Dometic förvärvar Igloo med en årlig omsättning överstigande 400 miljoner USD

| 17 september, 2021 | 0 kommentarer

Den 17 september 2021 ingick Dometic ett avtal om att förvärva Igloo – en av världens ledande tillverkare av passiva kylboxar och drinkware.

summerING

  • Förvärvet av Igloo stärker väsentligen Dometics erbjudande och distributionsnätverk på den amerikanska friluftsmarknaden.
  • Dometic förvärvar Igloo för 677 miljoner USD, på kassa- och skuldfri basis.
  • Igloos nettoomsättning de senaste 12 månaderna1) var 401 miljoner USD (en tillväxt om 24%), med en EBITDA marginal om 10,1%.
  • Intäkts- och kostnadssynergier beräknas generera årliga förbättringar i EBITDA om omkring 50 miljoner USD, och realiseras inom fem år.
  • Transaktionen förväntas bidra positivt till Dometics resultat per aktie under 2022.
  • Transaktionen förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2021, villkorat av myndighetsgodkännanden.
  • Med anledning av transaktionen bjuder Dometic in till en telefonkonferens idag kl 13.00.

 

Förvärvet av Igloo är ett väsentligt steg i Dometics strategi att fortsätta växa inom den attraktiva friluftsindustrin och skapar en stark bas för ytterligare tillväxt globalt.

”Jag är glad över att välkomna Igloo och dess anställda till Dometic. Förvärvet är i linje med vår strategi att positionera Dometic som ett mer konsumentdrivet, mindre cykliskt företag på den snabbväxande friluftsmarknaden. Nordamerika är den största marknaden för kylboxar och utomhusprodukter, och med Igloos starka varumärke, goda kundkännedom och lokala tillverkningsmöjligheter får vi de nödvändiga verktygen för att ytterligare öka vår försäljning och marginal. ” säger Juan Vargues, VD och koncernchef för Dometic.

”Igloo har visat stark försäljningstillväxt, tagit marknadsandelar och förbättrat marginalen under de senaste åren, vilket drivits av både kommersiella och operativa förbättringar. Aktiviteter för att främja ytterligare intäkts- och kostnadssynergier kommer att genomföras för att generera fortsatta förbättringar.” fortsätter Juan Vargues.

”Vår strategi för lönsam tillväxt bygger på en kombination av organisk och förvärvad tillväxt. Detta är vårt åttonde förvärv i år och vår pipeline av potentiella framtida förvärv är fortsatt stark.” säger Juan Vargues.

Beskrivning av igloo

Igloo är en global leverantör av passiva kylboxar och drinkware-produkter för friluftsmarknaden. Igloo grundades 1947 och är en av de ledande tillverkarna globalt med ett ikoniskt varumärke, ett brett produktsortiment och stark konsumentorientering. Med 92% av nettoomsättningen i USA och med produkter tillgängliga i mer än 90 000 butiker globalt, har Igloo också en egen snabbväxande B2C (Business to Consumer) försäljningskanal.

Tillverkningen sker främst i den egna fabriken i Texas vilket bidrar till kostnadsfördelar, flexibilitet och korta ledtider på den nordamerikanska marknaden. Igloo har sitt huvudkontor i Katy, Texas, och totalt ca 1100 anställda.

Igloos omsättning de senaste 12 månaderna1) var 401 miljoner USD (en tillväxt på 24%), med en EBITDA marginal på 10,1%.

”Jag är oerhört stolt över alla i vårt team som har arbetat så hårt med att bygga Igloo till ett ikoniskt amerikanskt märke”, säger Dave Allen, VD och koncernchef för Igloo Products Corp. ”Som en del av Dometic Group ser vi fram emot att kombinera våra resurser för att påskynda innovation och tillväxt globalt.”

Igloo ägs för närvarande av private equity-företaget ACON Investments, som förvärvade bolaget 2014.

Bakgrund och orsak till förvärvet 

Marknaden för kylboxar och drinkware är en växande marknad, drivet av en ökande friluftstrend världen över, och värd omkring 8 miljarder USD2). Igloo har en klart ledande position på denna marknad i USA. Kombinerat med Dometics globala närvaro och produktutbud av både aktiva och passiva kylboxar, drinkware och snabbt växande utbud av andra utomhusprodukter, förväntas förvärvet skapa en stark bas för att växa ytterligare inom friluftssegmentet. Det bidrar också till att Dometics försäljning blir mindre cyklisk, eftersom det breddar försäljningsexponeringen från ”high ticket discretionary spend” till ”low ticket discretionary spend””.

detaljer kring transaktionen

Enligt villkoren i avtalet kommer Dometic att förvärva Igloo för 677 miljoner USD, på kassa- och skuldfri basis. I tillägg innehåller avtalet en resultatbaserad komponent om maximalt 223 miljoner USD som är beroende av Igloos framtida EBITDA-utveckling.

Transaktionen förväntas bidra positivt till Dometics EBIT och vinst per aktie under 2022. Transaktionen förväntas generera försäljningssynergier på mer än 150 miljoner USD per år genom en förstärkt, kombinerad säljplattform, och kostnadssynergier, inklusive förbättring i leverantörskedjan och effektivare distribution, om 5 miljoner USD per år. Totalt förväntas synergierna leda till årliga förbättringar av EBITDA om omkring 50 miljoner USD, och realiseras inom fem år.

Förvärvet finansieras med interna medel. Påverkan på skuldsättningsgraden (nettoskuld / EBITDA) från transaktionen förväntas bli 1,3x. I slutet av juni 2021 uppgick Dometics nettoskuld / EBTIDA till 1,4x. Som tidigare kommunicerat är målet en skuldsättningsgrad på omkring 2,5x över en konjunkturcykel.

Transaktionen förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2021, villkorat av myndighetsgodkännanden. Transaktionskostnaderna kommer att redovisas som jämförelsestörande poster och rapporteras under tredje kvartalet 2021. Igloo kommer att fortsätta att verka under sina befintliga varumärken och rapporteras som en del av Dometics segment Global.

1)Augusti 2020 – Juli 2021
2)Externa källor MarketsandMarkets and EMR

WEBCAST

Analytiker, investerare och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 17 september 2021 kl.13.00 (CEST), där Juan Vargues, VD och koncernchef, samt Stefan Fristedt, CFO, kommer att presentera transaktionen och svara på frågor. Vänligen ring in fem minuter innan konferensens början.

Sverige: +46 8 566 42703
UK: +44 333 300 9263
US: +1 646 722 4957

Länk till webcasten: https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=B0AF45E3-B6DA-4AF4-B736-4CC1F1ECA6F3

För ytterliggare information, vänligen kontakta: 

Rikard Tunedal, Head of Investor Relations
Phone: +46 73 056 97 35
Email: 
[email protected]

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 september 2021 kl. 08:00 CEST.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information. Sådan information är all information som inte avser historiska fakta eller omständigheter. Uttrycken ”tror”, ”anser”, ”bedömer”, ”förväntar sig”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer att”, ”borde”, ”skulle kunna”, ”eftersträvar” och ”kanske”, liksom negationer av dessa samt liknande uttryck, indikerar att det kan vara fråga om framåtriktad information. Den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är baserad på olika uppskattningar och antaganden vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Dometic anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur förenade med kända och okända risker, osäkerhetsfaktorer och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som ligger utanför Dometics kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska utfallen kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom framåtriktad information.

Om Dometic
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, lastbilar och premiumbilar, i fritidsbåtar och arbetsbåtar samt inom en rad andra områden. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi säljer våra produkter i ett hundratal länder och vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 6 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på över 16,2 Mdr för år 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Mer information om Dometic finns på: http://www.dometic.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *