”Det faller åtminstone inte på finansieringen” – Finlands mest företagarvänliga bank stödjer företagens växande investeringsvilja

| 2 september, 2021 | 0 kommentarer

Ekonomin återhämtar sig och företagen vill investera mer. Företagets tillväxt faller åtminstone inte på finansieringen, lovar Sparbanken. När det gäller den småningom ökande bristen på anställda ger Sparbanken tips om småsaker som kostar nästan ingenting – mer öppen kommunikation och arbetets flexibilitet.

När ekonomin går bra ökar också företagens investeringsvilja. Sparbanken uppmuntrar också tillväxt och investeringar.

”Det faller åtminstone inte på finansieringen. Företagen har nu goda möjligheter att få tillgång till finansiering för sin tillväxt och sina investeringar”, säger Kari Suutari, chef för Sparbanksgruppens företagskunder.

Företagens investeringsvilja stöds av en ny coronagaranti, som gör det möjligt för företaget att få 70 % garanti på sitt banklån från Sparbanken. Vid behov kan garantin kombineras med Finnveras garanti, så utsikterna för lönsam tillväxt är nu utmärkta. 

Sparbanken har investerat i återhämtning av företag redan före coronagarantin. Ett exempel på att man har lyckats är den bästa kundnöjdheten bland företagskunder i Finland i den senaste EPSI Ratingundersökningen som mäter kundnöjdhet. 

”Vårt mål är att erbjuda marknadens bästa kombination av personliga och digitala tjänster och våra kunder tycker att vi har lyckats bra även under coronatiden”, säger Suutari glatt.  

”Vi satsar på att se till att företagen har tillgång till rätt hjälp och service i alla kanaler. Onlineförhandlingar, amorteringsfrihet och elektroniska signaturer har gjort livet enklare för företagare och på webbseminarier har vi gett råd om till exempel förnyelse av företag under pandemin ”, kommenterar Suutari.

I takt med att ekonomin återhämtar sig går det nu bättre för ett stort antal företag, men vissa kämpar fortfarande.

”Den nuvarande stängningen av samhället varken kan eller bör fortsätta allteftersom vaccinationssituationen förbättras. Därför tror jag att företag som fortfarande plågas av corona också kommer att ha bättre utsikter. Och tack och lov har många av våra kunder som har haft utmaningar under coronatiden lyckats utveckla sin verksamhet och befinner sig nu i en bättre situation”, konstaterar Suutari.

Så här hanterar du brist på arbetskraft: Håll fast vid människor med små gärningar

Den andra sidan av den ekonomiska återhämtningen är bristen på arbetskraft. Enligt en undersökning som arbets- och näringsministeriet publicerade i augusti är det största problemet med bristen på arbetskraft bristen på kompetens. 

”Corona har kunnat påskynda den förändring som redan pågick. Till exempel inom socialbranschen har man sökt sig till andra branscher. Ett framgångsrikt företag måste hitta sätt att hålla fast vid sina anställda”, kommenterar Suutari. 

Arbetets attraktionskraft måste beaktas. Flexibilitet i arbetet kan till exempel öka de anställdas välbefinnande, vilket kan vara en mycket lockande faktor vid rekrytering.

”Många företag överväger nu på hur mycket arbete som kan göras på distans. Dessa överväganden bör göras omsorgsfullt, eftersom flexibilitet kan ha stor inverkan på attraktionskraften”, tillägger Suutari.

Dessutom bör företagen överväga hur de kan vara flexibla i olika familjesituationer. Vi måste satsa på arbetstillfredsställelse, men inte alltid på det sätt som vi traditionellt har tänkt. 

”Människors tillfredsställelse är inte enbart beroende av materia. Den grundar sig på småsaker som nästan inte kostar någonting, som öppen kommunikation och även det faktum att chefen är genuint intresserad av människorna och deras välbefinnande, inte att förglömma ett bra ledarskap”, säger Suutari.

Bankprodukter, såsom gruppensioner, kan också användas för att engagera anställda, vilket är en avdragsgill förmån för arbetsgivaren och en ekonomisk förmån för arbetstagaren. 

“Det är ett bra verktyg för engagemang om en företagare vill engagera eventuella nyckelpersoner att arbeta i minst fem år”, tillägger Suutari. 

Det effektivaste sättet att engagera nya och gamla anställda är dock en kombination av gammalt och nytt: medan traditionella ekonomiska belöningsförmåner bör finnas, bör man nu betona företagskulturens attraktionskraft.

”Möjligheterna till distansarbete, flexibilitet i arbetet och öppen kommunikation blir allt viktigare när man tävlar om de bästa arbetstagarna”, påminner Suutari. 

 

Mer information:

Kari Suutari
Sparbanksgruppen, affärsverksamhetsdirektör/ företagskunder,
044 207 1905, [email protected]

Sparbanksgruppen främjar individens och samhällets ekonomiska välstånd. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen utgörs av lokala Sparbanker i olika delar av Finland samt Sparbankscentralen. Förutom heltäckande banktjänster för konsumenter erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, byte av hem och försäkringar. Nästan 10 procent av alla små företag i Finland är kunder hos Sparbanken.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *