Delårsrapport fyra 2020

| 24 februari, 2021 | 0 kommentarer

(Fullständig rapport ligger bilagd)

2020 kan summeras som ett ovanligt händelserikt år, där alltjämt rådande har skapat såväl utmaningar som möjligheter. För bolagets del har detta år inneburit notering på Spotlight Stock Market vilket skapat större synlighet och en bredare aktieägarbas. Bolaget har även genomfört sitt första förvärv samt ingått två LOI om potentiellt förvärv av SSC Design Studio samt ett Joint Venture-samarbete med en finsk part för att lansera Mandel Design i Finland. Processerna är fortfarande igång och förväntas avslutas inom kort. Gällande Joint Venture-samarbetet har det dragit ut lite på tiden då bolaget tillsammans med den finska parten diskuterar de sista viktiga detaljerna för att få bästa möjliga effekt av samarbetet. Utmaningen under året har varit att få igång en ökad försäljning. Givet att så inte skett i önskad utsträckning har bolaget vidtagit organisatoriska förändringar avseende arbetskraften under slutskedet av året och in på det nya.

Vi har idag flyttat hela verksamheten till en mer kostnadseffektiv lösning där våra omkostnader för logistik, lager och support kommer att reduceras gentemot nuvarande lösning. Vidare förväntar vi att se tydliga synergier i de marknadsföringsinsatser och kampanjer som kommer att genomföras framöver, då primärt genom delad kunskap och utfall i kampanjer mot en målgrupp som återfinns i koncernen.  Detta är något som inte bara kommer att göra vår marknadsföring mer precis, utan även mer kostnadseffektiv än om vi hade behövt utforska vilket content, storytelling, demografi som funkar bäst för respektive bolag. Marknadsföringen kommer initialt att läggas på extern part så att vi som koncern enkelt och kostnadseffektivt kan skala våra insatser efter önskemål utan att för den sakens skull dra på oss stora fasta kostnader.

Genom den omorganisation som vi nu är i slutfasen av, kommer koncernen att kunna reducera en stor del av tidigare kostnadsmassa över tid, något som kommer att möjliggöra ett ännu större fokus och investering i marknadsföring och försäljningsdrivande aktiviteter. Detta är något som vi är övertygade kommer att gynna både nuvarande och kommande kunder samt värdeutvecklingen på koncernen.

Bolagets strategi är fortsatt att växa genom förvärv och utveckling av befintliga bolag och plattformar. Vår målsättning är att bygga en bred grupp av e-handelsplattformar och bolag, stora som små. Genom en diversifierad portfölj av plattformar och bolag kommer vi kunna dra nytta av synergier mellan befintliga och förvärvade tillgångar. I bolagets nya lokaler finns det också goda möjligheter till expansion av nya verksamheter, detta ser vi som en styrka när vi letar efter nya förvärv, att vi på ett bra och smidigt sätt kan ta över nyförvärvade verksamheter in-house för att slippa dyra tredjepartslösningar.

Nu blickar vi framåt mot ett förhoppnings ljusare och öppnare 2021 och jag vill samtidigt passa på att tacka bolagets aktieägare för det gångna verksamhetsåret.

Försäljning och resultat EBITDA och Resultat per aktie

Nettoomsättningen för koncernen under helåret 2020 uppgick till 2,1 MSEK (5,2 MSEK). Nettoomsättningen för koncernen under kvartal fyra 2020 uppgick till 0,6 MSEK (1,1 MSEK).  Rörelseresultatet EBITDA för koncernen under helåret 2020 uppgick till -3,9 MSEK (-1,5 MSEK). Rörelseresultatet EBITDA för koncernen under kvartal fyra 2020 uppgick till -1,8 MSEK (-0,2 MSEK). Resultatet per aktie för helåret uppgick till -0,98 SEK (-32,05 SEK). Resultatet per aktie för kvartal fyra uppgick till -0,49 SEK (-5,00 SEK). 

För mer information, vänligen kontakta: 

Styrelseordförande, Luca Di Stefano

070-855 67 23

[email protected]

www.mandeldesign.se

Mandel Design Group AB (publ)

Mandel Design är en personlig damklädesbutik online med höga ambitioner gällande sortiment och service. Bolaget har som mål att förvärva såväl bolag som plattformar inom e-handel.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *