Diamyd Medical köper fastighet med tillverkningsanläggning i Umeå

| 15 september, 2021 | 0 kommentarer

Diamyd Medical meddelar idag förvärvet av den fastighet i Umeå där Bolaget etablerar produktion av det rekombinanta proteinet GAD65, den aktiva komponenten i det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd®. Fastigheten förvärvas  för en köpeskilling om 24,5 miljoner SEK och omfattar cirka 2 000 kvm inklusive de 1 000 kvm Diamyd Medical hyr idag, samt 9 000 kvm tomtarea.

– Tillverkningsanläggningen är en avgörande investering för framtiden och förvärvet ger oss utökade möjligheter att skala upp och expandera våra tillverkningsaktiviteter, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical.

– Förvärvet av fastigheten där vi har vår tillverkningsanläggning är ett strategiskt viktig steg för full kontroll och långsiktighet, säger Erik Nerpin, styrelseordförande i Diamyd Medical.

Fastighetsköpet sker genom köp av samtliga aktier i Mark & Schakt Fastigheter i Umeå AB. Säljare är  Mark & Schakt i Obbola AB. Tillträde sker per den 31 oktober 2021.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning mot typ 1-diabetes. Diabetesvaccinet Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. Förberedelser för en bekräftande fas III-studie i USA och Europa pågår för att börja rekrytera patienter senare under 2021. En anläggning för vaccintillverkning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. En prövarinitierad Remygen®-studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år pågår vid Uppsala Akademiska Sjukhus. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser; tel: +46 8-528 00 399, e-mail: [email protected].

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post:
[email protected]

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post:
[email protected] Org. nr: 556242–3797 Hemsida: https://www.diamyd.com

Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september 2021 kl. 14.10 CET.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *