Connect with us

Marknadsnyheter

Den 22 september togs första spadtaget för Kvarteret Johanna i Göteborg

Published

on

Nu går omvandlingen av Kvarteret Johanna in i en ny fas. Den 22 september tog Hufvudstaden, Göteborgs stad och NCC ett gemensamt första spadtag på den så kallade Brända tomten. Den stora om- och nybyggnationen kommer att utgöra totalt 44 000 kvm BTA avsett för kontor, butiker och restauranglokaler, och beräknas stå klart vid årsskiftet 2025–2026.

Totalt kommer Kvarteret Johanna att utgöra 44 000 kvm BTA, varav 22 000 kvm helt nybyggda ytor, mitt i det myllrande stadslivet mellan Brunnsparken och Hotellplatsen. Kvarteret behåller sitt uttryck med många olika fasader mot gatorna men invändigt blir alla fastigheter sammanbyggda. Det skapar en stor flexibilitet som gör det möjligt att anpassa kontorens storlek efter kundernas behov. Här kan företag erbjudas eget kontor i storleksordningen från 150 kvm till 5 000 kvm på samma plan.

 

          ”Det är en viktig milstolpe när vi tillsammans med Göteborgs stad och vår byggentreprenör NCC tar ett symboliskt första spadtag för Kvarteret Johanna. Vi använder våra spadar för att plantera vildkaprifol och ljung som är landskapsblommor för Bohuslän och Västergötland, men också exempel på växter som kommer att växa i vår bohuslänska naturträdgård på kvarterets tak”, säger Fredrik Ottosson, affärsområdeschef Hufvudstaden Göteborg.

 

Hufvudstaden har valt att ge kvarteret namnet Johanna som en hyllning till två Göteborgsinstitutioner – statyn ”Johanna i Brunnsparken” och den legendariska restaurangen Johanna som låg i den tidigare byggnaden på Brända tomten.

 

          ”Kvarteret Johanna har varit en känd mötesplats genom historien via sina många hotell och inte minst via restaurang Johanna. Detta vill vi återuppväcka när vi planerar för flera nya restauranglokaler i kvarteret. Planen är en restaurang högst upp i den nybyggda fastigheten på Brända tomten där man kan se ut över stan från en härlig takterrass”, säger Fredrik Ottosson.

 

Göteborg den 22 september 2022

 

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Bilder finns via länken: https://share.mediaflow.com/se/?MUFEUE5ZCR

 

Frågor hanteras av:

Anna Gustafsson, tf pressansvarig, anna.gustafsson@hufvudstaden.se,              telefon 070-710 74 12.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Större ras på E6 vid Stenungsundsmotet

Published

on

By

Ett större ras har inträffat på E6 i höjd med Stenungsundsmotet, raset är enligt uppgift cirka 150 meter långt. Larmet inkom till räddningsjänsten 01:48.

Ett antal personer och fordon samt byggnader är drabbade. Skadeläget är i nuläget oklart. Räddningstjänst är på plats med ett flertal enheter liksom polis och ambulans.

Vägen är avstängd i både riktningar och bedöms vara avstängd under en längre tid. Risk för ytterligare skred kan inte uteslutas. Trafikanter och allmänhet ombeds undvika området.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 22.09.2023

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier 22.09.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 22.09.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

42 611

10,35

440 836,36

CEUX

103 710

10,38

1 075 995,64

XSTO

42 089

10,38

436 836,18

XCSE

9 758

10,35

101 013,69

Summa

198 168

10,37

2 054 681,87

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,8532 och DKK till EUR 7,4570
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 2 292 844 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

S2Medical AB (publ) återtar överklagan och inlämnar ny rekonstruktionsansökan

Published

on

By

S2Medical AB (publ) meddelar idag att Bolaget har återtagit sin överklagan av Göta hovrätts beslut till Högsta domstolen beträffande Bolagets rekonstruktionsansökan. Anledningen är den förväntade långa handläggningstiden kopplat till Högsta domstolens höga arbetsbelastning. Av strategiska skäl har Bolaget i stället valt att inlämna en ny ansökan om företagsrekonstruktion till Linköpings Tingsrätt för att snabbare kunna adressera företagets nuvarande utmaningar.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-22 20:49 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.