Den kraftiga ökningen på bostadsmarknaden under början av året börjar jämna ut sig

| 30 september, 2021 | 0 kommentarer

Även på bostadsmarknaden håller vi nu på att återgå till det normala efter den 1,5 år långa, exceptionella pandemitiden. Även om det fortfarande är god åtgång på bostäder över hela Finland, är månaderna med osedvanligt många bostadsaffärer förbi. Trots stor efterfrågan på bostäder, stigande priser och kortare försäljningstider har antalet säljobjekt minskat.

– Enligt Etuovis statistik över bostadsmarknaden fanns det i Finland 11,7 procent färre bostäder till salu i augusti än för ett år sedan i augusti. Utbudet av bostäder har minskat betydligt i alla stora städer, med undantag av Helsingfors, säger Jukka Rantanen, vd för Sb-Hem

– I Helsingfors var utbudet av begagnade säljobjekt i augusti 10,8 procent större än ett år tidigare. Däremot har utbudet minskat exempelvis i Esbo, Tammerfors och Åbo med cirka 10 procent, i Uleåborg med 6,8 procent, i Jyväskylä med 5,9 procent och i Joensuu med 8,5 procent. 

– Att antalet säljobjekt har ökat i Helsingfors tror jag beror på flera faktorer. Många investerare har lagt ut små bostäder som stått tomma till försäljning. Även nybyggnationen har varit aktiv i Helsingfors. Fler nya bostäder har kommit ut till försäljning i år och i fjol än under tidigare år, och de som köpt nya bostäder har lagt ut sina gamla bostäder till försäljning. Dessutom har nettoomflyttningen mellan kommuner för första gången på länge legat på minus i Helsingfors, säger Rantanen. – Allt detta har bidragit till att bostadshandeln i Helsingfors inte har varit lika livlig som tidigare, med undantag av i några överhettade bostadsområden.

Bostadspriserna fortsätter att stiga

– Det genomsnittliga begärda kvadratmeterpriset på begagnade säljobjekt har stigit i hela Finland under året. I Helsingfors har priserna stigit med 4,1 procent, i Esbo med 4,9 procent, i Åbo med 5,8 procent och i Tammerfors med 7,3 procent, säger Rantanen. – Priserna har stigit även i mindre städer, till exempel i Joensuu med 13,4 procent, i Vasa med 3,2 procent och i Jyväskylä med 2,8 procent.

– Förutsättningarna är goda för att de positiva tongångarna ska fortsätta inom bostadshandeln även nästa år. Dessutom förväntas bostadspriserna fortsätta att stiga, säger Rantanen. – Men någon lika stor ökning i antalet bostadsaffärer som i år kommer vi dock inte att få se. Allt tyder på att vi håller på att återgå till en normal, på sin höjd mycket måttlig tillväxt.

– Under januari–augusti var antalet bostadsaffärer i Finland 21,1 procent fler än under motsvarande period i fjol. Redan i juli minskade dock antalet bostadsaffärer med närmare 9 procent jämfört med i juli i fjol. I augusti var ökningen endast 1 procent, säger Rantanen.*

– Jag tror att det kommer att bli ännu lugnare under återstoden av året, och att tillväxtprocenten för hela året kommer att börja på siffran ett. Däremot kommer siffran för antalet affärer med semesterbostäder att ligga på minus detta år, på grund stugboomen och det enorma antalet affärer under fjolåret. Till exempel på skidorterna i norr sålde i praktiken alla begagnade säljobjekt slut i vintras och våras. 

– Utvecklingsutsikterna för bostadsmarknaden ser goda ut även ur makroekonomiskt perspektiv. Under coronatiden har bostadsmarknaden dock inte gått hand i hand med de makroekonomiska indikatorerna, säger Henna Mikkonen, chefsekonom inom Sparbanksgruppen.

– Coronan hade en mindre negativ inverkan på ekonomin i Finland än vi befarade, och de allmänna ekonomiska utsikterna är goda. I år förväntas den ekonomiska tillväxten öka till över 3 procent, och också under nästa år förväntas tillväxten vara snabb. Även konsumenternas förtroende och avsikter att köpa bostad ligger på en fortsatt hög nivå, och räntorna förväntas förbli låga, säger Mikkonen. 

– Som vi har sett kan läget förändras mycket snabbt, även på bostadsmarknaden. Därför är det svårt göra prognoser. Även om månaderna med osedvanligt många bostadsaffärer är förbi, tror jag att aktiviteten kommer att förbli hög under slutet av året över hela Finland och att marknaden kommer att öka måttligt även under nästa år, säger Rantanen. – Vi har fortsatt brist på säljobjekt. På många orter är det nu verkligen köparens marknad. Det finns en stor efterfrågan på bostäder, priserna har stigit och försäljningstiderna har förkortats till och med avsevärt på vissa orter.

*Källa: Centralförbundet för Fastighetsförmedlingen KVKL:s prisuppföljningstjänst (Hintaseurantapalvelu)

 

Ta kontakt så diskuterar vi mer om ämnet:

Jukka Rantanen
Verkställande direktör, Sb-Hem Ab
050 341 1391, [email protected]

Henna Mikkonen
Chefsekonom, Sparbanksgruppen
040 564 7918, [email protected]

 

Sb-Hem är en genuint lokal fastighetsförmedlingskedja som ingår i Sparbanksgruppen och som bedriver sin verksamhet på franchisingbasis. Företaget har över 80 kontor i Finland. www.sbhem.fi www.sparbanken.fi

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *