Ecore Group meddelar om avyttring av SSC Design Studio AB

| 21 juni, 2022 | 0 kommentarer

Ecore Group AB (publ) (”Ecore Group” eller ”Bolaget”) har idag, den 21 juni 2022 ingått i ett avtal med Sow & Reap AB (”Köparen”) där Bolagets dotterbolag, SSC Design Studio AB (”SSC”) avyttras den 21 juni 2022. Köparen förvärvar 100% av SSC genom en aktieöverlåtelse.

Bolaget estimerar att totala besparingar om 2,5 miljoner kronor görs, samt att Bolaget kommer ur ett icke fördelaktigt finansieringsavtal gentemot SSC om 1,5 miljoner kronor som skall erläggas i marknadsföringsbidrag fram till och med 31 december 2023. SSC har per dagens datum skulder uppgående till ett belopp om 806.000 kronor, varav Bolaget förbinder sig att ta över 400.000 kronor av dessa. Bolaget kommer att betala 16.000 kronor per månad tills dess att skulden är reglerad. Bolaget anser att affären är gynnsam då likviditeten och resultatet för koncernen på sikt kommer att stärkas.

Köpeskillingen uppgår till 0 kronor. Totala nedskrivningar kopplade till SSC kommer att uppgå till 87.000 kronor, efter denna nedskrivning kommer upptagna värden avseende SSC att uppgå till 0 kronor.

Milad Pournouri, tf. VD kommenterar:

Genom avyttringen av SSC tar vi viktiga steg mot en långsiktig lönsamhet och i förlängningen ett ökat aktieägarvärde. Vi ser att Ecore och dess aktieägare har mycket att vinna på denna avyttring i flera olika led, dels genom att vi inte behöver erlägga ett marknadsföringsbidrag om 1,5 miljoner kronor samt övriga driftkostnader, men att vi också får bort ett olönsamt bolag ur vår portfölj. Detta gör att vi kan accelerera vår fortsatta resa mot en stärkt koncern genom att lägga tid, resurser och likvida medel på andra håll inom koncernen. Det kan förtydligas att Ecore inte har några föreliggande finansieringsavtal likt det med SSC, med varken Electronordic eller MIGO. Vi fortsätter enligt tidigare kommunikation att optimera Ecore, dess portföljbolag samt organisationen i sin helhet.

För ytterligare information om Ecore Group, vänligen kontakta:
Milad Pournouri, tf. VD och styrelseledamot
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 890 89 11
www.ecoregroup.se

Denna information är sådan som Ecore Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-21 12:20 CET.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.