Delårsrapport Cabonline Group Holding AB (publ) januari – september 2022

| 25 november, 2022 | 0 kommentarer

JULI – SEPTEMBER

 • Intäkterna uppgick till 1 299 MSEK (1 162), en ökning med 12%. Organiskt ökade intäkterna med 11%.
 • Justerad EBITA uppgick till 49 MSEK (68) och motsvarande marginal till 3,7% (5,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till 32 MSEK (61), resultatet inkluderar jämförelsestörande poster om -10 MSEK (1).
 • Periodens resultat uppgick till -21 MSEK (11).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,95 SEK (-0,05).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -36 MSEK (31).

JANUARI – SEPTEMBER

 • Intäkterna uppgick till 3 991 MSEK (3 197), en ökning med 25%. Organiskt ökade intäkterna med 23%.
 • Justerad EBITA uppgick till 160 MSEK (185) och motsvarande marginal till 4,0% (5,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 119 MSEK (156), resultatet inkluderar jämförelsestörande poster om -18 MSEK (-7).
 • Periodens resultat uppgick till -108 MSEK (4).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -4,06 SEK (-0,93).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -104 MSEK (182).

VD har ordet

Återhämtningen fortsätter under tredje kvartalet

Cabonlines återhämtning har fortsatt under tredje kvartalet. Vi rapporterar en omsättningsökning på 12% i det tredje kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år.

Vi prioriterar som tidigare att hålla en hög servicegrad till våra resenärer, förare och åkare vilket vi lyckas väl med utifrån utmaningarna med att möta efterfrågan, men till en tillfälligt något ökad kostnad på grund av fortsatt kapacitetsbrist. Det gör att lönsamheten påverkas på kort sikt vilket återspeglas i rörelsemarginalen. Vi är övertygade om att vi på längre sikt kommer att öka vår konkurrenskraft och vinna marknadsandelar med vårt erbjudande och nordiska täckning.

Som Nordens största aktör i taxibranschen har vi ett ansvar att värna resenärers möjligheter att kunna boka prisvärda, bra och hållbara resor med taxi. Samtidigt har vi också ett ansvar gentemot våra anslutna åkare för deras ökade kostnader och säkra att de får rimligt betalt. Vi tar vår uppgift på största allvar och arbetar enträget och systematiskt med att balansera vårt uppdrag.

Utveckling under kvartalet

Fortsatta kapacitetsproblem har stundtals gett oss utmaningar att möta efterfrågan när den är som högst, vilket gör att punktligheten till en del har påverkats negativt. Antalet anslutna fordon ökar under kvartalet och vi fortsätter att arbeta intensivt med att vår kapacitet.

Under kvartalet har vi fortsatt att vinna upphandlingar och det är mycket glädjande att vi får fortsatt förtroende att köra färdtjänst i Stockholm fram till och med mars 2026. Andra viktiga upphandlingar vi har vunnit är bland annat förnyat förtroende för serviceresor i Uleåborg i Finland, förnyat förtroende för skolskjuts i Fredrikshamns kommun i Danmark, transport av spårvagnspersonal i Oslo och riksfärdtjänst i Stockholm.

Volymerna för B2B-segementet har ökat med 35% jämfört med samma kvartal föregående år och vi ser goda möjligheter att utveckla B2B-affären i takt med en ökande efterfrågan på företagsrelaterat resande. Även Flygtaxi fortsätter att öka när flygresandet ökar där antalet bokningar ökade med över 207 % jämfört med samma kvartal föregående år.

Under kvartalet var vi störst på taxiresor från Oslo Gardermoens flygplats. Vi tar det som ett bevis på att våra Norgestaxi-resenärer verkligen uppskattar vår service, kvalitet och konkurrenskraftiga priser.

Våra app-resenärer uppskattar att resa med oss. De ger oss ett bra betyg för tredje kvartalet, 4,55 på en femgradig skala, och vi fortsätter arbetet med att förbättra oss ytterligare. Vi har till exempel under kvartalet tillsammans med våra anslutna åkerier utvecklat och intensifierat ett arbete med att säkerställa ökad service och kvalitet, vilket redan har börjat ge goda resultat. Och för att bättre betjäna våra resenärer, förare och åkare har vi påbörjat ett stort teknikbyte av taxametrar i våra anslutna bilar.

Oförtrutet fokus på hållbarhetsfrågor

Vårt hållbarhetsarbete fortsätter att utvecklas positivt. Antalet elbilar ökade med 19% under kvartalet. Vi gör också goda framsteg i vårt fortsatta arbete med scope 1, 2 och 3 i enhetlighet med Science Based Targets Initiative (SBTi). Vårt hållbarhetsfokus för också med sig bättre framtida möjligheter till offentliga upphandlingar och företagsavtal.

Ett direkt resultat av vårt systematiska arbete med mångfald och inkludering är en minskning av omsättningen av åkare med 80% i Stockholm, vilket bidrar till en positiv tillväxt i antalet bilar vecka efter vecka. Ett annat exempel är ökning av medarbetar NPS i Finland med 22%.

Långsiktig finansiering

Cabonline har, som tidigare kommunicerats, under 2022 arbetat med att säkra sin finansiering. En ESG-obligation med utrymme om 2 000 MSEK, varav 1 650 MSEK mkr nyttjats, emitterades i april till en ränta om STIBOR 3m +9,5%, och noterades den 26 september på NASDAQ Stockholm.

Med högt tempo in i 2023

De långsiktiga satsningarna för att leverera bättre service och kvalitet till våra kunder, resenärer, åkare och förare fortsätter. Bland annat arbetar vi intensivt med att etablera en förbättrad teknisk plattform, för att säkerställa efterfrågade erbjudanden och bra service för våra varumärken.

Osäkerheten i vår omvärld med hög inflation, stigande räntor, tilltagande konjunkturoro och vikande framtidstro från både företag och konsumenter kan komma att påverka efterfrågan på taxiresor. Vi går därför in i ett normalt starkt kvartal med ödmjukhet.

Med engagerade förare, åkare och medarbetare i kombination med ett långsiktigt perspektiv, ser vi trots omvärldssituationen goda förutsättningar att stärka vår nordiska position och fortsätta skapa värde för alla våra intressenter.

Till sist, ett stort tack till alla anställda, förare och åkare som gör ett fantastiskt arbete och ett stort tack till alla resenärer som väljer att resa med oss.

Stockholm november 2022

Dag Kibsgaard-Petersen 
VD och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta:
Dag Kibsgaard-Peterson CEO, tel + 47 400 11 981, [email protected]

Denna information är sådan information som Cabonline Group Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2022, klockan 13:00 (CET).

Om Cabonline Group:
Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med cirka 2 600 anslutna åkerier och cirka 4 600 bilar i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxi, TOPCAB, Norgestaxi, Kovanen och Taxi 4×27. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsatte 2021 cirka 4,5 Mdr SEK. För mer information: cabonlinegroup.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *