Ecore Group strukturerar om i ledningsgruppen

| 7 januari, 2022 | 0 kommentarer

Till Aktieägarna i Ecore Group,

Först och främst vill vi i styrelsen önska alla våra aktieägare, gamla som nya, en god fortsättning på det nya året.

Året har inletts i ett högt tempo och vi kan med glädje presentera en ny uppsättning av styrelsemedlemmar i Ecore Group efter extrastämman. Ecore Group välkomnar efter enhälligt beslut Stephan Käll, Milad Pournouri och Darko Draskovic Ydremark.

Styrelsen i Ecore Group består således efter extrastämman (2022-01-05) av:

·         Stephan Käll (nyval – ordförande)
·         Milad Pournouri (nyval – ledamot)
·         Darko Draskovic Ydremark (nyval – ledamot)
·         Luca Di Stefano (ledamot)
·         David Olhed (ledamot)

Enligt beslut från bolagstämman entledigas således Alexander Winqvist och Christian Kronegård, och styrelsen passar på att tacka för deras tid och arbete i styrelsen.

Styrelsen i Ecore Group är övertygade om att vi nu har ett starkt team på plats för att kunna föra bolaget framåt och realisera den vision och potential som Ecore Group har.

Då en ny styrelse formerats är nästa naturliga steg att även se över företagsledningen i Ecore Group, då vikten av att ha rätt personer på rätt plats är avgörande för att generera maximalt företags- och aktieägarvärde. Det har föranlett att styrelsen, i samråd med VD Alexander Winqvist, kommit överens om att tillsätta Milad Pournouri som tillförordnad VD med omedelbar verkan. Styrelsen är övertygad om att Milad Pournouri i detta skede är rätt person att ta över stafettpinnen från Alexander Winqvist, då mer fokus kommer ligga på att accelerera tillväxten i de befintliga portföljbolagen, samt intensifiera förvärvsdialogerna framgent.

Alexander Winqvist historik och kompetens inom Ecore Group är viktig och Alexander Winqvist nya roll inom bolaget kommer således bli strategisk rådgivare.

Styrelsen vill med ovan nämnt tacka Alexander Winqvist för sina insatser som tidigare VD då han lyckats skapa en stabil plattform för Ecore Group att bygga vidare på.

Sammanfattningsvis kan man säga att mycket har skett inom Ecore Group där ny styrelse och ändringar i ledningsgruppen är en i raden av flera insatser, men mycket jobb återstår för att realisera de möjligheter och den potential som Ecore Group har.

Vi i Styrelsen ser fram emot att inom kort kunna kommunicera vår vision och målsättning. Framför oss har vi ett spännande år med fokus på att skapa något stort och långsiktigt tillsammans med våra aktieägare.

Hälsningar,

Styrelsen i Ecore Group

För mer information, vänligen kontakta:

[email protected]

www.ecoregroup.tech

Ecore Group AB

Ecore Group AB är ett e-handelsbolag med höga ambitioner gällande produkter och service. Bolaget har som mål att förvärva såväl bolag som plattformar inom e-handel.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *