Connect with us

Marknadsnyheter

Dometic rapporterar omräknade finansiella siffror per ny segmentsstruktur

Published

on

  • Som tidigare meddelats ändrar Dometic sin segment-rapporteringsstruktur från och med rapporteringen av delårsrapporten för första kvartalet 2024.
  • Omräknade finansiella siffror för 2022 och 2023, helår och per kvartal, finns nu tillgängliga på www.dometic.com/en/se/about-us/investors
  • Dometic bjuder in analytiker och investerare till en webbsändning/konferenssamtal angående de omräknade siffrorna med VD och koncernchef Juan Vargues och finansdirektör Stefan Fristedt torsdagen den 28 mars 2024, kl. 09.00 CET. Se detaljer nedan.

Dometic är på en transformationsresa och rör sig gradvis från en regionbaserad till en produktbaserad strategi med fokuserade och specialiserade team som driver specifika produktlösningar globalt. De första stegen på transformationsresan togs framgångsrikt 2021 och 2022 med bildandet av segmenten Marine och Global. För att ytterligare skapa värde och säkra synergier i bolaget blir Mobile Cooling Solutions nu ett nytt segment. Dessutom blir Mobile Power Solutions-verksamheten ett nytt undersegment inom segmentet Global Ventures. För att underlätta jämförelser med tidigare år finns nu omräknade finansiella siffror per den nya strukturen, för helår och per kvartal 2022 och 2023, tillgängliga på www.dometic.com/en/se/about-us/investors. Finansiella siffror per segment inkluderar som tidigare Nettoomsättning, Organisk tillväxt, EBITA, EBIT och Jämförelsestörande poster. Nettoomsättning per applikationsområde redovisas inte längre från och med 2024.

Den nya segmentsstrukturen med sex rapporterade segment:

  • Land Vehicles Americas
  • Land Vehicles EMEA
  • Land Vehicles APAC
  • Marine
  • Mobile Cooling Solutions
  • Global Ventures

Beskrivning av segmenten
De tre segmenten Land Vehicles Americas, EMEA och APAC. Produktlösningar för husbils- och CPV-industrin rapporteras i de tre segmenten Land Vehicles (landfordon) Americas, EMEA och APAC. Detta inkluderar både OEM- och Service & Aftermarket-verksamheten, samt andra fristående utomhusprodukter som till exempel tält och mobila matlagningsprodukter. Verksamheterna Mobile Power Solutions och Mobile Cooling Solutions, som tidigare ingick i segmenten Americas, EMEA och APAC, har överförts till segmenten Global Ventures respektive Mobile Cooling Solutions.
-Segment Marine kvarstår som ett separat segment. Verksamheterna Mobile Power Solutions och Mobile Cooling Solutions, som tidigare ingick i segmentet Marine, har överförts till segmenten Global Ventures respektive Mobile Cooling Solutions.
-Segment Mobile Cooling Solutions. Inkluderar Igloo-verksamheten samt övriga mobile cooling- och drinkware verksamheter.
-Segment Global Ventures. Segment Global har ändrat namn till segment Global Ventures. Other Global Verticals kvarstår som ett undersegment. Mobile Power Solutions verksamheten har konsoliderats globalt och är ett nytt undersegment i detta segment. Igloo-verksamheten har överförts till segmentet Mobile Cooling Solutions.

Webcast/telefonkonferens med investerare och analytiker angående den nya strukturen
En webcast/telefonkonferens, där VD och koncernchef Juan Vargues och finansdirektör Stefan Fristedt kommer att kommentera de omräknade siffrorna per segment och svara på frågor, börjar klockan 09:00 CET den 28 mars. Webcast länk: https://dometic.videosync.fi/2024-03-28/register

För att delta i telefonkonferensen för att ställa frågor
De som önskar delta i telefonkonferensen för att ställa frågor i samband med webbsändningen är välkomna att anmäla sig på länken nedan. Efter registreringen kommer du att få telefonnummer och ett konferens-ID för att komma åt konferensen. Registreringslänk: https://service.flikmedia.se/teleconference/?id=100401
Webcast URL samt presentation finns även tillgängliga på https://www.dometicgroup.com/en/investors

För ytterliggare information, vänligen kontakta:
Rikard Tunedal, Head of Investor Relations
Telefon: +46 73 056 97 35 Email: 
rikard.tunedal@dometic.com

OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet. Miljontals människor runt om i världen använder Dometics produkter i frilufts-, hem- och professionella applikationer. Vår drivkraft är att skapa smarta, hållbara, och tillförlitliga produkter med en outstanding design för frilufts- och mobil livsstil inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har omkring 8 000 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 27,8 Mdr för år 2023 och har sitt huvudkontor i Solna, Sverige.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.