var svagare. Efterfrågan är generellt sett fortsatt god för våra verksamheter och operationellt har flera viktiga milstolpar uppnåtts inom försäljning, affärsutveckling och produktion. Sammantaget med förvärvsmöjligheter skapar detta goda möjligheter för koncernens fortsatta tillväxt.

Anders Dahlberg, VD, Stockholm 2024-07-24

Informationen är sådan som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-07-24 06:30 CET.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, Verkställande direktör,

Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 704 26 92 62,

e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Abilia förvärvar Picomed och Alert-IT

Published

on

By

Abilia, ett dotterbolag till MedCap AB (publ) och del av Affärsområdet Hjälpmedel, har tecknat avtal om att förvärva Picomed AS i Norge och ITS Designs Limited (Alert-IT) i Storbritannien. Tillträdet förväntas ske i början av oktober.

De förvärvade bolagen omsätter sammanlagt ca 70 MNOK och har 26 anställda. Förvärvet kompletterar Affärsområdet Hjälpmedel och Abilias erbjudande inom Omgivningskontroll, Kommunikation och Larm.

Förvärvet sker till en kontant köpeskilling om 51 MNOK vid tillträdet och en tilläggsköpskilling om upp till 16 MNOK förutsatt att vissa villkor uppfylls senast i slutet av 2027. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv inverkan på MedCaps resultat under innevarande räkenskapsår.

Tove Christiansson, Affärsområdeschef Hjälpmedel och VD för Abilia kommenterar förvärvet: ”Förvärvet av Picomed och Alert-IT kompletterar Abilias portfölj och ligger i linje med strategin att bygga vidare på Abilia’s starka position inom hjälpmedel och välfärdsteknologi. Vi ser framemot att välkomna bolagen till Abilia och affärsområdet Hjälpmedel.”

Denna information är sådan som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-07-24 06:30 CET.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, Verkställande direktör, Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 704 26 92 62, e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

SKF tillkännager förändring i koncernledningen

Published

on

By

Göteborg, 23 juli 2024: Niclas Rosenlew, Senior Vice President och CFO på AB SKF, har beslutat sig för att lämna bolaget för att fortsätta sin karriär utanför SKF. Niclas kommer att arbeta vidare i sin nuvarande position på SKF till januari 2025.

”Jag vill tacka Niclas för hans värdefulla insats på SKF och önskar honom lycka till i framtiden,” säger Rickard Gustafson, vd och koncernchef.

En rekryteringsprocess för att identifiera en ersättare har initierats.

Aktiebolaget SKF 
      (publ) 

För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Carl Bjernstam, Presschef,

tel: 46 31-337 2517, mobile: 46 722-201 893, e-mail: carl.bjernstam@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Sophie Arnius, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 8072, mobile: 46 705-908 072, e-mail: sophie.arnius@skf.com 

SKF är en världsledande leverantör av innovativa lösningar som hjälper industrin att bli mer konkurrenskraftig och hållbar. Genom att göra produkterna lättare, effektivare, hållbarare och reparerbara hjälper vi kunderna att förbättra prestandan på deras roterande utrustning och minska deras miljöpåverkan. Vårt erbjudande runt den roterande axeln, omfattar lager, tätningar, smörjsystem, tillståndsövervakning, och tjänster. SKF grundades 1907 och finns representerat i omkring 130 länder och har runt 17 000 distributörsplatser världen över. Försäljningen 2023 uppgick till 103 881 MSEK och antalet anställda var 40 396. www.skf.com

® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.