Connect with us

Marknadsnyheter

DELÅRSRAPPORT Q1 SEPTEMBER 2023 – NOVEMBER 2023

Published

on

OMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 20 PROCENT I FÖRSTA KVARTALET FÖR JÄMFÖRBARA ENHETER

FÖRSTA KVARTALET SEPTEMBER 2023 NOVEMBER 2023

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 52,1 MSEK (48,5), en ökning med 3,6 MSEK och 7,5 procent. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 20 procent      
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 49,6 procent (65,3)
  • Bruttomarginalen har föregående år påverkats avseende försäljningen av butiker och en normaliserad marginal föregående år uppgick till cirka 49 procent.
  • Resultat före av- och nedskrivningar uppgick till -15,8 MSEK (-1,3), en försämring med 14,5 MSEK där föregående års resultat påverkats positivt avseende försäljning av butiker.
  • Resultat efter skatt uppgick till –39,7 MSEK (-32,6)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning, uppgick till -0,02 kr (-0,24)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 

• Den 21 september valdes Christian Karlsson in som ny styrelseledamot som ersättare för tidigare avgående styrelseledamot Dennis Jansén.

• Den 10 november lanserade bolaget en ny väskkollektion, Vezzano, samt inledde ett samarbete med Carolina Gynning som ansiktet utåt för detta nya varumärke.

• Bolagets huvudägare Zenith Management AB har utökat tidigare utfärdad kapitaltäckningsgaranti till totalt 48 MSEK av vilken 47,2 MSEK utnyttjats i form av aktieägartillskott per 30 november.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

• Den 22 december 2023 meddelade Bolaget att man ingått ett nytt bankavtal med Nordea som innebär att Bolagets nuvarande finanseringsupplägg med Nordea förlängs med i allt väsentligt samma villkor som tidigare. Avtalet innebär ett lån om 57,5 MSEK samt en checkkredit om 40 MSEK. Det nya bankavtalet löper ut den 31 december 2024.

• Den 25 januari 2024 valdes Eva Lindvik samt Jimi Tadi in som nya styrelseledamöter på årsstämman. Tidigare styrelseledamot Jarle Gundersen och arbetstagarledamot Christina Nilsson hade avsagt sig omval.

VD-kommentar till utvecklingen

I en fortsatt utmanande marknad och bolagssituation fortsätter vi att visa positiv försäljningsutveckling. Vår försäljning har ökat med 7,5 procent i kvartalet jämfört med föregående år, 20% för jämförbara enheter. Vi har lyckats bibehålla en god marginal (49,6), trots en prispressad marknad och en låg andel egna varumärken.

Det första kvartalet präglades av en fortsatt för låg varuförsörjning och vi saknade både volymer inom egen produktion, kategorier och enskilda varumärken som är viktiga för affären. Arbetet med att öka andelen egna varumärken har varit ett av fokusområdena sedan genomförandet av nyemissionen i juni. Trots utmaningar med sen orderläggning och leveranser kunde vi lansera helt nya kollektioner för Rizzo, RBYR och Vezzano samt skinnhandskar under varumärket Rizzo under de två sista veckorna av kvartalet. Kollektionerna bidrog direkt till en positiv andelsökning och utgjorde 25% av den totala försäljningen under november (43% av omsättningen om vi exkluderar RES som kategori) samt en positiv effekt på bruttomarginalen som är en nyckelfaktor för lönsamhet.

Vezzano hade en stark lanseringsvecka och fick en omedelbar effekt i försäljningen av den nya kollektionen som lanserades i samarbete med Carolina Gynning. Samarbetet och kollektionen lockade in nya kunder samt gav positiv publicitet och uppmärksamhet i media och sociala nätverk.

Handskar är en av våra viktigaste kategorier och när vi väl fick in dem i november så ökade vi omsättningen i november med 77% mot föregående år, på enbart handskar.

Vår e-handelsförsäljning har vuxit med 28% under kvartalet, där Morris.no har bidragit med en ökning på 66% jämfört med förra året. Vi har dock fortfarande en alldeles för låg omsättning totalt sett i e-handeln, där vi behöver bredda vårt sortiment när det kommer till varumärken och kategorier samt investera i trafikdrivande aktiviteter för att locka in fler kunder.

Second Hand-väskor är ett relativt nytt affärsområde för oss där vi erbjuder våra kunder möjligheten att välja ett mer hållbart och attraktivt alternativ till nya väskor. Under kvartalet utgjorde Second Hand-väskor 1,4% av vår totala försäljning, vilket betyder att 4 400 unika köp bestod av begagnade väskor i stället för nya.

Morris i Norge har haft en fortsatt stark försäljningsutveckling och visar en tillväxt i Q1 på 25% i jämförbara butiker.

Trots att bolaget har ökat sin försäljning under det senaste kvartalet så är resultatet fortfarande negativt. Bolaget har inte tillräckligt med finansiella resurser för den marknad- och inköpskapacitet som behövs för att bolaget, butikerna och e-handel ska kunna nå sin fulla potential samtidigt som det är en extra hård konkurrens om konsumentens plånbok och uppmärksamhet just nu.

Vi har fortsatt kostnadsfokus för att anpassa oss till marknadens förändringar samt vår bolagssituation och arbetar hårt för att förbättra vårt resultat. En del av arbetet handlar om att kontinuerligt se över och utvärdera våra butikers prestationer och i februari kommer vi att stänga två butiker i Sverige (Hudiksvall och Kalmar).

Bolaget arbetar aktivt med att hitta en hållbar lösning som ska ge bolaget rätt förutsättningar för att nå den potential som finns, kopplat till varumärken, positionering, butiksnät, expertis, medarbetare och kunder. Samtidigt jobbar vi vidare med den dagliga driften under ansträngda ekonomiska förhållanden.

Stockholm 30 januari 2024

Helena Morland

VD och Koncernchef

För vidare information, vänligen kontakta:
Helena Morland, VD, tel: +46 (0) 8 508 99 200, email: helena.morland@rizzogroup.se

Björn Stål, CFO, tel: +46 (0) 8 508 99 200, email: bjorn.stal@rizzogroup.se

Denna information är sådan information som Rizzo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2024 kl. 8:30 CET.

Om Rizzo Group
Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 61 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Rizzo och Morris med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0016276109 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 160 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se

Rizzo Group
+46 8 508 99 200
info@rizzogroup.se

Rizzo Group AB, Kungsholmstorg 6B, 112 21 Stockholm
Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Speqta utser Gustav Norberg till CFO

Published

on

By

Speqta AB (publ) (”Speqta”) har idag beslutat att utse Gustav Norberg till CFO för Speqta. Han tillträder tjänsten den 29 februari 2024.

 
Speqta har idag beslutat att utse Gustav Norberg till CFO för Speqta. Gustav har sedan januari 2023 ansvaret för ekonomifunktionen på BrightBid och är därmed väl insatt i Speqtas affär. Han har även varit en central del i samgåendet mellan BrightBid och Speqta. Gustav har tidigare erfarenheter från bland annat ICA Gruppen och Nordic Cinema Group inom olika delar av ekonomifunktionen. Gustav har en kandidatexamen i ekonomi från Uppsala Universitet. Avgående CFO Adam Jonsson har på egen begäran valt att lämna sin tjänst i bolaget efter drygt tre år av förändringsarbete och värdeskapande för aktieägare, men finns kvar i bolaget en tid för överlämning. 

 

Speqtas vd Gustav Westman kommenterar:
”Processen att få ihop BrightBid och Speqta har varit ett omfattande arbete där både Gustav och Adam tillsammans varit centrala i genomförandet. När samgåendet nu är på plats är det ett naturligt steg att Gustav tar över som CFO för hela koncernen, detta givet att BrightBids affär nu över 95% av bolagets intäkter. Stort tack till Adam för starka insatser och all lycka till framöver.”

Gustav Norberg, tillträdande CFO, kommenterar:
“Det känns mycket spännande och jag är tacksam över att få förtroendet som CFO för Speqta. Jag ser fram emot att leda bolaget finansiellt under kommande tillväxtresa och att bistå i företagets utveckling med en marknadsledande SaaS tjänst för onlineannonsering. Vi har en stabil grund att stå på och ett fantastiskt team på plats vilket gör oss väl förberedda för framtiden.”

Kort om Gustav Norberg
Född: 1990
Utbildning: Uppsala Universitet
Tidigare uppdrag: Group Business Controller ICA Gruppen och Head of Treasury Nordic Cinema Group
Aktier: 33 736
Optioner: 10 000

Denna information är regulatorisk och lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonen nedan klockan 20.05 CET den 28 februari 2024.
 
För mer information:
Johan Rutgersson
Styrelseordförande Speqta AB (publ)
johan@dewell.se
+46 708157200

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster med hjälp av data och AI. Idag har Speqta två produkter; SaaS-tjänsten Bidbrain och SaaS-tjänsten BrightBid. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lennart Hero avgår som styrelseledamot i Mackmyra på egen begäran

Published

on

By

Lennart Hero har meddelat styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) att han omgående lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl.

Lennart Hero har meddelat styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) att han omgående lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl. 

Informationen i detta pressmeddelanade är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-28 17:45 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Petter Ski, ordförande, 0702-91 40 58, petter@rockfast.se

Patrick Björsjö, VD, 0705-70 12 72, patrick.bjorsjo@mackmyra.se

Om Mackmyra 

Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser, och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Sedan 2017 skapar Mackmyra även gin.

Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Markets Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser

Continue Reading

Marknadsnyheter

Observit (publ) och Corepart, en del av Nordic Level Group (publ), ingår strategiskt samarbete för nordisk transportsäkerhet

Published

on

By

Observit (publ) har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Corepart, en del av Nordic LEVEL Group (publ.). En central del av avtalet är en återförsäljningsrätt för Observits videobaserade säkerhetsplattform anpassad för den kommersiella fordons- och transportsektorn på den nordiska marknaden. Genom en kombination av Obersvits videoplattform och Coreparts omfattande expertis inom rådgivning, och säkerhetsteknik kan kunder inom transportsektorn och andra relevanta områden erbjudas en heltäckande lösning för områdes- och fordonssäkerhet.

Det strategiska samarbetsavtalet ger Corepart återförsäljarrätt av Observits plattform för kommersiell transport inom den nordiska regionen. Partnerskapet stärker Coreparts befintliga erbjudande genom möjligheten att erbjuda kunderna en omfattande och skräddarsydd säkerhetslösning som täcker alla aspekter av deras verksamhet, inklusive fordon, medarbetare och transporter. 

Återförsäljarrätten ger tillgång till Observits expertis inom videoapplikationer för fordon, vilket inkluderar både inbyggda system för passagerar- och lastskydd samt externa system för dokumentation vid eventuella olyckor. Videoplattformen är unik, där kameror med integrerade smarta applikationer utan inspelningsenheter, kommunicerar direkt med molnbaserade lösningar för övervakning och larmhantering. Resulterande videodata, som även kan kombineras med övriga fordonsdata, öppnar upp betydande nya möjligheter för att maximera kundvärdet. Med lång erfarenhet av integration av säkerhetsfunktioner i det egna erbjudandet och konceptet Security-as-a-Service, kan Corepart nu erbjuda en bredare och mer djupgående säkerhetslösning som adresserar kundernas behov inom den kommersiella transportsektorn och andra relevanta områden.

”Partnerskapet ger oss möjlighet att skapa en unik och holistisk säkerhetslösning där Observits videoplattform spelar en viktig roll i vårt tjänsteutbud. Det möjliggör att vi kan adressera varje aspekt av våra kunders verksamhet inom transportsektorn, inklusive säkerheten för fordon och personal. Från skräddarsydd rådgivning och kompetensutveckling för medarbetarna till att säkerställa fysisk säkerhet både på depåer och i fordon samt krishantering. Genom att kombinera mjuka värden med teknologisk innovation stärker vi vårt erbjudande och levererar ett integrerat tillvägagångssätt som kompletterar vår nuvarande satsning inom segmentet på ett mycket värdeskapande sätt,” säger Michael Ekelund, CCO på Corepart.

”Corepart erbjuder redan helhetslösningar som integrerar kamerateknologi med arbetsprocesser för att höja tryggheten för fordonsflottor. Observits specialiserade kamerateknologi kompletterar detta genom att förebygga risker och optimera processer. Med Coreparts expertis inom integration, kan Observits videoapplikation tillföra ytterligare säkerhetstjänster. Genom att införliva kontinuerlig övervakning och inkludera övriga fordonsdata, kan vi effektivt identifiera och förebygga riskfyllda händelser vilket bidrar till att öka säkerhet och trygghet i trafiken och reella kostnadsbesparingar för kunderna”, säger Björn Callenfors, CEO på Observit.

För mer information:

Björn Callenfors, VD
+46 70 535 00 76
Bjorn.callenfors@observit.se

Certified Adviser:
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03

ca@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Om Observit AB

Observit är marknadsledande i Norden när det gäller mobil videoövervakning inom kollektivtrafiken. I kundbasen finns stora välkända bussoperatörer som Nobina, Keolis, Transdev, VR, Vy samt andra transporttunga kunder som Elis. Företaget tillhandahåller programvara som en molntjänst, en SaaS-lösning (Software as a Service), och har för närvarande cirka 40 000 licenser (en licens per kamera) anslutna över hela världen. Observit har huvudkontor i Sundsvall, samt kontor i Malmö och London, Storbritannien. Mer information www.observit.com. Mer information www.observit.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.