Ecorub kvartalsrapport Q1 2022

| 6 maj, 2022 | 0 kommentarer

SAMMANDRAG

  • Ökad omsättning på ca 36 % mot samma kvartal föregående år.
  • Försäljningen av gummidukar ökade med 45%. Inom våra egna varumärken Arbergo® samt Profarma ökade försäljningen med 87% respektive 94%.
  • Orderstocken uppgick till 2 768 tkr i början av mars.
  • Nytt område för gjutna produkter. Stort intresse bland kunder samt ökad möjlighet att ta hand om fler spillmaterial.
  • Flertalet tecknade avsiktsförklaringar.
  • Eric Westerberg tillträder som produktionschef för EcoRub i februari 2022.
  • Ny bolagsledning på plats med kompetens och ambition att göra EcoRub till ett snabbväxande bolag.
  • Ny prestigeorder från Saab Aeronautics gällande specialdesignade skyddsmattor för flygplansvingar.

SIFFROR I KORTFORM

Jan-Mars 2022 Jan-Mars 2021
Nettoomsättning för perioden 1 045 474 767 976
Resultat efter finansnetto – 1 812 335 – 1 005 823
Antalet aktier 254 628 244 187 525 827
Resultat per aktie -0,01 kr -0,005 kr
Likvida medel vid periodens slut 2 949 922 411 402

VD-KOMMENTAR TILL PERIODEN

EcoRub är Europas ledande greentech företag inom vårt segment. Vi har en bred materialportfölj som täcker allt från avancerade spjutspetsmaterial till enklare basmaterial som möjliggör 100% cirkularitet. Tillsammans med våra kunder tar vi fram skräddarsydda material som möter deras behov och krav.

Marknadens respons på våra återvunna, avancerade material samt vårt koncept för kundcirkularitet® är mycket god. Vi bygger upp och anpassar våra affärsområden till en helhetslösning för den enorma marknaden inom återvunnen plast och gummi.

Eric Westerberg tillträdde som produktionschef för EcoRub i februari 2022 och jag är nu väldigt stolt över den nya organisationen med nyckelpersonerna på plats. Vår gemensamma kompetens har lett till en unik uppbyggnad av affärsområdena: 3D-printning, gjutna produkter, gummimattor och material för konventionell tillverkning (kalandrering, form- och strängsprutning).

3D-printning
Vår ambition är att bli en av de ledande tillverkarna inom vårt segment av 3D-printmaterial. Satsningen inom 3D-printning har fallit ut väl och har redan under Q1 resulterat i en orderstock på mer än 2 miljoner kr för 2022. Marknaden beräknas växa med flera 100 % per år. Vi har redan bevisat vår kapacitet genom att göra lika bra eller bättre 3D-printmaterial än konkurrenternas nytillverkade alternativ.

Gjutna produkter
Det finns en stor efterfrågan på gjutna återvunna produkter, framför allt inom gummi. Kunderna efterfrågar svensktillverkade gjutna produkter och vi får kontinuerligt förfrågningar för befintliga samt nya produkter. Affärsområdet gjutna produkter startades under Q1. Detta möjliggör EcoRubs och kundernas ambition att skapa cirkulära flöden för 100 % av materialet och leder till vårt unika helhetskoncept kundcirkularitet®. EcoRubs kunder kan tack vare samarbetet med oss, skapa en egen cirkularitet, minimera materialspill och minska sina inköp av nytillverkat material. Produktionsspillet från våra kunder kan i stället för deponi och förbränning användas till att skapa nya svensktillverkade produkter.

Gummimattor
Nysatsningen på gummimattor inom varumärket Arbergo® har gett en god kundrespons. Under de 20 åren som segmentet existerat har kunderna återkommit och varit nöjda. Vi kunde under Q1 stolt presentera en ny order från Saab Aeronautics, vilka också är en återkommande kund men vi har även levererat mattor till t ex Volvo, Sandvik, Boliden, diverse banker (Nordea etc.), regioner (Kronoberg etc.) och kommuner (Skellefteå etc.) samt otaliga småföretag i Sverige och Norden. Vi har förhoppningen att vår nysatsning ska resultera i ännu fler nöjda och återkommande kunder. Jag är väldigt nöjd med allt vi har åstadkommit på denna korta tid och nu fortsätter arbetet med att ta EcoRub till nästa nivå.

Finansiell översikt/information
Intäkterna ökade med ca 36 % under Q1 2022 mot Q1 2021. Vi märker av att pandemin och köpstoppen börjar avta hos våra kunder samt att det kommer in större förfrågningar för våra produkter. Försäljning inom material för additiv tillverkning samt vår printservice påbörjades under kvartalet. Inköpskostnaderna har nästan dubblerats till följd av ökade råvarupriser på grund av kriget i Ukraina samt högre bränslepriser och därmed ökade fraktkostnader. Utökad personalstyrka bidrar till ökade personalkostnader och avskrivningarna ökar pga fler investeringar i inventarier..

Isac Andersson

CEO

+46 913-247 80

+46 913-247 81

+46 70-399 71 07

[email protected]

EcoRub AB (publ) är ett greentech-bolag som producerar återvunna material specialdesignade för 3D-printning, gjutna produkter, gummimattor och material för konventionell tillverkning (kalandrering, form- och strängsprutning). Bolagets återvunna material utvecklas och produceras med materialegenskaper som inrymmer material med gummits elasticitet till styvheten hos hårda plaster. EcoRub är en producent av återvunnet plast- och gummimaterial som möjliggör återvunna alternativ för den cirkulära ekonomin. Bolaget grundades 1995 och har sin fabrik i Lövånger.

EcoRub AB (publ)                                                             

Hökmark 114                                                                       

932 93  LÖVÅNGER                                                          

Hemsida: www.ecorub.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.