Connect with us

Marknadsnyheter

Därför tvivlar experter på om bostadsköp är en investering

Published

on

De flesta svenskar skulle hålla med om att ett bostadsköp är en investering. Ändå finns det en diskussion kring huruvida ett bostadsköp faktiskt kan definieras som en investering. I den här artikeln förklarar vi varför.

Varje år sker det runt 150.000 bostadsaffärer runt om i landet. De flesta skulle argumentera för att ett bostadsköp är en investering ”för sig själv”, då alla behöver en plats att bo och leva. Experter är dock inte lika säkra på den terminologin. Deras största argument för varför ett bostadsköp inte borde definieras som en investering är på grund av att köpet frambringar kontinuerliga kostnader av olika storlekar.

De flesta utav dessa är kostnader som man inte kommer ifrån, vare sig man investerar i en ny bostad eller inte. Nedan går vi igenom de olika kostnaderna som tillkommer vid bostadsköp.

Mäklarkostnader

En fastighetsmäklare ser till att en bostadsaffär sker enligt lagliga protokoll. Genom att en fastighetsmäklare kan ha ansvar för alla dessa faktorerna så ger det en garanti för både säljaren och köparen att affären är legitim och välgjord. Detta förankras än mer på grund av att provision för mäklare är grundat i hur väl utförd en affär är. Denna tematik tas upp hos MäklarOfferter, som går igenom detaljerna kring provision mäklare mer i grunden.

Vad kostar en mäklare? Även svaret på den frågan kan finns att tillgå hos MäklarOfferter, men rent generellt så varierar kostnaden från bostadsköp till bostadsköp, då individuella köp kräver olika mycket arbete utav mäklaren. Vissa affärer kräver att mäklaren gör en lång rad utav arbeten utanför bostadsvärderingen och kontraktsskrivningen. Dessa arbeten kan inkludera fotografering, visning, budgivning, deklarationshjälp, osv.

Provisionen är sedan oftast ett procenttal utav det slutgiltiga försäljningspriset, och kan variera i storlek beroende på hur stor eller värdefull bostaden är. Generellt sett varierar procenttalet mellan 1,7%-7%, och förhandlas innan bostadsaffären påbörjas. Provisionen tas endast ut om bostadsköpet genomförs, även om vissa särskilda kostnader kan tas ut.

Faktorer som påverkar provisionen

Det finns ett flertal beräkningar som måste inkluderas i ett mäklararvode. Den första faktorn som måste tas i åtanke är vem mäklaren är. En rutinerad mäklare med en lång karriär kommer naturligt att ta ut ett större arvode än en nyutexaminerad mäklare. Däremot kommer troligtvis även slutpriset att vara högre, då en insatt mäklare hunnit lära sig effektiva rutiner.

Nästa faktor som måste behandlas är vilken typ utav bostad som ska säljas eller köpas. Som naturlig följd så kan provisionen variera mellan stora och små bostäder då dessa kommer att skilja i försäljningspris och mängden arbete för detalj-baserade uppgifter så som fotografering, styling, och flyttstädning.

Däremot är det inte självklart att dessa typer av uppdrag ingår i alla mäklarkontrakt. Mängden utav arbetsuppgifter kan även spela roll i att ändra arvodet för fastighetsmäklaren. För att hitta en mäklare till bästa pris kan man använda sig utav jämförelsetjänster så som MäklarOfferter. Vare sig man letar efter mäklare i Malmö eller någon annanstans i landet så tar MäklarOfferter kundens preferenser och skickar dem till olika relevanta fastighetsmäklare så att kunden själv kan jämföra och välja mellan deras erbjudanden helt kostnadsfritt.

Konsumtionskostnader

Förutom kostnaderna som blir tydliga i själva bostadsköpet, så som mäklarprovisionen, så tillkommer även levnadskostnader. En bostad kräver en rad olika månatliga kostnader för funktioner så som el, vatten, nätverk, skatt, och försäkringar. Dessutom kan man göra ytterligare investeringar i med större engångskostnader, så som renoveringar utav kök och badrum.

Renoveringskostnader kan gynna bostadsinvesteringen i längden, då de potentiellt kan hjälpa till att höja försäljningspriset för framtida köpare. Däremot beror detta även på att värdet på bostadsläget inte sjunker under denna tiden, samt att den prisökningen är större än de vardagliga kostnader man har för att man tekniskt sett ska gå vinst.

Prisökningar på bostadsmarknaden

Ytterligare en ekonomisk faktor att ta hänsyn till är prisökningar på överlag. På det stora så ökar priserna på bostadsmarknaden, men det gäller ju inte endast på huset man vill sälja utan även på andra bostäder som man själv är intresserad av att köpa. Dessutom ökar priserna på andra nödvändigheter också, så som mat- och bensinpriser.

Det är just på grund av denna marknaden som det är viktigt att anlita fastighetsmäklare som kan se till att man får bästa möjliga försäljningspris på sin bostad och likaså ett lyckat bostadsköp. 

Slutkommentar

Trots att det finns många externa och interna kostnader som kan göra att en bostadsaffär känns skrämmande, får inte experternas definitions-diskussioner skrämmas för mycket. I slutändan behöver man ändå ett hem, och helst vill man ju ändå leva i ett hem som man trivs i. Därför kan de extra kostnaderna vara nödvändiga ont för att man ska investera i sitt egen välmående.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Rörelser på arbetsmarknaden vecka 11

Published

on

By

Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

Under veckan fick 7 051 personer ett arbete och 442 personer började en reguljär utbildning. Under veckan skrev 6 572 personer in sig som arbetssökande. Antalet inskrivna arbetslösa uppgår nu till 339 925 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 6,5 procent.*

Under mars månad har hittills 2 726 personer varslats om uppsägning. Siffrorna är preliminära och redovisas därför ej på länsnivå eller bransch.

Övrig veckostatistik finns på vår webbplats.

Statistik – Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

*Veckostatistiken avser samtliga inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Den registerbaserade arbetskraften som ligger till grund för den relativa arbetslöshetsnivån avser åldrarna 16-65.

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma i Swedish Stirling

Published

on

By

Vid extra bolagsstämma i Swedish Stirling AB (publ) den 20 mars 2023 fattades beslut om att frågan om likvidation ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Som framgår av kallelsen till bolagsstämman har styrelsen för Swedish Stirling AB (publ) föreslagit att bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 3 § aktiebolagslagen, vilket beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.swedishstirling.com.

Vid bolagsstämman beslutades, på förslag av aktieägare, att frågan om likvidation skulle anstå till fortsatt bolagsstämma som ska hållas fredagen den 24 mars 2023, klockan 09:00 hos Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65 i Stockholm. Det noterades att avsikten är att den kontrollbalansräkning som är under upprättande ska upprättas och revisorsgranskas för att läggas fram vid den fortsatta stämman.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2023 kl. 12:00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt, PWR BLOK, är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella restgaser och värme, och omvandla denna till 100 procent koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. Bolagets vision är att etablera stirlingteknologin som det bästa alternativet för lokal och hållbar produktion av elektricitet. Swedish Stirling AB är listat på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. Läs mer på www.swedishstirling.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Anna-Karin Stenberg lämnar Vattenfall

Published

on

By

Senior Vice President och chef för affärsområdet Markets, Anna-Karin Stenberg, kommer att lämna Vattenfall under andra halvåret 2023.

Anna-Karin Stenberg har arbetat inom Vattenfall under åtta år. Mellan 2008-2011 var hon finanschef för Business Group Nordic och 2018 kom hon tillbaka till Vattenfall och positionen som Vice President Controlling för affärsområdet Markets, i Hamburg. Under de senaste tre åren har hon varit Senior Vice President och chef för affärsområdet Markets.

  • Anna-Karin har varit ovärderlig för BA Markets framgångar och har utvecklat verksamheten för att möta utmaningarna på den europeiska energimarknaden under de senaste åren och inte minst under det senaste väldigt skakiga året. Hennes insatser, engagemang och ledarskap har tydligt lyft affären till nästa nivå. Hon har också varit en viktig del av ledningsgruppen på Vattenfall. Jag uppskattar henne verkligen som kollega och önskar henne all lycka i nästa steg i livet, säger Anna Borg, vd för Vattenfall.
  • Att komma tillbaka till Vattenfall 2018 och få chanson att upptäcka affärsområdet Markets har varit en stor upplevelse. Jag har haft möjligheten att arbeta med många väldigt smarta och bra personer, både inom BA Markets och i koncernen. Jag är så stolt över hur min ledningsgrupp, alla ledare och medarbetare har bidragit till Vattenfall. Detta gäller givetvis inte minst för prestationerna under 2022 – det skakigaste året hittills på energimarknaderna, säger Anna-Karin Stenberg och fortsätter;
  • Jag ska nu inleda en ny fas i livet. Vissa kallar detta för att gå i pension, men jag gör inte det. Jag kommer att fortsätta hålla mig upptagen och har flera uppdrag.

Rekryteringen av en efterträdare till Anna-Karin Stenberg har påbörjats och till dess att en efterträdare finns på plats kommer Anna-Karin att vara kvar i sin roll.

För ytterligare information kontakta:

Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.