Connect with us

Marknadsnyheter

edyoutec – Operativ uppdatering mars 2024

Published

on

Pressmeddelande 18 mars 2024

Jag vill börja med att framhålla hur bra det går för vår tyska konsultverksamhet. Vi har nyligen fastställt vårt ekonomiska mål för 2024 till 32 miljoner kronor i omsättning med en EBITDA på 5 miljoner kronor. I detta ekonomiska mål ingår större kostnadsbesparingar genom hela koncernen motsvarande 4 miljoner kronor. I detta mål ingår inte intäkter från våra IP:n. Mot bakgrund av att investeringarna i våra IP:n i stort sett blev klara under 2023 kommer intäkter från våra IP:n märkas direkt på sista raden. edyoutec är inte längre ett förhoppningsbolag utan vi har intäkter och kan alltid anpassa vår kostnadskostym därefter i syfte att växa.

Nedan tänkte jag beröra flera viktiga arbetsmoment som pågår i edyoutec och därmed påminna alla våra nuvarande samt framtida ägare om status för våra IP:n. Vi har tidigare varit tydliga med att de investeringar som togs under 2023 nu ska bära frukt. Genom att signera publisheravtal med både MAF och 2tainment så har vi lämnat den investeringstunga perioden bakom oss och förväntar oss nu att se intäkter från våra IP:n.

King Royale

Spelet har gått in i en allt intensivare monetariseringsfas. Publishern MAF arbetar aktivt på daglig basis med att öka antalet användare. Den initiala testlanseringen har påvisat väldigt starka KPI:er, vilket är något som både vi och MAF observerat. Med de positiva resultaten i ryggen har MAF valt att bredda marknadskampanjerna. Dessa pågår i skrivande stund och vi följer utvecklingen dagligen. Vi ser fram emot att se spelets höga potential realiseras.

Tank Operations

Tank Operations finns nu i en 1.0 version på STEAM och den innehåller en rad strukturella förbättringar som spelets community efterfrågat. För vår publisher 2tainment är det viktigt att spelet når en större grupp användare och därigenom få initial feedback. Marknadsföring och strategier vilar nu i händerna på 2tainment, som vi har fullt förtroende för. Den uppdaterade 2.0 versionen av Tank Operations är planerad att släppas under augusti 2024 och utgörs av flera historiska fältslag och förbättringar av både grafik och spelupplevelse.

Mattebageriet

Vi arbetar med att slutföra förvärvet av Mattebageriet, och räknar med att allt blir klart och att tillträdet av spelen blir i början av april.

Licensgenererande plattformar – Rail Experience och AppLeMat

Förutom vår traditionella konsultverksamhet inom Edtech, som utgör vårt grundfundament, har vi två egenutvecklade licensgenererande plattformar.

Rail Experience är färdig och redo att lanseras under Q2 2024. Plattformen bygger på en licensbaserad intäktsmodell. Målet är att minst 600 elever ska använda plattformen och betala en månatlig licensavgift om 49,90 EUR per elev. Vi har som mål att få minst 1800 elever kopplade till plattformen i Tyskland, och vi har redan etablerat kontakter för att kunna expandera i Schweiz och Österrike.

AppLeMat  utvecklas tillsammans med Meister Cody GmbH och kommer att levereras till tyska skolor genom Meister Codys skolplattform. Priset för den månatliga licensen är under förhandling. Marknaden för AppLeMat är stor; i Tyskland finns det cirka 4500 skolor för årskurs 1–3.

Sammanfattande kommentarer

Våra dotterbolag i Tyskland fortsätter att skapa stabila intäktsströmmar och har under årets två första månader presterat över förväntan, vilket gör att vi känner oss trygga med att sätta upp ambitiösa ekonomiska mål. Förutom det löpande arbetet med konsultuppdrag kommer vi sjösätta våra licensgenererande plattformar.

Målet är 32 miljoner i omsättning med en EBITDA om 5 miljoner kronor enbart på konsultuppdrag. Lägg därtill intäkter som förväntas komma genom våra IP:n. I ett scenario där alla våra IP:n – King Royale, Tank Operations, Rail Experience och AppLeMat – tillsammans genererar 1 miljon kronor per månad skulle vi omedelbart vara ett lönsamt bolag på sista raden. Kassaflödespositiva blir vi på mycket lägre nivåer. För detta räcker det med att vår tyska konsultverksamhet når sina estimerade 32 miljoner kronor i omsättning.

Slutligen vill jag även tillägga att vi aktiverat Cricket Manager Pro på både Appstore och Playstore. Detta ligger helt i linje med att vi nu tittar aktivt på att hitta en publisher och ett krav från publishers är att de ska kunna testa spelet. Både IPL(Indian Premier League) och VM i Cricket spelas under april till juni 2024 så intresset för cricket börjar ta fart igen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, edyoutec AB
E-post: eric@edyoutec.com 
Telefon: +46 70 780 52 00,

Om edyoutec

edyoutec är ett svenskt företag inom spel och digital utbildning som består av två vertikaler, Edtech och spel. Inom vertikalen Edtech fokuserar bolaget på att utveckla produkter inom genrer som spelbaserat lärande och Serious Games, det är inom dessa områden som edyoutec har identifierat de största synergierna mellan bolagets två vertikaler. Inom vertikalen Games bygger affärsidén på att utveckla och distribuera free-to-play-spel (”F2P”) inom mobilspel för Android och iOS.

För mer information, se edyoutecs webbplats www.edyoutec.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

Published

on

By

Umeå, 20 april 2024 

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) (“Kinda Brave”) publicerar årsredovisning och revisionsberättelse för 2023 enligt bilaga. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  

ir@kindabrave.com

www.kindabrave.com

 
 
Följ gärna oss på Linkedin:  

https://www.linkedin.com/company/kinda-brave/

 
 
Om Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) 

Kinda Brave är en modern spelkoncern, fokuserat på att förvärva, äga och utveckla spelstudios och immateriella rättigheter, samt utveckla en division inriktad mot förläggning av speltitlar från tredjepart. Idag består Bolaget av fyra spelstudior och ett mindre förläggarteam. Kinda Braves vision är att skapa en unik underhållningsgrupp, med starka immateriella rättigheter inom olika områden, inklusive TV-serier, filmer och serietidningar. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

BioArctic och Eisai ingår forskningsutvärderingsavtal avseende BAN2802

Published

on

By

Stockholm, Sverige den 20 april 2024 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att BioArctic AB och Eisai Co., Ltd., ingått ett samarbetsavtal avseende BAN2802, en potentiell ny behandling som kombinerar BioArctics egenutvecklade BrainTransporter™-teknologi med en läkemedelskandidat mot Alzheimers sjukdom. Vid slutet av samarbetet kommer Eisai att utvärdera den data som genererats och besluta om de vill utnyttja en option att licensiera BAN2802 för behandling av Alzheimers sjukdom.

BioArctic och Eisai har sedan 2005 ett långvarigt samarbete gällande utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Samarbetet har lett fram till Leqembi® (lecanemab) – världens första godkända[1] läkemedel som visat sig bromsa utvecklingen av tidig Alzheimers sjukdom. Det nya samarbetet bygger på företagens gemensamma kunskap inom Alzheimers sjukdom. Kostnader för forskningsutvärderingsprogrammet kommer att delas mellan bolagen och programmet kommer att utvärdera vad som skulle kunna bli nästa generations sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers sjukdom.

– Jag är mycket glad över att vår Brain Transporter-teknologi fortsätter att utvecklas väl och att vi nu ingått detta första avtal där denna teknik används. Teknologin har en stor potential att kunna förbättra många olika läkemedelsprojekt och hjälpa företag i deras strävan att utveckla läkemedel mot hjärnans sjukdomar, sa Gunilla Osswald, vd på BioArctic. Eisai har varit en värdefull partner till BioArctic under de senaste två decennierna, och vi är mycket glada över att förlänga och fördjupa vår relation genom detta nya forskningssamarbete med BAN2802. Tillsammans har vi tagit fram lecanemab, den första fullt godkända sjukdomsmodifierande behandlingen vid Alzheimers sjukdom i USA, Japan och Kina och vi ser fram emot att fortsätta vårt givande samarbete och leda utvecklingen av nästa generations läkemedel för att hjälpa patienter med den här förödande sjukdomen.

BioArctics egenutvecklade BrainTransporter-teknologi hjälper till att transportera biologiska läkemedel över blod-hjärnbarriären in i hjärnan. Tekniken har potential att medföra snabbare och starkare effekt av behandlingar riktade till hjärnan, samtidigt som den minskar behandlingsbördan för både patienter och samhället. BrainTransporter-teknologin är en viktig del i BioArctics hållbarhetsarbete och bolagets strävan efter att kontinuerligt förbättra klinisk och kommersiell nytta.

Detta pressmeddelande berör en läkemedelskandidat under utveckling och avser inte att förmedla några slutsatser gällande effekt och säkerhet. Det finns ingen garanti för att denna läkemedelskandidat vare sig kommer att slutföra det kliniska utvecklingsprogrammet eller erhålla godkännande av relevanta myndigheter.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2024, kl. 09.40 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations 
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se  
Telefon: +46 70 410 71 80 

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai  
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen Leqembi back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks 2015. 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden och för närvarande förbereder Eisai och BioArctic en gemensam kommersialisering i regionen. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab inom Alzheimers sjukdom och har rätt till betalningar i samband med myndighetsgodkännanden och försäljningsmilstolpar samt royalties på den globala försäljningen.  

Om BioArctic AB  
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på innovativa läkemedel som kan fördröja eller stoppa sjukdomsförloppet av neurodegenerativa sjukdomar. Företaget ligger bakom Leqembi® (lecanemab) – världens första läkemedel som bevisat bromsar sjukdomsutvecklingen och minskar den kognitiva försämringen vid tidig Alzheimers sjukdom. Leqembi har utvecklats i samarbete med BioArctics partner Eisai, som ansvarar för kommersialisering och regulatoriska processer globalt. Utöver Leqembi har BioArctic en bred forskningsportfölj med antikroppar mot Parkinsons sjukdom och ALS samt ytterligare projekt mot Alzheimers sjukdom. I flera av projekten används bolagets egenutvecklade teknologiplattfrom BrainTransporter™ som hjälper till att förbättra transporten av antikroppar in i hjärnan. BioArctics B-aktie (BIOA B) är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information, besök www.bioarctic.com.

[1] Godkänt i USA, Japan och Kina.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nu lanseras Sevärt, Sveriges minsta kulturkanal

Published

on

By

Statens fastighetsverk, logotyp.

    

Att berätta om de natur- och kulturmiljöer som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar är en viktig del av myndighetsuppdraget. Den 20 april lanseras den nya strömningstjänsten Sevärt, Sveriges minsta kulturkanal, så att hela Sverige ska kunna ta del av berättelserna.

    

Det finns många sevärda platser i SFV:s förvaltning. De är spridda från norr till söder och är – i den mån de går att hålla öppna – ofta välbesökta av dem som bor inom rimliga avstånd. Nu skapas möjligheten för fler att ta del av dessa skatter.

         Våra fastigheter är allas angelägenhet och målet är att de ska engagera ännu fler genom kunskap, spännande berättelser och intagande miljöer, säger generaldirektör Max Elger.

För dem som inte har möjlighet att fysiskt besöka fastigheterna har SFV via bland annat filmer och podd försökt nå ut till fler. Nu förenas resultatet i Sevärt, en öppen playtjänst med strömmat material om SFV:s natur- och kulturmiljöer. Tittarna får följa med in i hantverkares verkstäder, se hemliga rum, uppleva historiska trädgårdar och besöka många andra sevärdheter.

Lanseringen sker den 20 april. Plattformen kommer sedan kontinuerligt att fyllas på med nytt innehåll. Tanken är att Sevärt också ska kunna innehålla material i samarbete med andra aktörer.

Under Stockholms kulturnatt passar Statens fastighetsverk även på att öppna upp ett sevärt, hemligt rum – det gamla vattentornet på Skeppsholmen. Där blir det filmvisning, liveinspelning av podden På plats i historien och popcorn.

För mer information kontakta

Maria Uggla, pressekreterare

010-478 76 00

073-332 22 14

maria.uggla@sfv.se

 

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.