Connect with us

Marknadsnyheter

Delårsrapport juli – september 2022: Tillväxt och stärkt likviditet

Published

on

• Årets högsta försäljning för ett enskilt kvartal, 45 MSEK

• Stärkt likviditet, 15 MSEK vid kvartalets utgång

• EBITDA 24,3 MSEK under tredje kvartalet (-15,4)

• Justerat EBITDA under tredje kvartalet 3,3 MSEK (-15,4)

Koncernen tredje kvartalet

· Nettoomsättningen uppgick till 45,0 MSEK (10,5)

· Justerat bruttoresultat* uppgick till 14,0 MSEK (1,8)

· Justerad EBITDA* uppgick till 3,3 MSEK (-15,4)

* Exklusive avskrivningar, orealiserade valutakurseffekter samt kostnader av tydlig engångskaraktär

Händelser under tredje kvartalet

2022-07-11: Uppdatering mobilkamerasamarbetet

I nära samarbete med ett asiatiskt bolag har Acuvi genom PiezoMotor-verksamheten utvecklat en helt ny typ av zoomlösning för kameraoptik i mobiltelefoner. Lösningen, som baseras på PiezoMotors unika PiezoWave®-teknologi, skulle presenteras för potentiella kunder och samarbetspartners under första halvåret med avsikt att ingå kommersiellt samarbete med en eller flera kameramodultillverkare. Mot denna bakgrund ges härmed följande uppdatering:

  • I samarbete med PiezoMotors licenspartner har presentationer för såväl tillverkare av mobilkameramoduler som mobiltelefoner genomförts
  • Vid presentationerna har PiezoMotor demonstrerat en lösning för utökad funktionalitet för optisk zoom baserad på PiezoWave®
  • Presentationerna har kunnat påbörjas trots nedstängningar till följd av Covid-19 i Asien

2022-09-02: Acuvi erhåller uppföljningsorder om 13 miljoner kronor

Acuvi AB meddelar att bolagets dotterbolag TPA Motion har erhållit en uppföljningsorder från en

ledande medicinteknisk kund inom minimalinvasiv robotkirurgi till ett värde av 1,2 miljoner USD (drygt 13 miljoner kronor). Leverans och fakturering är planerad under andra kvartalet 2023.

2022-09-02: Acuvi vinner projekt om 10 miljoner kronor årligen

Acuvi AB meddelar att bolagets dotterbolag TPA Motion har erhållit ordrar för två projekt till kunder inom området ”Advanced industrial” med ett sammanlagt ordervärde om cirka 900 000 USD årligen (cirka 10 miljoner kronor). För det ena projektet börjar produktionen i år och väntas fortgå till 2025 med årliga intäkter på cirka 400 000 USD (cirka 4,5 miljoner kronor). I år väntas Acuvi fakturera cirka 200 000 USD för detta projekt. För det andra projektet startar leveranserna under 2023 och väntas generera årliga intäkter om cirka 500 000 USD (cirka 5,5 miljoner kronor) under överskådlig framtid.

2022-09-27: Acuvi erhåller order om 6,3 miljoner kronor

Acuvi AB meddelar att bolagets dotterbolag TPA Motion har erhållit en order om cirka 6,3 miljoner kronor (USD 565 000) till en återkommande kund för en högtemperaturlösning för produktionsutrustning. Ordern beräknas levereras i mitten av 2023.

Händelser efter tredje kvartalets utgång

2022-11-09: Acuvi erhåller order på cirka 20 miljoner kronor

Acuvi AB:s dotterbolag PiezoMotor AB har erhållit en ramorder om cirka 20 miljoner kronor (1,83 MEUR) från en kund inom halvledarindustrin. Kunden är en ledande leverantör av litografiutrustning som används vid tillverkning av halvledare. Ordern är en ramorder med avrop över maximalt tre år. Den första leveransen har ett ordervärde på cirka 7 miljoner kronor med planerad leverans under Q4 2022. 

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga delårsrapporten som publiceras på Acuvis hemsida: https://acuvi.com/investors/

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                    

Olof Stranding, CFO

[email protected]

Certified Adviser: Redeye AB

Om Acuvi

Acuvi är en bolagskoncern som tillhandahåller världsledande system och teknologier som möjliggör högre precision och ökad miniatyrisering. Kunderna återfinns inom bland annat Life Science, halvledarindustri och avancerad optik. Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.acuvi.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 kl. 08:35 CEST. 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.