Connect with us

Marknadsnyheter

Dietisten Lena bidrar till livsglädje och hälsa på Tre Stiftelsers äldreboenden

Published

on

Med en unik och heltäckande dietisttjänst har Lena Axelsson en viktig uppgift hos Tre Stiftelsers äldreboenden. Mat och måltider är viktiga grundpelare i Tre Stiftelsers verksamhet och mångfalt prisad mat förhöjer vardagen och livslusten hos hyresgästerna. Med rätt energi- och näringsbehov kan sjukdomsrelaterad undernäring undvikas, men det är dessutom viktigt att arbeta med aptitretande smaker och inbjudande måltidsmiljö.

Unik och heltäckande dietisttjänst
Av Sveriges 290 kommuner är det bara ca 53 som har dietister med inriktning äldreomsorg (siffror från Kommundietisternas nätverk; Dietistuppdrag 2024). De flesta dietister jobbar övergripande med matsedlar, specialkost och rådgivning/utbildning till vårdpersonal. Endast ca 10 personer har en tjänst som också helt eller delvis innefattar klinisk och individuell bedömning av patienter/hyresgäster. Tre Stiftelser har en sådan tjänst och har haft en dietist kopplad till verksamheten ända sedan år 2006.

”Min tjänst som dietist hos Tre Stiftelser innebär att jag har både en fot i omsorgen och en i köket. Det är ett ovanligt, men mycket fördelaktigt upplägg. Ja, vi är faktiskt bara ett fåtal personer i hela Sverige, som jobbar på det här sättet och det är verkligen synd. Förutom sedvanliga uppgifter innebär tjänsten även klinisk bedömning av hyresgästen och det bidrar bland annat till möjligheter att undvika undernäring,” säger Lena Axelsson, dietist hos Tre Stiftelser.

Dietisten Lenas uppgift är att sprida matglädje och kunskap
Det viktigaste som dietist på Tre Stiftelser är att sprida matglädje och kunskap och att vara ambassadör och språkrör mellan hyresgästen, omsorgen och köket. Att räkna på energi- och näringsinnehåll, mäta vikter och BMI kommer i andra hand. Det nära samarbetet bidrar till säker och rätt anpassad mat både vad gäller till gruppen äldre som till den enskilde individen. Det kan handla om t ex konsistensanpassad mat, specialkost, mattraditioner, önskematsedlar eller allergier och intoleranser mot vissa livsmedel. Det ökar också förståelsen mellan köket och omsorgen. Genom möjlighet att träffa hyresgästerna i deras egna hem, utifrån deras förutsättningar, ökar också deras möjlighet till större förståelse för sin omgivning och känslan av sammanhang.

”I min tjänst ingår också en stor del utbildning och fortbildning. Jag träffar regelbundet sjuksköterskorna och måltidsombuden för nutritionsgenomgång och arrangerar årliga utbildningar. Då och då har jag också möjlighet att besöka mässor och kongresser, ibland för egna föreläsningar. Vi har även samarbete med universitetet och undervisar dietiststuderande,” berättar Lena.

”Tanken är att dietisten ska vara som en väckelsepredikant ute på våningarna och där sprida det goda budskapet kring mat och måltid, både till hyresgäster och personal,” kommenterar Emil Jacobsson, måltidschef på Tre Stiftelser, som har ett nära samarbete med Lena.

Med rätt energi- och näringsbehov kan sjukdomsrelaterad undernäring undvikas
Sjukdomsrelaterad undernäring är mycket vanligt i högre åldrar. Sjukdom och medicinsk behandling kan också försvåra eller omöjliggöra för en äldre person att själv åtgärda undernäring eller andra kostrelaterade problem. Det är av yttersta vikt att alla äldre får sitt energi- och näringsbehov tillgodosett och det bidrar till ökat välbefinnande.  Det ska bedömas utifrån ett professionellt och tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, då många av våra äldre behöver stöd med detta. Enligt Socialtjänstlagen är det kommunens ansvar.

”Ingen som bor inom Tre Stiftelser skall lida av ofrivillig obehandlad under- eller felnäring och vi arbetar med ett antal verktyg såsom vårdplan, dygnsmätning, måltidsobservation och måltidråd. Och så arbetar vi mycket med utbildning förstås”, säger Lena Axelsson.

Mat och Måltider är viktiga grundpelare hos Tre Stiftelser
Mat och måltider är ett av Tre Stiftelsers tre konceptområden vilket innebär att det är en av grundpelarna i verksamheten. Det finns en tydlig måltidspolicy innehållande riktlinjer och ansvarsområden kring maten och nutritionen. Målet är att skapa matglädje; att ge alla hyresgäster måltider med anpassat energi- och näringsinnehåll. Men måltiderna ska också vara njutningsfulla och vackra i en trivsam miljö. Ett bra verktyg för att uppnå detta är Måltidschecklistan som sitter uppsatt i alla våningsköken. Den grundar sig på FAMM ( = five aspects of meal model), som förutom själva maten också väger in rummet, mötet, styrsystemet och stämningen runt själva måltiden.

”Mat är ett av livets glädjeämnen och god hälsa och livskvalitet förutsätter ett gott näringstillstånd. Vi har i många år haft en heltidsanställd dietist hos oss och det är mycket värdefullt. Vi satsar också mycket på utbildning, och har etablerat ett antal rutiner och verktyg som säkerställer såväl kvalitet som kontinuitet,” säger Sandra Hultén Johansson, Direktör Tre Stiftelser.

Exempel på små och enkla mellanmål:

  • Kex med ost
  • Fruktsallad med vaniljkesella eller glass
  • Ägghalva med kaviar eller majonnäs
  • Smoothie
  • Enkel cheesecake; en klick vaniljkesella (eller kvarg) i litet glas, toppa med krossat digestive kex och en syltklick, frukt eller bär

Foton: Emil Jacobsson

Bild 1: Dietisten Lena Axelsson
Bild 2: Tre Stiftelser har fått många utmärkelser för sitt fokus på mat och måltider
Bild 3: Lena Axelsson med personal på en av våningarna
Bild 4: Lena Axelsson med hyresgäst och personal på en av våningarna
Bild 5: Det är viktigt att duka upp fint!

Film: https://www.youtube.com/watch?v=xGaoz-c36Rw

Podd: Puls på Vård och Vetenskap från 2021

3. Salutogen äldreomsorg med mat, kultur och miljö – Lena Axelsson – Fresenius Kabi Sweden (fresenius-kabi.com)

För mer information, vänligen kontakta:

Sandra Hultén Johansson
Direktör
Tre Stiftelser
+46 31 704 26 01
+46 767 21 88 08

Sandra.hulten@trestiftelser.se

Lena Axelsson
Dietist   
Tre Stiftelser  
+46 725 23 53 69 
Lena.axelsson@trestiftelser.se
  

Birgitta Plyhm
+46 707 77 12 90
birgitta@plyhm.se

Om Tre Stiftelser:
Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på tre olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Sammanlagt bor här 360 personer. För mer information se vår hemsida
www.trestiftelser.se

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake som tecknar ett låneavtal om cirka 5,7 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Social Facilities AB (”SBB Social Facilities”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”) och med stöd från ATLAS SP Partners (”ATLAS”) (tillsammans ”Långivarna”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget frigörs likvida medel till SBB genom ett låneavtal[1] mellan SBB Social Facilities och Långivarna om cirka 5,7 miljarder kronor. SBB Social Facilities kommer använda lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB, för att refinansiera skulder till SBB samt refinansiera viss extern skuld (”Transaktionen”).

SBB Social Facilities förvärvar fastigheterna från SBB till marknadsvärdet per 31 mars 2024 som uppgick till 9,5 miljarder kronor. Portföljen kommer drivas och förvaltas av SBB Social Facilities genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen för att möjliggöra ytterligare strategiska åtgärder och säkerställa långsiktigt stabil likviditet.

”Transaktionen bekräftar det underliggande värdet i vår portfölj och tillskottet på likviditet ger oss ytterligare finansiell flexibilitet för att genomföra proaktiva strategiska åtgärder på ett strukturerat och eftertänksamt sätt”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i juni 2024.

J.P. Morgan, Vinge och Wistrand rådgav SBB, DLA Piper och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav ATLAS.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se, press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2024 kl. 01:30 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] STIBOR utgör basränta för lånet. Räntesatsen för lånet uppgår till STIBOR + 375bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

LightAir offentliggör informationsmemorandum i samband med Bolagets företrädesemission

Published

on

By

Den extra bolagsstämman i LightAir AB (publ) (”LightAir” eller “Bolaget”) beslutade den 13 maj 2024, att genomföra en företrädesemission av units om cirka 28,6 MSEK, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Med anledning av Företrädesemissionen har ett informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av units i LightAir idag offentliggjorts. Informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för Företrädesemissionen, finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.lightair.com.

Informationsmemorandum LightAir 2024-05-24.pdf

Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från personer inom bolagets ledning, styrelse samt större aktieägare om totalt cirka 15,1 MSEK, motsvarande totalt cirka 52,8 procent av Företrädesemissionen. Utöver teckningsåtaganden har emissionsgarantier erhållits uppgående till cirka 7,7 MSEK, således är totalt 22,8 MSEK säkerställt, motsvarande cirka 79,6 procent av Företrädesemissionen.

Villkor för företrädesemissionen
Rätt att teckna units med företrädesrätt ska tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen den 28 maj 2024 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt och tre (3) uniträtter berättigar till teckning av sjutton (17) units. En (1) Unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) nyutgiven teckningsoption. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 6,00 SEK per unit, vilket innebär att LightAir vid full teckning i Företrädesemissionen initialt tillförs maximalt cirka 28,6 MSEK före emissionskostnader.

Teckning av units med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 30 maj – 14 juni 2024. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter beräknas ske på NGM Nordic SME under perioden 30 maj – 11 juni 2024.

 

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

28 maj 2024                                             Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

30 maj – 11 juni 2024                              Handel med uniträtter

30 maj – 14 juni 2024                              Teckningsperiod

18 juni 2024                                             Offentliggörande av utfall

20 juni 2024                                             Likviddag för teckning utan företräde

 

Rådgivare

Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare till LightAir i samband med företrädesemissionen.

Informationsmemorandum LightAir 2024-05-24.pdf

 

För ytterligare information kontakta:

Peter Svensk
VD, LightAir AB (publ)
070-562 72 72
peter.svensk@lightair.com

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiv luftrening. Erbjudandet bidrar till en hälsosammare arbetsmiljö, högre produktivitet och en hållbar framtid genom avancerad luftreningsteknologi som oskadliggör partiklar såsom virus, föroreningar och pollen. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Offentliggörande:

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2024 kl. 22:00 CET.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ellevio justerar vederlaget på grund av den beslutade utdelningen i Dala Energi och publicerar tillägg till erbjudandehandling avseende det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Dala Energi

Published

on

By

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Den 2 april 2024 offentliggjorde Elleviokoncernen, genom Ellevio Holding 1 AB (”Ellevio”) med dotterbolag (”Elleviokoncernen”), ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Dala Energi AB (publ) (”Dala Energi”) att överlåta samtliga aktier i Dala Energi till Ellevio för 90 kronor per aktie (”Erbjudandet”).

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet offentliggjordes den 4 april 2024 (”Erbjudandehandlingen”) och tillägg till Erbjudandehandlingen offentliggjordes den 6 maj samt den 10 maj 2024. Idag, den 24 maj 2024 offentliggör Ellevio ytterligare ett tillägg till Erbjudandehandlingen (”Tilläggshandlingen”). Tilläggshandlingen har upprättats mot bakgrund av att årsstämman i Dala Energi idag den 24 maj 2024 beslutat om en utdelning om 1,15 kronor per aktie med avstämningsdag för utbetalning den 28 maj 2024. I enlighet med villkoren för Erbjudandet[1] kommer vederlaget i Erbjudandet att minska i motsvarande mån till 88,85 kronor per aktie.

För ytterligare information om Dala Energis utdelningsbeslut vid årsstämman 2024 hänvisas till Dala Energis hemsida, www.dalaenergi.se.

Tilläggshandlingen finns tillsammans med Erbjudandehandlingen tillgänglig på svenska på Ellevios webbplats (www.framtidens-energi.se). Tilläggshandlingen ska i alla avseenden läsas tillsammans med och utgör en integrerad del av Erbjudandehandlingen och tilläggshandlingarna som offentliggjordes den 6 maj samt den 10 maj 2024.

Rådgivare

I samband med Erbjudandet har Ellevio anlitat ICECAPITAL som finansiell rådgivare och Vinge som legal rådgivare.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns på:

www.framtidens-energi.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 maj 2024, kl. 19:45 (CEST).

För ytterligare information, kontakta:

Sarah Östberg, 070-971 12 40

framtidens-energi@ellevio.se

Ellevios pressjour 020-20 20 60 (tillgänglig dygnet runt)

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Detta pressmeddelande utgör inget erbjudande att köpa eller sälja aktier, det utgör inte heller en uppmaning att erbjuda att köpa eller sälja aktier.

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Ellevio avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

I enlighet med svensk lag och praxis kan Ellevio eller dess närstående eller dess ombud (på uppdrag av Ellevio eller, så som tillämpligt, dess närstående) samt närstående till dess finansiella rådgivare, vid olika tidpunkter och på annat sätt än genom Erbjudandet, direkt eller indirekt, förvärva eller arrangera förvärv av aktier i Dala Energi som omfattas av Erbjudandet eller andra värdepapper som går att utnyttja, konvertera till eller byta mot sådana aktier, före eller under den tid som Erbjudandet är möjligt att acceptera. Sådana förvärv kan antingen ske på den öppna marknaden eller genom privata transaktioner. Information om sådana förvärv eller arrangemang för förvärv kommer att offentliggöras enligt tillämpliga svenska regler.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats eller godkänts av en sådan ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, om inte ett undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagen från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA eftersom det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Ellevios och Dala Energis kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Ellevio har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

[1] Av villkoren för Erbjudandet, som framgår av Erbjudandehandlingen, framgår att om Dala Energi före utbetalning av vederlag i Erbjudandet lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna kommer vederlaget i Erbjudandet att justeras i motsvarande mån. Utdelningen förväntas utbetalas den 31 maj 2024, vilket infaller före utbetalningen av vederlag som förväntas ske den 5 juli 2024.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.