Delårsrapport januari – juni 2021 Sweco AB (PUBL)

| 16 juli, 2021 | 0 kommentarer

Fortsatt stabilt resultat

April–juni 2021

 • Nettoomsättningen ökade till 5 643 MSEK (5 489)
 • EBITA ökade till 529 MSEK (495), marginal 9,4 procent (9,0)
 • EBITA minskade med 9 procent jämfört med föregående år, justerat för den betydande positiva kalendereffekten i kvartalet
 • EBIT ökade till 509 MSEK (439), marginal 9,0 procent (8,0)
 • Resultat efter skatt ökade till 379 MSEK (319), motsvarande 1,06 SEK per aktie (0,90)

Januari–juni 2021

 • Nettoomsättningen ökade till 11 181 MSEK (11 170)
 • EBITA uppgick till 1 070 MSEK (1 125), marginal 9,6 procent (10,1)
 • EBITA minskade med 2 procent jämfört med föregående år, justerat för den negativa kalendereffekten under perioden
 • EBIT uppgick till 1 032 MSEK (1 054), marginal 9,2 procent (9,4)
 • Nettoskuld/EBITDA ökade till 1,0 ggr (0,5)
 • Nettoskulden ökade till 1 942 MSEK (1 259)
 • Resultat efter skatt ökade till 771 MSEK (762), motsvarande 2,17 SEK per aktie (2,15)

Vd och koncernchef Åsa Bergman kommenterar:

Under andra kvartalet ökade nettoomsättningen med 3 procent och vi levererade marginalförbättringar i fem av åtta affärsområden. Den organiska tillväxten var cirka 1 procent, med högre genomsnittliga arvoden som den främsta drivkraften. 

Justerat för kalendereffekter minskade EBITA jämfört med föregående år, främst beroende på fortsatt svaga resultat i Tyskland och Storbritannien, och ett trögt kvartal i delar av den finska verksamheten. Dessutom återställdes några av kostnadsbesparingarna från föregående år när marknaderna började öppna igen.

Även om covid-19 fortfarande påverkar marknaden förbättras den allmänna situationen stadigt. Vi hade ett stabilt inflöde av nya order och orderboken är fortsatt stark. Vi fortsätter också att vinna rätt typ av projekt, vilka avspeglar vår expertis inom den hållbara samhällsomställningen. Under kvartalet fick vi i uppdrag att arbeta med världens första energi-ö i Danmark, utforma en vätgasanläggning i industriell skala i Finland och vi säkrade även ett 10-års-avtal för Norrbotniabanan i norra Sverige. 

Marginalförbättringar i fem av åtta affärsområden

Nettoomsättningen uppgick till 5 643 MSEK (5 489) under kvartalet, motsvarande en organisk tillväxt om cirka 1 procent justerat för kalendereffekter. Det var främst Belgien och Danmark som drev den organiska tillväxten.

EBITA ökade till 529 MSEK (495), med en EBITA-marginal  på 9,4 procent (9,0). Det var en betydande positiv kalendereffekt om 81 MSEK under kvartalet. 

Sweco Sverige fortsatte att leverera höga marginaler, och Sweco Belgien upprätthöll sin positiva utvecklingstrend med starka, tvåsiffriga marginaler och betydande tillväxt. Sweco Norge redovisade en signifikant marginalförbättring efter ett något svagare första kvartal. Sweco Danmark och Sweco Nederländerna fortsatte den positiva utvecklingen. Sammantaget förbättrade fem av åtta affärsområden sina marginaler under kvartalet. 

Sweco Finland visade svagare resultat i två divisioner och påverkades också negativt av förvärvs- och integrationskostnader. Sweco Storbritannien hade en fortsatt utmanande marknad med några offentliga projekt som sköts upp. I Tyskland har den nya ledningen fokus på att vända verksamheten, implementera effektiva arbetsprocesser med fokus på rätt typ av projekt, med understöd av en strikt projektstyrning och kontroll. Vi förväntar oss att denna vändning kommer att ta tid. 

Vi hade en fortsatt stark finansiell ställning med en låg nettoskuld.

Förvärv av experter inom byggnader med nettonollutsläpp

Under kvartalet offentliggjorde vi tre strategiska förvärv. I april offentliggjordes förvärven av Gaia Consulting, det största hållbarhetskonsultföretaget i Finland och Linja  Arkkitehdit, arkitekter specialiserade på utformning av utbildnings- och affärslokaler såväl som bostadshus i Finland. I juni offentliggjordes förvärvet av det belgiska teknikkonsult bolaget Boydens Engineering. 

Boydens Engineering grundades 1961, har 140 anställda och är särskilt erkända inom utformning av hållbara byggnader med nettonollutsläpp. Förvärvet är ett bra exempel på hur vi ligger i framkant av den hållbara samhällsomställningen och etablerar starka lokala marknadspositioner. Tillsammans skapar vi en marknadsledande verksamhet inom bygg design och teknik med en tydlig hållbarhetsprofil på den belgiska marknaden. 

Sweco är välpositionerat

När vi nu ser tecken på att marknadsläget förbättras och att restriktionerna lyfts, ser vi betydande affärsmöjligheter för Sweco. Pandemin har påskyndat digitaliseringen och flyttat hållbarhet högst upp på agendan, vilket leder till investeringar inom områden där vi har expertis. På Sweco har vi etablerat ökade samarbeten över kompetensområden och landsgränser. Sweco är välpositionerat på marknaden och vår starka ekonomiska ställning skapar möjligheter framöver.

För ytterligare information, kontakta:

Olof Stålnacke, finansdirektör, 070-306 46 21, [email protected]

Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör, 073-258 93 33, [email protected]

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 17 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 21 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Denna information är sådan information som Sweco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, kl. 12:00 den 16 juli 2021.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *