Connect with us

Marknadsnyheter

Därför tvivlar experter på om bostadsköp är en investering

Published

on

De flesta svenskar skulle hålla med om att ett bostadsköp är en investering. Ändå finns det en diskussion kring huruvida ett bostadsköp faktiskt kan definieras som en investering. I den här artikeln förklarar vi varför.

Varje år sker det runt 150.000 bostadsaffärer runt om i landet. De flesta skulle argumentera för att ett bostadsköp är en investering ”för sig själv”, då alla behöver en plats att bo och leva. Experter är dock inte lika säkra på den terminologin. Deras största argument för varför ett bostadsköp inte borde definieras som en investering är på grund av att köpet frambringar kontinuerliga kostnader av olika storlekar.

De flesta utav dessa är kostnader som man inte kommer ifrån, vare sig man investerar i en ny bostad eller inte. Nedan går vi igenom de olika kostnaderna som tillkommer vid bostadsköp.

Mäklarkostnader

En fastighetsmäklare ser till att en bostadsaffär sker enligt lagliga protokoll. Genom att en fastighetsmäklare kan ha ansvar för alla dessa faktorerna så ger det en garanti för både säljaren och köparen att affären är legitim och välgjord. Detta förankras än mer på grund av att provision för mäklare är grundat i hur väl utförd en affär är. Denna tematik tas upp hos MäklarOfferter, som går igenom detaljerna kring provision mäklare mer i grunden.

Vad kostar en mäklare? Även svaret på den frågan kan finns att tillgå hos MäklarOfferter, men rent generellt så varierar kostnaden från bostadsköp till bostadsköp, då individuella köp kräver olika mycket arbete utav mäklaren. Vissa affärer kräver att mäklaren gör en lång rad utav arbeten utanför bostadsvärderingen och kontraktsskrivningen. Dessa arbeten kan inkludera fotografering, visning, budgivning, deklarationshjälp, osv.

Provisionen är sedan oftast ett procenttal utav det slutgiltiga försäljningspriset, och kan variera i storlek beroende på hur stor eller värdefull bostaden är. Generellt sett varierar procenttalet mellan 1,7%-7%, och förhandlas innan bostadsaffären påbörjas. Provisionen tas endast ut om bostadsköpet genomförs, även om vissa särskilda kostnader kan tas ut.

Faktorer som påverkar provisionen

Det finns ett flertal beräkningar som måste inkluderas i ett mäklararvode. Den första faktorn som måste tas i åtanke är vem mäklaren är. En rutinerad mäklare med en lång karriär kommer naturligt att ta ut ett större arvode än en nyutexaminerad mäklare. Däremot kommer troligtvis även slutpriset att vara högre, då en insatt mäklare hunnit lära sig effektiva rutiner.

Nästa faktor som måste behandlas är vilken typ utav bostad som ska säljas eller köpas. Som naturlig följd så kan provisionen variera mellan stora och små bostäder då dessa kommer att skilja i försäljningspris och mängden arbete för detalj-baserade uppgifter så som fotografering, styling, och flyttstädning.

Däremot är det inte självklart att dessa typer av uppdrag ingår i alla mäklarkontrakt. Mängden utav arbetsuppgifter kan även spela roll i att ändra arvodet för fastighetsmäklaren. För att hitta en mäklare till bästa pris kan man använda sig utav jämförelsetjänster så som MäklarOfferter. Vare sig man letar efter mäklare i Malmö eller någon annanstans i landet så tar MäklarOfferter kundens preferenser och skickar dem till olika relevanta fastighetsmäklare så att kunden själv kan jämföra och välja mellan deras erbjudanden helt kostnadsfritt.

Konsumtionskostnader

Förutom kostnaderna som blir tydliga i själva bostadsköpet, så som mäklarprovisionen, så tillkommer även levnadskostnader. En bostad kräver en rad olika månatliga kostnader för funktioner så som el, vatten, nätverk, skatt, och försäkringar. Dessutom kan man göra ytterligare investeringar i med större engångskostnader, så som renoveringar utav kök och badrum.

Renoveringskostnader kan gynna bostadsinvesteringen i längden, då de potentiellt kan hjälpa till att höja försäljningspriset för framtida köpare. Däremot beror detta även på att värdet på bostadsläget inte sjunker under denna tiden, samt att den prisökningen är större än de vardagliga kostnader man har för att man tekniskt sett ska gå vinst.

Prisökningar på bostadsmarknaden

Ytterligare en ekonomisk faktor att ta hänsyn till är prisökningar på överlag. På det stora så ökar priserna på bostadsmarknaden, men det gäller ju inte endast på huset man vill sälja utan även på andra bostäder som man själv är intresserad av att köpa. Dessutom ökar priserna på andra nödvändigheter också, så som mat- och bensinpriser.

Det är just på grund av denna marknaden som det är viktigt att anlita fastighetsmäklare som kan se till att man får bästa möjliga försäljningspris på sin bostad och likaså ett lyckat bostadsköp. 

Slutkommentar

Trots att det finns många externa och interna kostnader som kan göra att en bostadsaffär känns skrämmande, får inte experternas definitions-diskussioner skrämmas för mycket. I slutändan behöver man ändå ett hem, och helst vill man ju ändå leva i ett hem som man trivs i. Därför kan de extra kostnaderna vara nödvändiga ont för att man ska investera i sitt egen välmående.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Unik ny metod kan visa risk för hjärt-kärlsjukdom genom att belysa huden

Published

on

By

En banbrytande metod som involverar att belysa huden på underarmen har visat sig kunna avslöja ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Det visar en studie vid Linköpings universitet baserad på data från Hjärt-Lungfondens stora forskningssatsning SCAPIS.

– Genom att belysa underarmens hud med ljus kan vi på ett icke-invasivt sätt och till relativt låg kostnad mäta mikrocirkulationen i huden. Denna metod kan framöver spela en viktig roll i att förbättra riskbedömningen för hjärt-kärlsjukdomar. Måttet har potential att användas både i primärvården och i hemmet med hjälp av hemmonitoreringssystem, liknande dagens portabla blodsockermätare för diabetiker, säger Hanna Jonasson, docent vid Linköpings universitet.

Blodflödet i våra små kärl (mikrocirkulationen) är tätt sammanlänkat med flödet i våra stora kärl och är livsnödvändigt för att syre och näring ska nå alla kroppens celler. Genom att belysa huden med ljus är det möjligt att mäta blodflöde, mängden blod och blodets syresättning i mikrocirkulationen. När ljus träffar blodkroppar förändras ljusets egenskaper och genom att analysera det tillbakaspridda ljuset kan man bestämma både blodflödet och blodets syresättning.

– Resultaten visade att en försämrad mikrocirkulation är associerad med en högre skattad risk för hjärt-kärlsjukdom och förkalkning av hjärtats kranskärl. Vi kan också dra slutsatsen att mikrocirkulationen påverkas tidigt i utvecklandet av hjärt-kärlsjukdom och detta funktionsmått skulle framöver kunna bidra till tidigare diagnostisering, förklarar Hanna Jonasson.

Studien som nyligen publicerades i European Journal of Preventive Cardiology visar att sannolikheten att ha en hög risknivå för att utveckla hjärt-kärlsjukdom var fem gånger större för de med sämst mikrocirkulation jämfört med dem där den var normal, även när hänsyn togs till andra faktorer som kan påverka risken.

I den aktuella studien har forskarna undersökt kopplingen mellan funktionen i mikrokärlen och risken för hjärt-kärlsjukdom hos 2 857 deltagare, utan diabetes eller hjärt-kärlsjukdom, hos SCAPIS-studiens Linköpingsdeltagare. Mikrocirkulationen mättes på ena underarmen före, under och efter avstängning av blodflödet med en blodtrycksmanschett och jämfördes sedan med resultat från undersökning av de stora kärlen samt hjärta och lungor.

– Befolkningsstudien SCAPIS har som övergripande målsättning att tidigt kunna hitta riskpersoner och behandla dem innan sjukdom uppstår. Att hitta en ny riskmarkör för hjärt-kärlsjukdom dessutom genom en enkel och billig metod är därför både mycket intressant och välkommet, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden.

För mer information, kontakta gärna:
Daniel Edelsvärd-Wallerman, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 070-854 42 35, daniel.edelsvard@hjart-lungfonden.se
Hanna Jonasson, docent vid Linköpings universitet, telefon 013-28 67 50, e-post hanna.jonasson@liu.se

Sara Bergstrand, biträdande professor, Linköpings universitet, telefon 013-28 67 73, e-post sara.bergstrand@liu.se

Bilder:
– Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden
Hanna Jonasson, docent vid Linköpings universitet
Proben och systemet som kan visa risk för hjärt-kärlsjukdom genom att belysa huden

 

Fakta om SCAPIS 

Vision: Att minska risken för sjukdom i hjärta, kärl och lungor hos kommande generationer.

Övergripande mål: Att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom och förhindra sjukdomarna innan de uppstår.

Syfte: Att inhämta avsevärt mycket mer kunskap om sjukdomarnas uppkomst för att kunna:

• Förebygga dem

• Ställa bättre och tidigare diagnos

• Påverka sjukdomsförloppet

• Hitta nya, bättre behandlingsmetoder och mediciner.

Vad är det för sorts studie? SCAPIS (Swedish CArdiopulmonary bioImage Study) är en befolkningsstudie inom hjärta, kärl och lungor. Med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär leds SCAPIS av en nationell styrgrupp bestående av forskare från universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Uppsala.

Varför? Dagens levnadsvanor och nya riskfaktorer kräver forskning baserad på aktuella data. Med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär har de sex universiteten och universitetssjukhusen byggt upp en nationell forskningsbank av moderna hälsodata, som ger forskare möjlighet att skapa nya livsavgörande genombrott och kunskap för en bättre folkhälsa.

Hur? 30 000 slumpvis utvalda personer i åldern 50–64 år har på universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Umeå genomgått omfattande undersökningar av hjärta, kärl och lungor i form av bland annat skiktröntgen, ultraljud, lungfunktionstester och blodprover. Fysisk aktivitet har registrerats och en omfattande enkät om levnadsvanor har genomförts. Undersökningarna genomfördes under perioden 2013–2018. Den samlade informationen från alla undersökningar i form av data, blod och bilder har samlats i en gemensam nationell databas. De biologiska proverna har sparats i en nationell biobank för framtida analyser. Under 2024-2026 kommer hälften av SCAPIS-deltagarna att undersökas på nytt, SCAPIS 2. 15 000 slumpvis utvalda SCAPIS-deltagare bjuds in och genomgår i stort sett samma undersökningar som förra gången. På så sätt får forskarna en bild av hur kranskärlssjukdom lungsjukdom utvecklas över tid och får ännu bättre möjligheter att utveckla mer precisa metoder och behandlingar för att förebygga och förhindra sjukdom i hjärta, kärl och lungor.

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till utvald hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Sedana Medical publicerar sin årsredovisning för 2023

Published

on

By

Sedana Medical AB (publ) publicerar sin årsredovisning för 2023. Årsredovisningen beskriver väsentliga händelser och finansiell information för 2023, samt bolagets framsteg på sina strategiska huvudprioriteringar under året.

”Under 2023 tog Sedana Medical flera viktiga steg mot att bli ett långsiktigt lönsamt och välmående bolag. Vi har återgått till en stabil försäljningstillväxt efter den utmanande perioden efter covid, vi har tagit avgörande steg mot att nå lönsamhet i vår verksamhet utanför USA och vi gör framsteg mot lansering i USA – vår enskilt största tillväxtmöjlighet och en avgörande milstolpe för bolaget”, säger Johannes Doll, vd för Sedana Medical.

 

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.sedanamedical.com.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Doll, VD, 076-303 66 66
Johan Spetz, CFO, 0730-36 37 89
ir@sedanamedical.com

 

 

Denna information är sådan information som Sedana Medical är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 april 2024 kl. 21:00 CEST.

 

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på inhalationssedering för att förbättra patientens liv under och efter sedering. Genom kombinationen av den medicintekniska produkten Sedaconda ACD och läkemedlet Sedaconda (isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård.

 

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norden och Spanien. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och Centralamerika arbetar företaget med externa distributörer.

 

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq Stockholm (SEDANA) och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Bio Vitos Pharma meddelar styrelseledamots avgång

Published

on

By

Bio Vitos Pharma meddelar att Igor Lokot avgår som styrelseledamot i bolagets styrelse per idag.

Jag avgår på egen begäran då övriga uppdrag inte gör det möjligt för mig att avsätta nödvändig tid och engagemang som uppdraget kräver, säger Igor Lokot.

Efter Igors avgång består styrelsen av två ledamöter, ordförande Richard Wall och Bo Ziedén. Kallelse till årsstämma den 14 maj är redan utfärdad, där val av ny styrelseledamot ska genomföras.

Bolaget riktar ett stort tack till den tid Igor lagt ned sedan han tillträdde som styrelseledamot för bolaget.

För ytterligare information, kontakta:

Bio Vitos Pharma AB (publ)

Jesper Birgemo, VD

Tel: +46 (0) 70 895 39 34

Om Bio Vitos Pharma AB

Bio Vitos Pharma utvecklar, producerar och kommersialiserar järnsuccinat för behandling av järnbrist inom ramen för moderbolaget samt en tjänst för patientnära upptäckt av hemolys i blodprover inom ramen för ett helägt dotterbolag, Hemcheck Management AB. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB är Certified Adviser till bolaget.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.