Delårsrapport Kv 1 Januari–Mars 2022

| 26 april, 2022 | 0 kommentarer

Första kvartalet:

  • Orderingången var 2 204 (1 854) Mkr, en ökning med +18,9% justerad till +14,0% efter valutaeffekter om +90 Mkr
  • Nettoomsättningen var 1 873 (1 678) Mkr, en ökning med +11,6% justerad till +7,5% efter valutaeffekter om +70 Mkr
  • Rörelseresultatet var 173,3 (152,9) Mkr, en ökning med +13,5% och en rörelsemarginal på 9,3 (9,1)%
  • Resultat efter skatt var 119,5 (96,2) Mkr
  • Resultat per aktie var 0,68 (0,53) Kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -68,4 (58,6) Mkr

Kommentar från koncernchef Bodil Sonesson:

Det första kvartalet uppvisade bra tillväxt i orderingång och nettoomsättning. Detta är ett resultat av en hög innovationsnivå och att alla gruppens varumärken har haft framgångar på marknaden.

Efter publiceringen av delårsrapporten för första kvartalet 2022 kommer en webcast för investerare att hållas den 27 april 2022 kl. 09:00 CET.

En länk och en presentation från ledningen kommer att finnas tillgänglig på https://www.fagerhultgroup.com/investors.

Upplysningar kan lämnas av :

Bodil Sonesson CEO, mobile: +46 722 23 76 02 e-mail: [email protected]

Michael Wood CFO, mobile: +46 730 87 46 47 e-mail: [email protected]

Denna information är insiderinformation som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2022 kl. 14:10 CET.

Fagerhult Group är ett av Europas ledande belysningsbolag med ca 4 100 anställda i 28 länder och en omsättning på 7 100 Mkr för 2021. Vi består av 12 varumärken indelade i fyra affärsområden – Collection, Premium, Professional och Infrastructure.

Alla våra varumärken tillverkar högkvalitativa professionella belysningslösningar. Vi jobbar huvudsakligen med specifikationer tillsammans med våra partners. Tillsammans har vi belysningslösningar för nästan alla användningsområden och vår närvaro är global.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.