Connect with us

Marknadsnyheter

Det går att tanka eller ladda förnybart i Sveriges alla kommuner

Published

on

Tillgången till de flesta alternativa drivmedel har blivit bättre de två senaste åren. Utbyggnaden av snabbladdningen går snabbast i Norrbotten och Västerbotten. I tio kommuner finns nu fler snabbladdningsstationer än bensinmackar, däribland Stockholm. Det visar Gröna Mobilisters och Miljöfordon Sveriges granskning av infrastrukturen på lokal och regional nivå.

För två år sedan genomförde Gröna Mobilister och Miljöfordon Sverige den första heltäckande kartläggningen av infrastrukturen för alla alternativa drivmedel på kommun- och länsnivå.

– Ämnet är ännu mer aktuellt idag, säger Gröna Mobilisters projektledare Per Östborn. Vid årsskiftet stryptes reduktionsplikten för bensin och diesel. En snabb övergång till alternativa drivmedel är därmed nödvändig för att Sverige ska uppfylla det klimatkrav för år 2030 som beslutats av EU. För att vi ska lyckas måste alternativen finnas överallt.

De två organisationerna bestämde sig därför för att göra en ny kartläggning av infrastrukturen och undersöka vilka förändringar som skett. 

Laddning

Vid utgången av år 2021 fanns publika laddstationer i 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Tillgång till snabbladdning (50 kW eller mer) fanns i 65 procent av kommunerna.

Vid slutet av år 2023 hade andelen kommuner med publik laddplats ökat till 98 procent. Andelen kommuner med tillgång till snabbladdning hade skjutit i höjden till 81 procent. På grund av underrapportering till databasen Nobil kan dessa andelar vara ännu högre.

– Den snabba förbättringen av laddinfrastrukturen är mycket glädjande, säger Kenny Nässert, projektledare på Miljöfordon Sverige. De vita fläckarna på laddningskartan fylls igen i hög takt.

Vid utgången av år 2023 fanns nästan dubbelt så många publika laddstationer som bensinmackar i Sverige: 4 693 jämfört med 2 710. Sedan den förra kartläggningen för två år sedan har antalet stationer med snabbladdning nästan fördubblats, från 547 till 1 039.

Antalet snabbladdningsstationer har procentuellt sett ökat fortast i Norrbotten och Västerbotten, med 254 respektive 162 procent. Vid utgången av år 2021 fanns snabbladdning i sex av 14 kommuner i Norrbotten; nu finns snabbladdning i länets alla kommuner. I december 2021 gick det att snabbladda i åtta av 15 kommuner i Västerbotten. Två år senare är Bjurholm den enda kommunen i länet utan snabbladdning.

I Jämtland börjar antalet snabbladdningsstationer närma sig antalet bensinmackar. Den 31 december 2023 var kvoten mellan deras antal 0,72, att jämföra med 0,38 i Sverige som helhet.

I tio kommuner finns nu fler snabbladdningsstationer än bensinmackar. Det rör sig om Aneby, Danderyd, Grums, Härjedalen, Krokom, Orust, Stockholm, Storfors, Strömstad och Ystad.

Biogas

Fordonsgasen i Sverige består till mer än 95 procent av förnybar biogas. Antalet gastankställen har ökat från 207 till 216 sedan den förra kartläggningen. Andelen kommuner med biogasmack har stigit från 42 till 44 procent. Ökningstakten är tyvärr långsam, på grund av stagnerande efterfrågan på biogasbilar och vikande utbud.

Det finns dock län som sticker ut. Antalet biogasmackar har ökat från en till fem i Norrbotten sedan utgången av år 2021. Det gamla tankstället i Boden har fått ett syskon, och nya tankställen har tillkommit i Luleå och Piteå. Tillsammans med biogasmackarna i Skellefteå och Umeå har därmed en fungerande infrastruktur för biogas längs hela övre norrlandskusten skapats.

E85 

Infrastrukturen för etanol E85 har försämrats något: vid utgången av år 2021 fanns 1 666 mackar som erbjöd E85; två år senare var antalet 1 498. Andelen kommuner där det går att tanka E85 har sjunkit från 97 till 95 procent.

– Tillgången till E85 är fortfarande mycket god, kommenterar Kenny Nässert. Det är en fantastisk resurs i omställningen som måste tas tillvara.

HVO100

Antalet tankställen för förnybar diesel HVO100 har sedan den 31 december 2021 ökat från 578 till 658. Andelen kommuner med en sådan mack har ökat från 68 till 75 procent. Dessa tankställen är ganska jämnt utspridda över landet.

Vätgas

Antalet kommuner där det går att tanka vätgas har stigit från fyra till sex sedan den förra kartläggningen.

Låt alla blommor blomma

Det finns numera publik påfyllnadsplats för något alternativt drivmedel i alla 290 kommuner. För två år sedan formulerade Miljöfordon Sverige och Gröna Mobilister målet att det ska finnas publika påfyllnadsplatser för minst tre olika alternativa drivmedel i varje kommun. Då finns ett förnybart alternativ för varje behov, plånbok och preferens. Här räknar vi in de drivmedel som kan användas i lätta fordon, det vill säga el, E85, fordonsgas, HVO100 och vätgas.

Vid den förra kartläggningen fanns minst tre sådana valmöjligheter i 199 kommuner, motsvarande en grad av måluppfyllnad på 69 procent. Nu finns minst tre alternativ i 220 kommuner, motsvarande 76 procents måluppfyllnad.

Gröna Mobilisters ordförande Jesper Johansson avslutar: 

– Vi säger som miljöminister Romina Pourmokhtari brukar göra: lägg inte alla ägg i samma korg. Hur lovande elektrifieringen än är blir omställningen till fossilfrihet mer robust om alla hållbara alternativ bejakas och ges gynnsamma förutsättningar.

Mer information

En detaljerad sammanställning av infrastrukturen för alternativa drivmedel finns i denna excelfil, där den delas upp per kommun, kommungrupp och län.

Bland de kommunala 2030-indikatorerna presenteras indikatorer om tillgången till laddning, E85, fordonsgas, HVO100, RME100 och vätgas. Klicka på respektive diagram för mer information, och klicka sedan på fliken Jämför för att se interaktiva kommunvisa kartor och rankinglistor.

Förekomsten av påfyllnadsplats på kommunnivå åskådliggörs i interaktiva kartor för snabbladdning, E85, fordonsgas, HVO100 och vätgas

Underlaget om flytande och gasformiga drivmedel hämtas från appen Tanka Grönt, som drivs av Miljöfordon Sverige i samverkan med GC Infra och TRB Sverige. Underlaget om laddinfrastrukturen hämtas från Power Circle och utgår från den nordiska databasen Nobil.

Gröna Mobilisters del i denna kartläggning är ett led i projektet Gröna kommuner på väg 2024, som stöds av Trafikverket via dess bidrag till ideella organisationer.

Infrastruktur för publik snabbladdning den 31 december 2023, jämfört med den 31 december 2021
Län Antal stationer 2023 Ökning av antal stationer 2021–2023 (%) Andelkommuner med station 2021 (%) Andel kommuner med station 2023 (%) 
Blekinge 21 133 100 100
Dalarna 57 84 100 100
Gotland 11 120 100 100
Gävleborg 44 145 80 90
Halland                                            44 100 100 100
Jämtland                                     47 88 88 100
Jönköping                                       51 143 46 69
Kalmar 35 95 75 83
Kronoberg 23 156 50 50
Norrbotten 50 254 43 100
Skåne 90 61 67 79
Stockholm 138 60 85 96
Södermanland 23 44 56 67
Uppsala 19 73 50 75
Värmland 49 145 50 88
Västerbotten 50 162 53 93
Västernorrland 36 125 100 100
Västmanland 33 65 70 80
Västra Götaland 136 60 51 63
Örebro 26 45 67 67
Östergötland 56 100 46 69
RIKET 1039 90 65 81

 

Kontakt

Per Östborn, projektledare Gröna Mobilister, per.ostborn@gronamobilister.se, 073 819 61 54

Kenny Nässert, projektledare Miljöfordon Sverige, kenny@miljofordonsverige.se, 073 512 90 80

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.