Delårsrapport kvartal 3, januari-september 2021

| 11 november, 2021 | 0 kommentarer

Juli – september 2021

 • Nettoomsättning ökade till 430 MSEK (421)
 • Rörelseresultat före avskrivningar ökade till 25 (23)
 • Rörelseresultatet ökade till 9 MSEK (3)
 • Resultat efter skatt uppgick till -3 MSEK (-8)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,04)
 • Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till -20 MSEK (4)

Januari – september 2021

 • Nettoomsättning minskade till 1 297 MSEK (1 338)
 • Rörelseresultat före avskrivningar ökade till 80 (57)
 • Rörelseresultatet ökade till 33 MSEK (-11)
 • Resultat efter skatt uppgick till -2 MSEK (-46)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,22)
 • Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till 1 MSEK (19)

Bong är ett av de ledande kuvertföretagen i Europa som även erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 1,8 miljarder kronor och har omkring 1 200 anställda i 13 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncer­nen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Carsten Grimmer, CFO i Bong AB (publ). Tfn (växel) 044-20 70 00.

Denna information är sådan som Bong AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2021 kl. 14.30 CET.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *