Delårsrapport januari – juni 2021 Coor Service Management Holding AB

| 15 juli, 2021 | 0 kommentarer

Delårsrapport januari – juni 2021, Coor Service Management Holding AB.

Andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 2 445 (2 265) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 8 procent, tillväxten från förvärv till 1 procent och valutaeffekter till -1 procent.
 • Justerat EBITA ökade med 19 procent till 167 (141) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 6,8 (6,2) procent.
 • EBIT uppgick till 119 (86) MSEK. Resultat efter skatt var 81 (52) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,8 (0,5) SEK.
 • Kassagenereringen för de senaste 12 månaderna uppgick till
  94 (107) procent.
 • Skuldsättningsgraden i förhållande till justerat EBITDA uppgick till 1,7 (2,2).

Första halvåret januari – juni 2021

 • Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 4 775 (4 806) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 0 procent, tillväxten från förvärv till 1 procent och valutaeffekter till -1 procent.
 • Justerat EBITA ökade med 16 procent till 306 (263) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 6,4 (5,5) procent.
 • EBIT uppgick till 203 (147) MSEK. Resultat efter skatt var 134 (83) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,4 (0,9) SEK.

Resultat i korthet, koncern 

apr-jun jan-jun Rullande jan-dec
2021 2020 2021 2020 12 mån 2020
Nettoomsättning 2 445 2 265 4 775 4 806 9 560 9 591
 Organisk tillväxt, % 8 -11 0 -7 -4 -7
 Förvärvad tillväxt, % 1 2 1 2 1 2
 Valutakurseffekter, % -1 -2 -1 -1 -2 -2
Justerat EBITA 167 141 306 263 599 556
Justerad EBITA-marginal, % 6,8 6,2 6,4 5,5 6,3 5,8
EBIT 119 86 203 147 374 318
Resultat efter skatt 81 52 134 83 241 191
Kassagenerering, % 10 17 48 73 94 108
Resultat per aktie, SEK 0,8 0,5 1,4 0,9 2,5 2,0

Inbjudan till press- och analytikerpresentation

Den 15 juli 2021 klockan 09.00 CEST presenterar bolagets koncernchef och CFO utvecklingen under andra kvartalet genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk:

https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=8CFB7CE1-228C-49A1-9987-30F3A99A763E

Om du vill lyssna på presentationen via telefon, ring +46850558366 (Sverige), +4723963688 (Norge), +4578150110 (Danmark), +358981710521 (Finland) eller +443333009267 (England).

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets websida www.coor.com/sv under fliken Investerare/Rapporter-och-presentationer efter presentationen.

Finansiell kalender

9 november 2021                         Delårsrapport januari – september 2021

10 februari 2022                          Delårsrapport januari – december 2021

29 april 2022                               Delårsrapport januari – mars 2022

15 juli 2022                                 Delårsrapport januari – juni 2022

För mer information

För frågor kring rapporten, kontakta CFO och IR-direktör Klas Elmberg (+46 10 559 65 80).

För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta vd och koncernchef

AnnaCarin Grandin (+46 10 559 57 70) eller kommunikationsdirektör Magdalena Öhrn (+46 10 559 55 19).

Mer information finns också på vår webbplats: www.coor.com/sv

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021 klockan 07.30 CEST.

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, DNV-GL, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), PostNord, Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.com/sv

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.