Delårsrapport Q1 2022, Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat

| 26 maj, 2022 | 0 kommentarer

Perioden innebar ökad omsättning, förbättrat rörelseresultat och kraftig förbättring av rörelsemarginalen

Delårsrapporten i sammandrag

• Nettoomsättningen uppgick under det första kvartalet till 6 885 tkr.
• Rörelseresultatet för perioden uppgick till + 428 tkr.
• Resultat efter skatt uppgick till + 87 tkr.
• Resultat per aktie efter skatt är + 0,01 kr.

Bolagens återhämtning är fortsatt stark under det första kvartalet 2022 och nettoomsättningen ökade med
1 418 tkr. Nettoomsättningsökningen jämfört med föregående period var 25,9 %. Upphävandet av de allmänna
restriktionerna möjliggör en högre efterfrågan där koncernen ser fler besökare och beläggningsgrad till följd
av detta.

Trots ökade rörelsekostnader med 11 %, vilket beror bland annat på ökade marknadsföringskostnader,
har koncernen ett högre rörelseresultat under januari–mars 2022 jämfört med föregående år.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till + 428 tkr (-253 tkr), en ökning med hela 681 tkr.
Rörelsemarginalen ökade med 11 enheter från – 5 % till 6 %.

Koncernen redovisar ett resultat efter skatt som uppgår till + 87 tkr (- 649 tkr), en ökning med 736 tkr jämfört med
motsvarande period föregående år. Resultat per aktie blir + 0,01 kr, vilket är en ökning med 0,06 kr per aktie jämfört
med föregående års period.

Soliditeten ökar med 3 % till 49 % (46 %) som ger indikationer på att koncernen har ett stabilt kassaflöde och där
minskande skulder är en av anledningarna.

Nu vänder det! Den stora händelsen under årets första kvartal var att restriktionerna hävdes. För Bodyflight
som upplevelsebolag var en återgång till normala rutiner ett stort lyft. Företagskunderna har kommit tillbaka,
vi har fler sportflygare och nöjesflygare. Även våra barngrupper Flykids har kommit igång bra under kvartalet.
Bodyflight visar sin styrka i årets första kvartal genom att leverera en ökad omsättning jämfört med förra året
och en kraftigt förbättrad vinst. Detta trots att Bodyflight under början av perioden påverkades av restriktioner
till följd av pandemin” säger Micha Velasco, VD på Bodyflight.

Micha Velasco, VD

Telefon: +46 701072444
E-post: [email protected]

www.bodyflight.se
 

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag som äger och driftar Sveriges två enda vindtunnlar för fallskärmshoppning inomhus. En vindtunnel finns i Säve, Göteborg och en i Bromma, Stockholm. Numera är Bodyflight ett bolag, ett varumärke och en självständig idrott där ett flertal SM-tävlingar har hållts. Bodyflight är en friskvårdsberättigad aktivitet vilket innebär att Bodyflights samtliga upplevelser berättigar till friskvårdspeng. Bodyflights mål är att växa bolaget genom breddning av utbudet och ökad lönsamhet. 

Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se
 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.