Connect with us

Marknadsnyheter

Därför är jurister tacksam måltavla för hackare

Published

on

Erfarenheterna från pandemin har höjt nivån på IT-säkerheten inom det juridiska området, men det räcker inte när hotbilden fortsätter att förvärras i snabb takt. Och det är känslig information om klienter som hackarna värderar högst.

Kommer du ihåg Panama Papers? Det kanske mest uppmärksammade fallet av dataintrång inträffade 2016, när 11,5 miljoner dokument läckte ut från advokatbyrån Mossack Fonseca med huvudkontor i Panama.

 

Även om svenska jurister har svårt att känna igen sig i den drabbade firman borde händelsen ändå ha givit en tankeställare: Hur skyddar vi den information som vi fått i förtroende och som klienterna förväntar sig hanteras med högsta sekretess?

 

En kvalificerad gissning är att Panama Papers aldrig hade blivit avslöjade om byrån bara hade sett till att kryptera sina dokument. Vilket dock bara är en av många åtgärder som krävs för att hålla verksamheten ett väl skyddad.

 

Dagens hotbild är långt ifrån begränsad till läckor som utnyttjas för politiska eller journalistiska syften. IT-brottslighet har blivit en industri, med välorganiserade och alltmer specialiserade aktörer. De har inte minst förfinat utpressning som metod genom ransomware, infekterad programkod som kan lamslå hela verksamheter.

 

Ett annat och växande hot utgörs av aktörer som vill åt informationen i sig. Det kan handla om digitalt industrispionage, sabotage eller underrättelseverksamhet. Jurister har särskilda skäl att bekymra sig även för dessa hot.

 

Tacksam måltavla för hackare

Att jurister blivit ett prioriterat mål för hackare hänger samman med den känsliga och värdefulla information som de hanterar åt klienter. Angriparen kan också förmoda att det är lättare att lyckas komma över sådana uppgifter hos en advokatbyrå än direkt från deras klienter – och tyvärr kan det finnas goda skäl till det.

 

Tidigare i år släppte den brittiska cybersäkerhetsmyndigheten NCSC en rapport om cyberattacker och sårbarheter i den juridiska sektorn. Där framkom bland annat att tre fjärdedelar av Storbritanniens 100 största advokatbyråer hade drabbats av cyberattacker.

 

Under Covid-pandemin tvingades många jurister till att mestadels arbeta hemifrån, praktiskt taget över en natt. En förändring som innebar nya utmaningar för säkerhet och sekretess, men som också resulterat i en höjd ambitionsnivå och bestående förbättringar. I dag är det ganska självklart att jurister ska kunna distansarbeta på ett säkert sätt med de flesta uppgifter.

 

Mer flexibla arbetsformer är här för att stanna. Att nya goda rutiner som gör detta möjligt har etablerats betyder dock inte att säkerhetsproblemen är lösta en gång för alla – det är viktigare än någonsin att vara uppmärksam på cyberhot och arbeta målmedvetet för att minska sin sårbarhet.

 

Flera skäl att ta extern hjälp

De flesta juristbyråer är små och har varken råd eller möjlighet att hålla sig med egen IT-avdelning. En faktor som även påverkar större aktörer är bristen på teknisk kompetens. I dag är det inte minst säkerhetsexperter som står högt i kurs och de väljer i hög grad arbetsplatser inom IT-sektorn, hellre än att vara anställda inom andra branscher.

 

Den kanske enklaste lösningen för jurister är att handla upp sin IT externt, exempelvis via molntjänster, outsourca driften av system och servrar, eller köpa in verksamhetssystem och säkerhetsfunktioner i form av tjänster.

 

Både de tekniska förutsättningarna och tjänsteutbudet fortsätter att utvecklas, med den positiva följden att ett modernt IT-stöd med hög säkerhet finns inom räckhåll även för en mindre juristbyrå, utan krav på stora kapitalinvesteringar.

 

Men ansvaret går förstås inte att outsourca. Det är därför som Advokatsamfundet har tagit fram en vägledning med rekommendationer om hur medlemmarna kan anlita externa IT-tjänster, och göra det inom ramen för advokatyrkets krav på etik och sekretess.

 

Säkerhetsmedvetande och beredskap

Juridiken och dess utövare har skapat en kultur där sekretess och integritet står högt i kurs. Det ger förutsättningar för ett bättre allmänt säkerhetsmedvetande än hos en genomsnittlig bransch. Samtidigt har digitaliseringen gått fortare och nått längre inom andra områden.

 

Men vad krävs för att vara en säkerhetsmedveten organisation? Det handlar om mer än att ha välutbildade medarbetare och rätt skyddsåtgärder installerade. Det behövs också god beredskap, med en förberedd och genomtestad plan för tänkbara krislägen – inklusive en fullbordad hackerattack.

 

Petter Glenstrup

Director Sales Engineering

Arctic Wolf

 

 

Säkerhetsexpertens tips till jurister

          Skaffa moderna säkerhetsverktyg
Att ha grundläggande säkerhetsverktyg på plats är en hygienfaktor, exempelvis antivirus, spamfilter och brandvägg. Ett sådant digitalt skalskydd är nödvändigt, men inte längre tillräckligt. Det kompletteras därför med lösningar som SOC (Security Operations Center) och MDR (Managed Detection and Response) för att kontinuerligt övervaka IT-miljön och analysera misstänkta hot. Här ingår larmfunktioner som kan varna för cyberattacker i ett tidigt skede och aktivt förhindra intrång.

 

          Lägg särskild vikt vid dataskydd
Filer med dokument behöver hanteras säkert både vid lagring och när de skickas. Att skydda filer med lösenord kanske inte räcker och det kan krävas krypterade tjänster för e-post och fildelning. Och den mest känsliga informationen kanske inte ska digitaliseras alls, eller ens skrivas ned.

 

          Håll koll på användarkonton
Gamla och “övergivna” användarkonton är en av de vanligaste ingångsvägarna vid cyberattacker. Administratörskonton med tillhörande stora rättigheter är särskilt attraktiva för hackarna. En självklar rutin är att spärra konton för tidigare anställda genast när de lämnar organisationen.

 

          och behörigheter
Det är också viktigt att ställa in rätt behörigheter, och att det sker individuellt. Varje medarbetare ska ha de behörigheter och tillgång till de dokument som hen behöver för sitt jobb, men inte mer.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Speqta utser Gustav Norberg till CFO

Published

on

By

Speqta AB (publ) (”Speqta”) har idag beslutat att utse Gustav Norberg till CFO för Speqta. Han tillträder tjänsten den 29 februari 2024.

 
Speqta har idag beslutat att utse Gustav Norberg till CFO för Speqta. Gustav har sedan januari 2023 ansvaret för ekonomifunktionen på BrightBid och är därmed väl insatt i Speqtas affär. Han har även varit en central del i samgåendet mellan BrightBid och Speqta. Gustav har tidigare erfarenheter från bland annat ICA Gruppen och Nordic Cinema Group inom olika delar av ekonomifunktionen. Gustav har en kandidatexamen i ekonomi från Uppsala Universitet. Avgående CFO Adam Jonsson har på egen begäran valt att lämna sin tjänst i bolaget efter drygt tre år av förändringsarbete och värdeskapande för aktieägare, men finns kvar i bolaget en tid för överlämning. 

 

Speqtas vd Gustav Westman kommenterar:
”Processen att få ihop BrightBid och Speqta har varit ett omfattande arbete där både Gustav och Adam tillsammans varit centrala i genomförandet. När samgåendet nu är på plats är det ett naturligt steg att Gustav tar över som CFO för hela koncernen, detta givet att BrightBids affär nu över 95% av bolagets intäkter. Stort tack till Adam för starka insatser och all lycka till framöver.”

Gustav Norberg, tillträdande CFO, kommenterar:
“Det känns mycket spännande och jag är tacksam över att få förtroendet som CFO för Speqta. Jag ser fram emot att leda bolaget finansiellt under kommande tillväxtresa och att bistå i företagets utveckling med en marknadsledande SaaS tjänst för onlineannonsering. Vi har en stabil grund att stå på och ett fantastiskt team på plats vilket gör oss väl förberedda för framtiden.”

Kort om Gustav Norberg
Född: 1990
Utbildning: Uppsala Universitet
Tidigare uppdrag: Group Business Controller ICA Gruppen och Head of Treasury Nordic Cinema Group
Aktier: 33 736
Optioner: 10 000

Denna information är regulatorisk och lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonen nedan klockan 20.05 CET den 28 februari 2024.
 
För mer information:
Johan Rutgersson
Styrelseordförande Speqta AB (publ)
johan@dewell.se
+46 708157200

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster med hjälp av data och AI. Idag har Speqta två produkter; SaaS-tjänsten Bidbrain och SaaS-tjänsten BrightBid. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lennart Hero avgår som styrelseledamot i Mackmyra på egen begäran

Published

on

By

Lennart Hero har meddelat styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) att han omgående lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl.

Lennart Hero har meddelat styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) att han omgående lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl. 

Informationen i detta pressmeddelanade är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-28 17:45 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Petter Ski, ordförande, 0702-91 40 58, petter@rockfast.se

Patrick Björsjö, VD, 0705-70 12 72, patrick.bjorsjo@mackmyra.se

Om Mackmyra 

Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser, och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Sedan 2017 skapar Mackmyra även gin.

Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Markets Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser

Continue Reading

Marknadsnyheter

Observit (publ) och Corepart, en del av Nordic Level Group (publ), ingår strategiskt samarbete för nordisk transportsäkerhet

Published

on

By

Observit (publ) har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Corepart, en del av Nordic LEVEL Group (publ.). En central del av avtalet är en återförsäljningsrätt för Observits videobaserade säkerhetsplattform anpassad för den kommersiella fordons- och transportsektorn på den nordiska marknaden. Genom en kombination av Obersvits videoplattform och Coreparts omfattande expertis inom rådgivning, och säkerhetsteknik kan kunder inom transportsektorn och andra relevanta områden erbjudas en heltäckande lösning för områdes- och fordonssäkerhet.

Det strategiska samarbetsavtalet ger Corepart återförsäljarrätt av Observits plattform för kommersiell transport inom den nordiska regionen. Partnerskapet stärker Coreparts befintliga erbjudande genom möjligheten att erbjuda kunderna en omfattande och skräddarsydd säkerhetslösning som täcker alla aspekter av deras verksamhet, inklusive fordon, medarbetare och transporter. 

Återförsäljarrätten ger tillgång till Observits expertis inom videoapplikationer för fordon, vilket inkluderar både inbyggda system för passagerar- och lastskydd samt externa system för dokumentation vid eventuella olyckor. Videoplattformen är unik, där kameror med integrerade smarta applikationer utan inspelningsenheter, kommunicerar direkt med molnbaserade lösningar för övervakning och larmhantering. Resulterande videodata, som även kan kombineras med övriga fordonsdata, öppnar upp betydande nya möjligheter för att maximera kundvärdet. Med lång erfarenhet av integration av säkerhetsfunktioner i det egna erbjudandet och konceptet Security-as-a-Service, kan Corepart nu erbjuda en bredare och mer djupgående säkerhetslösning som adresserar kundernas behov inom den kommersiella transportsektorn och andra relevanta områden.

”Partnerskapet ger oss möjlighet att skapa en unik och holistisk säkerhetslösning där Observits videoplattform spelar en viktig roll i vårt tjänsteutbud. Det möjliggör att vi kan adressera varje aspekt av våra kunders verksamhet inom transportsektorn, inklusive säkerheten för fordon och personal. Från skräddarsydd rådgivning och kompetensutveckling för medarbetarna till att säkerställa fysisk säkerhet både på depåer och i fordon samt krishantering. Genom att kombinera mjuka värden med teknologisk innovation stärker vi vårt erbjudande och levererar ett integrerat tillvägagångssätt som kompletterar vår nuvarande satsning inom segmentet på ett mycket värdeskapande sätt,” säger Michael Ekelund, CCO på Corepart.

”Corepart erbjuder redan helhetslösningar som integrerar kamerateknologi med arbetsprocesser för att höja tryggheten för fordonsflottor. Observits specialiserade kamerateknologi kompletterar detta genom att förebygga risker och optimera processer. Med Coreparts expertis inom integration, kan Observits videoapplikation tillföra ytterligare säkerhetstjänster. Genom att införliva kontinuerlig övervakning och inkludera övriga fordonsdata, kan vi effektivt identifiera och förebygga riskfyllda händelser vilket bidrar till att öka säkerhet och trygghet i trafiken och reella kostnadsbesparingar för kunderna”, säger Björn Callenfors, CEO på Observit.

För mer information:

Björn Callenfors, VD
+46 70 535 00 76
Bjorn.callenfors@observit.se

Certified Adviser:
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03

ca@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Om Observit AB

Observit är marknadsledande i Norden när det gäller mobil videoövervakning inom kollektivtrafiken. I kundbasen finns stora välkända bussoperatörer som Nobina, Keolis, Transdev, VR, Vy samt andra transporttunga kunder som Elis. Företaget tillhandahåller programvara som en molntjänst, en SaaS-lösning (Software as a Service), och har för närvarande cirka 40 000 licenser (en licens per kamera) anslutna över hela världen. Observit har huvudkontor i Sundsvall, samt kontor i Malmö och London, Storbritannien. Mer information www.observit.com. Mer information www.observit.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.