Delårsrapport Skåne-möllan jan-mars 2022

| 27 april, 2022 | 0 kommentarer

* Omsättning för perioden 60,6 Mkr (47,8 Mkr)
* Resultat före skatt 4,5 Mkr (3,5 Mkr)
* Resultat efter skatt 3,5 Mkr (2,7 Mkr)
* Vinst per aktie 3,18 kr (2,45 kr)

För att se rapporten i sin helhet, var vänlig se bifogad fil.
Direktlänk till våra finansiella rapporter är  
Finansiella rapporter – Skåne-möllan (skane-mollan.se)

Denna information är sådan som Skåne-möllan AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-27 16:00 CET.

Skåne-möllan AB
Silosgatan 5
268 75 Tågarp
Tel: 0418-50102 eller 070-5304883
www.skane-mollan.se

Kontaktperson för information: Anders Persson, VD
[email protected]

Elisabeth Nilsson, Ekonomiansvarig
[email protected] 

Skåne-möllan är en innovativ kvarn belägen i Tågarp utanför Landskrona. Vår affärsidé är enkel. Att med hög servicegrad, yppersta kunskap och en flexibel produktionsapparat vara ett intressant alternativ till de större mjölleverantörerna. Skåne-möllans Certified Adviser på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550, [email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.