Delårsrapport Creades AB 1 januari – 30 juni 2021

| 13 juli, 2021 | 0 kommentarer

Utfallet för Creades avkastning på substansvärdet blev +23 procent för första halvåret 2021.

  • Avkastning på substansvärdet för perioden uppgick till +23 (+22) procent. OMXSGI avkastade under samma period +22 (-4) procent
  • För kvartalet uppgick avkastningen på substansvärdet till +7 (+31) procent. OMXSGI avkastade för kvartalet +7 (+17) procent
  • Resultat i kronor per aktie för perioden uppgick till 31,94 (7,89) justerat för split 10/1
  • Bolaget har genomfört en split där 10 nya aktier har erhållits för varje gammal
  • Den i april föreslagna nyemission om SEK 1 000 mn slutfördes i maj
  • I april förvärvades 12 % av PriceRunner för SEK 370 mn
  • I juni noterades Creaspac AB på Nasdaq Stockholm, en SPAC med Creades som initiativtagare och största ägare. Creades har investerat SEK 375 mn
  • I juni avtalades om avyttring av hela Creades innehav i Tink för SEK 723 mn

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 30 juni 2021 finns i bifogad PDF.

 

Stockholm den 13 juli 2021

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 070-629 2337.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.
Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2021, klockan 08:30 CET.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.