Delårsredogörelse januari – mars 2022

| 28 april, 2022 | 0 kommentarer

Delårsredogörelse januari – mars 2022

Januari – mars 2022

•           Nettoomsättningen uppgick till 1 831 (1 503) TSEK

•           Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -1 860 (- 1 308) TSEK

•           Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till -2 522 (- 2 274) TSEK

•           Resultat per aktie är negativt

•           Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 143 TSEK

•           Likvida medel uppgick till 5 546 TSEK den 31 mars

Väsentliga händelser under och efter periodens utgång

Januari 2022 –

•           Ny order från Macau, 0,6 MSEK 

•           Etablering i Armenien

o          Ny distributör gällande Online produkter

o          Order 0,12 MSEK

•           Indikation om en första beställning av spelbord för ca 5 MSEK, Loto Québec

•           Pausat samarbetet med CMS Group, Ryssland och kringliggande länder

Delårsredogörelsen i sin helhet finns tillgänglig på Bolaget hemsida www.tangiamo.com/sv/investerare-media/

VD har ordet

Under 2021 har vi tillsammans med våra distributörer börjat etablera oss på viktiga marknader. Fjolårets arbete har gett oss förutsättningar att bearbeta kunder med flera produktben. Det innebär att vi kan få större enskilda order ovanpå löpande försäljning av enskilda produkter och totalt en betydligt högre omsättning.

Vi har länge hoppats på att testprocessen når sitt slut hos statligt ägda Loto-Québec, vi närmar oss nu mål. De spelbord som inledningsvis skulle testas och ersätta befintliga spelbord har kommit långt i sin testfas hos kund. Vi har fått en indikation om en första beställning av spelbord för ca 5 MSEK och den andra ordern beräknas att komma vid ett senare tillfälle. Kunden har även planerat in test av våra två senaste produkter efter sommaren, vilket är ett kvitto på att vi har rätt produkter till marknaden. Vi lanserade produkterna i oktober 2021. Som tidigare kommunicerats, öppnar Loto Quebec försäljningsmöjligheter på den nordamerikanska marknaden.

Vi inleder det andra kvartalet tillsammans med vår distributör Lightning Gaming som planerat, en utvald kund kommer att lansera produkten Multiplay på den amerikanska marknaden. Därefter är målsättningen att löpande erhålla intäkter genom att kombinera direktförsäljning och leasing av spelbord med en återbetalningstid kortare än ett år.

I Karibien mottog vi 2021 order om cirka 4 MSEK, vilket motsvarar 60 procent av den totala försäljningen under fjolåret. Vår lokala distributör äger själv fler än 250 spelhallar samt kontrollerar ytterligare 300 av de totalt 2 000 spelhallar som finns i Dominikanska Republiken. Samma distributör har uttryckt som målsättning att köpa två av våra senaste produkter till minst 300 spelhallar, vilket motsvarar ett potentiellt ordervärde om cirka 120 MSEK. Framöver kommer distributören att hantera hårdvaran medan vi förser dem med mjukvara och kritiska komponenter, vilket förväntas leda till en betydande marginalförbättring. I nuläget har kund 24 spelenheter på golvet i casinon och gaming halls i Dominikanska republiken. Vi är på plats för att utbilda och gå igenom produkterna med vår distributör Caribant. Nu går projektet in i en överlämningsfas där Caribant sourcar lokal tillverkning och inköp av standardkomponenter. Slutmålet är att nå en stabil licenstillverkning i Dominikanska republiken för spelbord och slots med en produktionstakt på 1–2 enheter i veckan.

Vårt ADR-system som lanserades under hösten 2021 är världsledande. Närmaste konkurrent köper systemlösningen från oss för att integrera i sina spelbord. Idag säljer vi produkten till landbaserade casinon och online studios. Det finns cirka 500 Sic Bo-bord (tärningsspel) i Macau, varav Tangiamos ADR-system är installerat på cirka 95 procent av dem. Det kvarstår ett potentiellt ordervärde på över 10 MSEK, och livslängden på produkten är 1–3 år. Det finns över 1 000 registrerade online studios, varav cirka 30 online studios i Europa har bytt till vårt ADR-system sedan hösten 2021. Det behövs 1–2 ADR-system per online studio, vilket innebär ett rejält potentiellt ordervärde i nykundsförsäljning.

Vi har potential för en god tillväxt framför oss.

Linh Thai
Verkställande Direktör
Tangiamo Touch Technology

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, CEO
[email protected]

Harald Börsholm, COO
[email protected]

Office
[email protected]
+46 31 51 57 30

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission. Kontaktuppgifter: Kungsgatan 3, Stockholm, email. [email protected], tel. 08-503 000 50.

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-28 kl 08:30.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.