Connect with us

Marknadsnyheter

Delårsrapport för första kvartalet 2022

Published

on

En bredare och starkare licensaffär stärker vår position inom infektionsprevention

Första kvartalet (januari-mars 2022) 

 • Intäkterna uppgick till 55,2 (41,8) MSEK, en ökning med 32%, främst genom högre licensintäkter. Justerat för valuta ökade intäkterna med 23%.
 • EBITDA uppgick till -4,0 (1,9) MSEK med en EBITDA-marginal på -7% (5%), ett resultat av investeringar initierade i enlighet med den fokuserade tillväxtstrategin.
 • Rörelseresultatet uppgick till -16,6 (-9,7) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -16,5 (-10,5) MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,47 (-0,32) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11,9 (-0,9) MSEK motsvarande -0,34 (-0,03) SEK per aktie.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Det globala licenssamarbetet med Zimmer Biomet utökades till att omfatta flertalet produktområden.
 • En fokuserad tillväxtstrategi och nya långsiktiga finansiella mål presenterades.
 • Klinisk studie med Bactiguards endotrakealtub publicerades – visar signifikant reduktion av ventilatorassocierad lunginflammation.
 • Bactiguard bistod sjukvården i Ukraina med intensivvårdsprodukter.
 • Carin Jakobson utsågs till CFO och tillträder i juni.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

 • Bactiguard inledde ett globalt utvecklingssamarbete med Dentsply Sirona inom dentalområdet.

Effekter av Covid-19 och kriget i Ukraina

World Health Organisation (WHO) har nu rapporterat det lägsta antalet döda i Covid-19 på två år. Samtidigt påverkas den globala handeln och utvecklingen av nedstängningar i Kina. Utvecklingen i närtid är därför fortsatt svårbedömd på grund av det oförutsägbara beteendet av SARS-CoV-2 viruset.

Bactiguard bedriver ingen verksamhet och har inga leverantörer i Ryssland eller Ukraina. Kriget har därför inte haft någon väsentlig påverkan på företagets verksamhet, ställning eller resultat. Om kriget blir långvarigt och påverkan på världsekonomin stor kan det komma att få större påverkan. Vi fortsätter att följa utvecklingen av både pandemin och kriget noga och utvärderar löpande de operationella och finansiella effekterna.

VD kommenterar första kvartalet

En bredare och starkare licensaffär stärker vår position inom infektionsprevention

Under kvartalet tog vi flera betydande steg i genomförandet av vår tillväxtstrategi. Genom det utökade partnerskapet med Zimmer Biomet och det nya samarbetet inom dentalområdet med det ledande globala bolaget Dentsply Sirona breddar vi verksamheten till fler produktkategorier och applikationsområden. Samtidigt ser vi att försäljningen av BIP-portföljen börjar ta fart när sjukvården och samhället återgår till en mer normal situation.

Två nya licens- och utvecklingssamarbeten

Vi såg en ökning i licensintäkterna från Becton, Dickinson & Company (BD) under kvartalet och våra nya samarbeten med globalt ledande Zimmer Biomet och Dentsply Sirona inom ortopedi-och dentalområdet stärker marknadspositionen för Bactiguards unika teknologi inom infektionsprevention. Det är en kvalitetsstämpel att Zimmer Biomet, efter två och ett halvt års nära partnerskap, har valt att utöka samarbetet till att omfatta större delen av sin produktportfölj. Vi är också mycket stolta över samarbetet med Dentsply Sirona, ett av världens ledande dentalbolag, där vi tillsammans ska utveckla dentalprodukter med Bactiguards ytskiktsteknologi. Med Dentsply Sirona har vi tagit steget in på ett nytt terapiområde – dental – vilket är i linje med vår fokuserade tillväxtstrategi.

Accelererad BIP-försäljning

I kvartalet började försäljningen av vår egen produktportfölj ta fart, drivet av de ökade investeringar vi gör i marknadsaktiviteter och försäljningsorganisationen samt att sjukvården i delar av världen börjar återgå till normal aktivitet efter pandemin. Vi såg ökad efterfrågan på både katetrar och sårvårdsprodukter, framför allt på marknader där vi har egna säljkårer i t ex Norden, Malaysia och Indien.

Framtidsutsikter

Det globala behovet av infektionsprevention är stort och här kan Bactiguards teknologi och produkterbjudande göra en viktig skillnad. Vår teknologi är väl beprövad och över 40 kliniska studier visar att den är både säker och effektiv.

Vi ser en stor potential i att fortsätta expandera licensaffären både inom befintliga och nya terapiområden. Våra utvidgade och nya samarbeten med Zimmer Biomet och Dentsply Sirona har stärkt Bactiguards marknadsposition inom infektionsprevention och ger oss en bredare bas från vilken vi på sikt har möjligheten att utöka vår licensaffär avsevärt.

Det finns även ett stort behov av vår egen produktportfölj som vi möter genom investeringar i produktutveckling, regulatoriska anpassningar, högre tillverkningskapacitet liksom en utökad go-to-market-organisation.

Vår vision är att skydda människor från infektioner och därmed bidra till en effektivare vård och bättre patienthälsa. Med vår teknologi, etablerade samarbeten med ledande aktörer inom medicinteknik samt en tydlig tillväxtstrategi har vi en bra grund för stark framtida lönsam tillväxt. Som vi tidigare kommunicerat förväntar vi oss att nuvarande investeringstakt kommer resultera i en accelererande tillväxt och väsentligt förbättrad framtida lönsamhet. 

Anders Göransson, VD

Delårsrapporten för Bactiguard Holding AB (publ) för perioden januari – mars 2022 finns nu tillgänglig som PDF på www.bactiguard.com.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-27, kl. 08.00.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Gabriella Björknert Caracciolo, CFO och vice VD, mobil: +46 72 141 62 49

Presentation av Q1

En audiocast på engelska för aktieägare, investerare och analytiker kommer att hållas idag klockan 11.00 där VD Anders Göransson och CFO Gabriella Björknert Caracciolo presenterar och kommenterar delårsrapporten, samt svarar på frågor. Rapporten och presentationsmaterial för audiocasten kommer att finnas tillgängliga på Bactiguards hemsida https://www.bactiguard.com

För att delta i audiocasten, använd denna länk: www.bactiguard.com/Q1-2022

För att enbart delta via telefonkonferens, ring:

 • SE: +46850558350
 • UK: +443333009030
 • US: +16467224902

Frågor kan ställas antingen skriftligen via audiocasten eller muntligen om man deltar på telefonkonferensen.
 

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ytskikt av ädelmetaller som förebygger att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards teknologi är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD och 2021 lanserades ortopediska traumaimplantat, ZNN Bactiguard, av Zimmer Biomet. I Bactiguards produktportfölj ingår också en alkoholfri produktlinje för sårvård och desinfektion. Den dödar effektivt mikrober samtidigt som den är biokompatibel och vävnadsvänlig.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien, Mellanöstern och Sydostasien via vår egen produktportfölj och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Bolaget har cirka 210 medarbetare runt om i världen och huvudkontoret samt en av tre produktionsanläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Vardag med guldkant – Catarina Königs efterlängtade nya kokbok kommer i september

Published

on

By

Mästarnas mästerkock Catarina König bjuder på över 50 helt nya vardagsrecept i sin nya kokbok Vardag med guldkant som utkommer 5 september. Recepten är såväl lyxiga som enkla och snabba att laga. Fylld till brädden med matglädje och smarta tips lockar Catarina läsaren till att sätta guldkant på middagen alla dagar i veckan.

Catarinas matlagning kännetecknas av det där lilla extra som lyfter en rätt till något utöver det vanliga – något som också fått henne att bli en av Sveriges absolut mest populära matinspiratörer. I nya kokboken Vardag med guldkant bjuder hon in och inspirerar till att lyxa till vardagsmaten med enkla medel samtidigt som hon lär ut genvägar, planerar inköp och preppar matlådorna. Enkla recept med få ingredienser behöver inte betyda en tråkig vardagsmiddag, tvärtom – en liten twist kan förvandla vardagen till en fest!

I Vardag med guldkant delar Catarina även med sig av veckomenyer samt tipsar om smarta basvaror att ha i vardagsskafferiet, olika kökshacks och favoritredskap. Bland recepten återfinns snabba recept som Catarinas smakrika pasta limone och halloumistroganoff, och klassiska rätter som Chili con carne (eller sin carne för vego).

– Med den här kokboken känns det som att jag bjuder hem just dig och alla er som läser boken på vardagsmiddag. För det är precis de här rätterna som vi äter hemma hos oss. Middagarna mitt i veckan ska gå någorlunda snabbt, innehålla få ingredienser som är lätta att hitta i alla matvarubutiker och tillagningen ska förstås vara enkel och smidig, säger Catarina.

Varmt välkommen med intervjuförfrågan eller för förhandsläsning att kontakta: 
SCHYTTBERG PR: jenny@schyttberg.se | 0706-24 30 23

Catarina König vann Sveriges Mästerkock 2016 och blev decenniets mästerkock 2020. Hon är tv-kock i kökets middag. 
Catarina bor i Sigtuna med man och två barn. Vardag med guldkant är hennes femte bok.

ISBN 9789198698817 | matfotografier, recept och styling av Catarina König 
Vardag med guldkant utkommer 5 september.

The Book Affair är ett bokförlag som ger ut både fack- och skönlitteratur och erbjuder författare marknadens mest moderna och flexibla samarbetsavtal för alla format. Förlaget grundades 2018 av Alexandra Torstendahl och Alexandra Lidén och nischar in sig på kvalitativ utgivning och entreprenörsdrivna upphovsmän. Läs mer på www.thebookaffair.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Regeringen utvidgar uppdraget om ett nationellt professionsprogram

Published

on

By

Regeringen utvidgar uppdraget till Skolverket om ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Det innebär bland annat att Skolverket ska lämna förslag om hur professionsprogrammet kan innehålla ett fördjupande kursutbud för rektorer som med tiden kan ingå i en magister- eller masterexamen i skolledarskap.

– Professionsprogrammet ska bidra till att rektorer, lärare och förskollärare har bättre möjlighet till kompetensutveckling, att yrkena blir mer attraktiva och att undervisningens kvalitet utvecklas. Nu vill vi utöka möjligheterna ytterligare för rektorer att fortbilda sig, säger skolminister Lotta Edholm.

Skolverket har i uppdrag att ta fram insatser inom det natio­nella professionsprogrammet för rektorer, lärare och förskollärare som kommer att träda i kraft den 1 januari 2025. Myndigheten ska bland annat ta fram innehåll i en nationell struktur för kompetensutveckling för rektorers, lärares och förskollärares professionella utveckling.

Regeringen utvidgar nu uppdraget. Det innebär bland annat att Skolverket ska föreslå ändringar i den insats som idag benämns Fortbildning för rektorer, så att fortbildningen över tid ska kunna ingå i en magister- eller masterexamen inom skolledarskap. Myndigheten ska även föreslå hur insatser inom den nationella strukturen för kompetensutveckling bör kvalitetssäkras. Ändringen innebär också att upp­dragstiden för Skolverket förlängs till den 30 april 2024.

Sveriges Skolledare lämnade i mars 2023 in en skrivelse till Utbildningsdepartementet där förväntningar på det nationella professionsprogrammet presenterades. Beslutet om att nu utvidga uppdraget går i linje med Sveriges Skolledares förslag.

Kontakt

Christian Brundu, t.f. pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm, 076-139 91 05, christian.brundu@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Pripps Blå sjösätter ny reklamfilm i samarbete med artisten Alexander Järvi

Published

on

By

Nu är det dags för Pripps Blå att återigen hissa segel. Den 10 juni är det premiär för en ny reklamfilm från det ikoniska varumärket. Den unga och lovande musikartisten Alexander Järvi och hans låt Blå anemoner tonsätter den nya filmen från Pripps Blå Alkoholfri.

Efter ett drygt decennium seglar nu Pripps Blå ”in i rutan” igen. Den nya satsningen rullas ut från och med 10 juni och kommer att synas online och på sociala plattformar.  När Pripps Blå gör comeback är miljön återigen skärgården på västkusten, närmare bestämt Bohus-Malmön. I filmen får vi följa ett kompisgäng som välkomnar sommaren med bryggbad och skratt. Allt tonsatt av Järvis debutlåt Blå anemoner.

– Vi är stolta över att kunna presentera vår nya kommunikation och vårt nya samarbete med Alexander Järvi. Efter att ha seglat i bakvattnet i många år är det hög tid att hissa seglen och påminna om ett av våra mest folkkära och anrika varumärken som starkt förknippas med sommaren, säger Julia Torstensson varumärkesansvarig för Pripps på Carlsberg Sverige.

Pripps Blå fortsätter att vara ett av Sveriges mest älskade ölvarumärken och i våras uppdaterades designen där bland annat den symboliska pentagonen åter fått en central roll på förpackningen. Genom den nya kommunikationen och samarbetet med Alexander Järvi och Warner Music påbörjas resan mot att stärka varumärket och göra det mer relevant.  

Om Pripps Blå
Pripps bildades 1828 när göteborgaren Johan Albrecht Pripp började brygga sitt eget öl efter att ha blivit inspirerad från sina resor till Tyskland. Med genuin bryggartradition har Pripps bevarat och förfinat sin höga kvalitet. För många är Pripps Blå, som lanserades 1975, för alltid förknippad med svensk sommar och skärgård.

Länk till filmen: https://www.youtube.com/watch?v=U-o1Gy3QR1c

För mer information, kontakta:
Henric Byström, Kommunikationsdirektör, Carlsberg Sverige
Tel: 070-483 05 48 E-mail:
henric.bystrom@carlsberg.se

Carlsberg Sverige
We are Brewing for a Better Today & Tomorrow
Carlsberg Sverige är, med fler än 50 starka varumärken, Sveriges ledande dryckesföretag. Vi utvecklar, tillverkar, distribuerar, marknadsför och säljer öl, cider, mineralvatten och läsk. Några av våra välkända och folkkära varumärken är Falcon, Carlsberg, Eriksberg, Ramlösa, Somersby och Pepsi. Carlsberg Sveriges framgångar är en kombination av starka lokala och internationella varumärken, bryggartradition och hållbart företagande som sträcker sig mer än 300 år tillbaka i tiden. Genom att vara innovativa driver vi utvecklingen av svensk dryckeskultur, samtidigt som vi värnar om tradition, hantverk, hög kvalitet och hållbarhet. Läs mer om Carlsberg Sverige och vårt hållbarhetsarbete Together Towards Zero.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.