Connect with us

Marknadsnyheter

Electrolux Group Sustainability Report 2023: Gaser med hög global uppvärmning fasades ut från 97% av produkter med kylmedel

Published

on

I slutet av 2023 hade 97% av produkterna med kylmedel från Electrolux Group övergått till att innehålla  gaser med låg uppvärmningspotential. Det resulterade i ett erkännande i FN-initiativet Cool Coalitions senaste rapport om kylbranschen [1]. Detta är bara en av höjdpunkterna från Electrolux Groups Hållbarhetsrapport 2023.

 • 60% av all energi som användes i bolagets verksamhet 2023 kom från förnybara källor.
 • Den globala non-profit organisationen CDP gav Electrolux Group betyget ”A”, dels för sitt egna arbete med klimatförändringar, dels för sitt engagemang för klimatförändringar hos bolagets leverantörer, samt ”A-” för vattenförvaltning.
 • De mest energi- och vatteneffektiva produkterna stod för 29% av de sålda enheterna totalt och 38% av företagets bruttovinst 2023.

I början av 2024 fick Electrolux Group sitt andra vetenskapsbaserade klimatmål godkänt av Science-Based Targets initiative, efter att ha uppnått det första målet tre år före plan. Det nya målet syftar till att minska företagets direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten (scope 1 och 2) med 85% och att minska absoluta scope 3 utsläpp med 42% mellan 2021 och 2030. Utöver användningen av sålda produkter inkluderar det nya scope 3 målet även utsläpp från material, transport av produkter och tjänsteresor. Målet är i linje med Parisavtalet som syftar till att begränsa den genomsnittliga globala temperaturökningen till 1,5°C under detta århundrade för att undvika de allvarligaste effekterna av klimatförändringar.

”Våra prestationer inom hållbarhet under 2023 och vårt nya vetenskapsbaserade klimatmål som godkändes 2024 visar att vi tillsammans fortsätter att bygga ett bättre företag, ta fram bättre lösningar och möjliggöra en bättre livsstil”, säger Elena Breda, hållbarhets- och teknologichef på Electrolux Group. ”Det visar på styrkan i de kombinerade perspektiven; människa, planet och verksamhet”.

Övriga höjdpunkter i Hållbarhetsrapporten 2023

Better Company

 • Målet på 3 miljoner måltidsdonationer uppnåddes sju år före plan av Electrolux Food Foundation.
 • 98% av våra viktigaste 285 leverantörer svarade på CDP Supply Chain Program.
 • Bättre processer implementerades för att säkerställa mänskliga rättigheter bland anställda och i leverantörskedjan.

Better Solutions

 • ColourCare tvättmaskiner kan hjälpa konsumenter att använda upp till 30% mindre energi jämfört med den lägsta tröskeln för att uppnå bästa energiklass i Europa.
 • Laundry tower i Nordamerika var koncernens första staplade erbjudande som blev Energy Star-certifierat.

Better Living

 • AirFry-funktionen i ugnar kan hjälpa konsumenter att minska förbrukningen av fett vid matlagning med upp till 70% jämfört med traditionell tillagning. [2]
 • SteamCare systemet låter konsumenter fräscha upp sina kläder med upp till 90% mindre vatten och 30% mindre energiförbrukning jämfört med en komplett tvättcykel. [3]
 • Sex produkter för välbefinnande i hemmet vann Red Dot- och iF Design-priser.
 • 2023 lanserade Electrolux Group ett nytt inbyggt kylskåp som kan hjälpa konsumenter att minska sitt matsvinn med upp till 28%. [4]

Klimatmål

 • Utsläpp av växthusgaser från egna verksamheten (scope 1 och 2) minskade med 33% sedan 2021.
 • Utsläpp av växthusgaser från sålda produkter (scope 3) minskade med 28% jämfört med 2021.
   

Läs Electrolux Group Hållbarhetsrapport 2023 och den kortare versionen In Brief här: Sustainability – Electrolux Group

[1] Cooling suppliers: A stocktake on the path to Net Zero | The Carbon Trust
[2] Tester utförda av en nutritionist med 800 g frysta pommes frites, där man jämför konventionell fritering (med 1800 ml sojabönolja) och beredning med hjälp av airfry-funktionen i OE9XB inbyggd ugn (utan tillsats av olja). Resultatet visade en minskning av kalorier med 33,9% och 68,7% minskning av fett vid tillagning i airfry-funktionen i OE9XB-modellen.
[3] Baserat på ett internt test av vattenförbrukning som jämför SteamRefresh med ett fullständigt tvättprogram 30°C Delicate program vid 1 kg belastning.
[4] Jämfört med 500 ColdSense-kylskåpet och baserat på externa tester av varaktigheten av ätbarhet av mjuk ost och kokt skinka lagrad på hyllor. Resultaten kan variera beroende på typ av mat. Uppskattad potentiell minskning av matsvinnet endast baserat på produktens prestanda och inte med hänsyn till användarbeteende

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux Group är en ledande global vitvarukoncern som i mer än 100 år gjort livet bättre för miljontals människor. Vi utvecklar nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi strävar ständigt efter att leda utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle genom våra produkter och vår verksamhet. Genom våra ledande varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG och Frigidaire, säljer vi hushållsprodukter i omkring 120 marknader varje år. Under 2023 hade Electrolux Group en omsättning på 134 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda. För mer information besök www.electroluxgroup.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.