Connect with us

Marknadsnyheter

Detta skulle få västsvenskarna att välja kontoret fler dagar i veckan

Published

on

En utmaning som flertalet arbetsgivare brottas med är att få tillbaka sina medarbetare till kontoret efter att de vant sig vid att jobba hemifrån. Västsvenskar tycks dock vara mer benägna att återvända till kontoret jämfört med övriga svenskar. Hela 40 procent av västsvenskarna vill jobba på kontoret alla dagar i veckan. I Stockholm är motsvarande siffra tolv procent, enligt en undersökning som White Arkitekter låtit Novus genomföra.

Drygt två år av pandemi och distansarbete förändrade svenskarnas vanor och beteenden. Den personal som i början av 2020 blev hemskickad för att arbeta hemifrån är inte densamma som kallades tillbaka efter att restriktionerna släpptes. Men de arbetsplatser de förväntas återvända till har i många fall inte förändrats alls, vilket på flera håll komplicerar återtågen till kontoren.

I Västsverige verkar dock inte detta vara ett lika utbrett problem. Västsverige och Småland utmärker sig för att vara de regioner där högst andel vill arbeta på kontoret alla dagar i veckan. Det framkommer i undersökningen som Novus genomfört på uppdrag av White Arkitekter. Dock finns det en diskrepans mellan västsvenska arbetstagares och arbetsgivares önskemål om hur ofta vi ska vara på arbetsplatsen. Mer än var fjärde västsvensk vill bara jobba på kontoret 1 – 2 dagar i veckan om de själva fick välja, men det är bara fyra procent som har en arbetsgivare som rekommenderar den frekvensen. 

– Oavsett om alla medarbetare ska vara på plats, får jobba varifrån de vill eller om man landat i en hybridlösning, så behöver kontorets funktion, attraktion och dimensionering omvärderas och uppdateras. Och för att skapa en modern arbetsplats som medarbetarna vill komma tillbaka till behöver de involveras i processen, säger Jacob Sahlqvist, kontorschef på White Arkitekters Göteborgskontor.

En modern arbetsplats är så mycket mer än en fysisk plats – något som blivit väldigt tydligt efter pandemin. Det är inte bara teknik och digitala verktyg som väntas fungera på en arbetsplats. Idag förväntar sig många svenskar att arbetsplatsen också ska underlätta för det som inte är direkt kopplat till arbetet; livet, träningen och ärenden ska fungera. Arbetsplatsen blir mer av en tjänst.  

I White Arkitekters Novus-undersökning uppger närmare var tredje respondent i Västsverige att en fast plats där de kan ha sina egna saker skulle få dem att välja kontor fler dagar i veckan, medan 27 procent önskar fler tysta avskärmade ytor, där de kan fokusera i lugn och ro. Samtidigt uppger 17 procent av västsvenskarna att ett kontor mitt i stan skulle få dem att välja kontoret oftare.   

 – Vi människor löser saker på olika sätt, varpå en arbetsplats måste ge utrymme för var och en att kunna välja miljö efter arbetssätt. Samtidigt måste kontoret tillfredsställa gruppens behov och skapa en meningsfull helhet för att vara fortsatt värdefull. Detta innebär inte att man måste se sig om efter nya lokaler. Optimera det ni har och anpassa befintliga miljöer till nya arbetssätt och behov. Det går att göra små förändringar med stor effekt, säger Annie Leonsson, studioledare för Inredning & Design på White Göteborg.

Topplista: Detta skulle få fler västsvenskar att jobba på kontoret oftare
1. En fast plats, där jag har mina saker (32 %)
2. Fler tysta avskärmade ytor, där jag kan fokusera i lugn och ro (27 %)
3. Teknik som möjliggör hybridmöten (23 %)

4. Kontor mitt i stan (17 %)
5. Fler sociala ytor (14 %)

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av White Arkitekter mellan den 1 – 5 april 2022. Undersökningen är statistiskt säkerställd med 1 543 antal genomförda intervjuer, med 301 respondenter i Västsverige.

Utdrag från undersökningen

1. Pandemin har öppnat upp för nya arbetssätt och för distansarbete. Efter att restriktionerna släpptes, hur många dagar i veckan rekommenderar din arbetsgivare att arbetet ska utföras på arbetsplatsen?

Västsverige Sverige Stockholm
1 – 2 dagar i veckan 4% 6% 12%
3 – 4 dagar i veckan 11% 12% 19%
Alla arbetsdagar 21% 15% 10%
Har ett yrke som inte möjliggör distansarbete 25% 23% 15%
Har inte fått några rekommendationer 8% 8% 9%
Förvärvsarbetar inte 18% 19% 17%
Har ingen arbetsgivare/ egenföretagare 11% 13% 16%

2. Om du fick välja fritt, hur många dagar i veckan skulle du vilja arbeta på din arbetsplats före att arbeta på distans?

Västsverige Sverige Stockholm
1 – 2 dagar i veckan 26% 35% 50%
3 – 4 dagar i veckan 29% 29% 27%
Alla arbetsdagar 40% 28% 12%
Ingen dag 5% 7% 8%
Vet ej 0% 1% 2%

3. Vad, om något, skulle få dig att välja att arbeta på din arbetsplats/kontoret fler dagar i veckan?

Västsverige Sverige Stockholm
En fast plats, där jag har mina saker 32% 33% 33%
Fler tysta avskärmade ytor där jag kan fokusera i lugn och ro 27% 25% 24%
Att där finns ett gym/träningsmöjligheter 10% 19% 27%
Inget skulle få mig att välja min arbetsplats/kontor fler dagar i veckan 13% 17% 13%
Teknik som möjliggör bra hybridmöten 23% 14% 13%
Kontor mitt i stan 17% 13% 16%
Fler sociala ytor 14% 12% 9%
Kontorshubb nära hemmet 9% 11% 11%
Fler mötesrum 4% 9% 14%
Möjlighet att arbeta utomhus, t.ex. på en takterrass eller uteplats 7% 8% 10%
Mer grönska och växtlighet i lokalerna 8% 6% 5%
Aktivitetsbaserad arbetsplats (ingen fast plats) 4% 3% 6%
Annat 13% 8% 4 %
Vet ej 6% 8% 5 %

För mer information:
Louise Lundberg, Head of Public Relations, White Arkitekter
+46 73 722 51 69
[email protected]

White Arkitekter är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor. Vi arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell kontext för nuvarande och kommande generationer. Vår mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Vår vision är att 2030 ska alla våra projekt vara formstarka och klimatneutrala. Vi är ett medarbetarägt arkitekturkollektiv som utgörs av cirka 800 medarbetare med närvaro i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Kanada och Östafrika.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Rizzo Group meddelar byte av interim CFO

Published

on

By

STOCKHOLM 3 februari 2023 Rizzo Group AB (”Rizzo Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets interim CFO, Jonas Ohrzén, har sagt upp sig från sin anställning. Som hans efterträdare har Bolaget idag utsett Natalja Schneider till ny interim CFO. Natalja kommer senast från rollen som Head of Group Control på DHL Freight och har tidigare varit CFO på bland annat Nordic Morning Group. Rekryteringen av en permanent CFO pågår och är i sin slutfas.

Jonas Ohrzén kommer att fortsätta i sin nuvarande tjänst till den 6 februari 2023, Natalja Schneider tillträder tjänsten som interim CFO samma dag.

Jag vill tacka Jonas för hans tid och insats i Rizzo Group och önskar honom all lycka framtiden säger Jonas Stille, VD Rizzo Group.

För vidare information, vänligen kontakta:
Jonas Stille, VD, tel: +46 (0) 70 721 03 07, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Rizzo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s markandsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2023 kl.17:15 CET.

Om Rizzo Group
Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt cirka 60 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Rizzo och Morris med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0016276109 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 200 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se

Rizzo Group
+46 8 508 99 200
[email protected]

Rizzo Group AB, Kungsholmstorg 6B, 112 21 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se  

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Market Notice 28/23 Information regarding Vultus AB’s LEI

Published

on

By

Report this content

Vultus AB’s (VULTS) LEI has been updated from a previous incorrect LEI. 

Correct LEI: 984500C635EA7EDB7420 

Stockholm February 3, 2023 

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000   
[email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

Almi Uppsala har beviljat Miris stöd för digitaliseringscheck om 250 000 kr

Published

on

By

Miris har beviljats stöd från Almi i form av en digitaliseringscheck om 250 000 kr. Stödet skall användas i samband med utveckling av det beräkningsverktyg som utvecklas tillsammans med Trients AB.

Stödet är finansierat av den europeiska regionala utvecklingsfonden och har beviljats av Almi Uppsala. Miris skall utveckla en digital lösning för överföring av data från Miris analysinstrument Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™) och ett användargränssnitt för det nya beräkningsverktyget som planeras lanseras innan årsskiftet.

”Denna finansiering är mycket uppskattat och är ett viktigt bidrag till vår utveckling av hållbara produkter. Beräkningsverktyget kommer effektivisera arbetet hos våra kunder och öka säkerheten i användningen av analysresultatet från Miris HMA™. Med ett beräkningsverktyg stärker vi Miris produktportfölj och tar ytterligare ett steg mot att förbättra nutritionsvården av för tidigt födda barn” säger Camilla Sandberg, VD Miris.

Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-03 17:10 CET.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
[email protected]

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.