Ectin Research AB meddelar att ansökan om klinisk läkemedelsprövning är inlämnad till Läkemedelsverket.

| 14 juli, 2021 | 0 kommentarer

Ectin Research har lämnat in en ansökan till Läkemedelsverket om klinisk läkemedelsprövning (CTA) i en fas I/II studie med MFA-370. Studien ämnar dels utvärdera MFA-370 ur säkerhet och tolerabilitets hänseende såväl som säkerställa huruvida klinisk behandlingseffekt uppnås i patienter med metastaserad urotelial blåscancer. Ectin Research ämnar senare skicka in ytterligare kliniska prövningsansökningar i två andra europeiska länder.

Bolaget planerar initiera fas I delen av den planerade kliniska fas I/II studien under slutet av 2021. Fas I delen utgör en studie av cirka 10 patienter med metastaserad urotelial blåscancer i Sverige där fokus är att studera MFA-370 ur säkerhets och tolerabilitets synvinkel samt fastställa rekommenderad fas II dos. Förutsatt att Läkemedelsverket sedan godkänner resultatet av fas I delen planerar bolaget därefter, förutsatt nödvändigt kapital är säkerställt, inleda fas II delen i Sverige och två andra länder i Europa, av ytterligare cirka 30 patienter för att statistiskt utvärdera MFA-370 kliniska behandlingseffekt på patienter med metastaserad urotelial blåscancer. Huvudprövare är professor Anders Ullén, och sponsor Ectin Research. Studien genomförs i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.  

VD Anna Sjöblom-Hallén kommenterar

 ”I och med den kliniska prövningsansökan har Ectin Research tagit ett mycket betydande utvecklingssteg framåt i att närma oss en klinisk prövning av MFA-370. Tillsammans med våra erfarna samarbetspartners kontraktforskningsorganisationen LINK Medical Research och professor Anders Ullén har vi ett fantastiskt studieteam för den fortsatta utvecklingen av en tryggare och förhoppningsvis effektivare behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer.”

För mer information om Ectin Research, vänligen kontakta:

Anna Sjöblom-Hallén, VD

Mobil: +46 734 30 93 30
Email:
[email protected]

www.ectinresearch.com

Om Ectin Research AB

Ectin Research AB är ett läkemedelsbolag som utvecklar en cancerbehandling för metastaserad blåscancer. Ectins läkemedelskandidat MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. MFA-370 har i prekliniska studier uppnått framgångsrika resultat för behandling av metastaserad blåscancer och läkemedelskandidaten har även visat lovande potential inom andra cancerformer som bröst-, kolorektal- och prostatacancer.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.