Delårsrapport januari-juni 2021: Hög aktivitet skapar nya möjligheter

| 12 juli, 2021 | 0 kommentarer
  • Hyresintäkterna uppgick till 1 477 Mkr (1 548).
  • Driftsöverskottet uppgick till 1 046 Mkr (1 125).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 859 Mkr (934).
  • Periodens resultat uppgick till 1 007 Mkr (708), motsvarande ett resultat per aktie om 6,55 kr (4,61).

– Vi ser en hög aktivitet bland befintliga, nya och potentiella hyresgäster. Den ekonomiska återhämtningen och framtidstron har under våren tagit fart i vår region. Effekterna av detta märks tydligt i vår nyuthyrning som under kvartalet ligger på en historiskt hög nivå. Vi kan nu summera halvåret med en positiv nettouthyrning om 45 Mkr, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

– Arbetet med att utveckla och förbättra innehåll och kvalitet i vår fastighetsportfölj fortsätter. Mot bakgrund av tecknade avtal väntar vi oss därför att vakanserna sjunker under kommande kvartal med störst genomslag under 2022.

– Hållbarhet är ett område som har högsta prioritet för många fastighetsbolag och det gäller självklart även Wihlborgs. Certifieringar är viktiga inte minst för att dokumentera och mäta på ett transparent sätt. Samtidigt finns det mycket vi rent konkret kan göra varje dag för att göra skillnad på riktigt. CO2-påverkan inom scope 3 är och kommer att vara branschens största utmaning under lång tid. Därför lägger vi nu extra energi på att minska användningen av material och på att använda rätt material. Med vårt projekt Kvartetten är vi en bit på väg och här planerar vi för en NollCO2-certifiering av hela kvarteret.

 

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Idag kl 9.00 presenterar Ulrika Hallengren och Arvid Liepe vid en telefonkonferens. Presentationen går att följa viawebbsändning eller telefon +46 8 566 42 695 eller +44 3333 009 031 (UK). 

Länk till webbsändning

 

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 12 juli 2021 kl. 07.30 CEST.

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 47,1 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,3 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.