Electrolux har beslutat att lämna Ryssland

| 2 september, 2022 | 0 kommentarer

Som tidigare kommunicerats pausade Electrolux sin verksamhet i Ryssland när kriget i Ukraina började. Electrolux har nu beslutat att lämna Ryssland och att avyttra verksamheten till den lokala ledningen genom en försäljning av sitt ryska dotterbolag. En realisationsförlust på cirka 350 Mkr kommer att redovisas som en engångspost som påverkar rörelseresultatet för affärsområde Europa under tredje kvartalet 2022.

Rysslands invasion av Ukraina och de efterföljande sanktionerna har gjort det omöjligt för Electrolux att fortsätta verksamheten i landet. Beslutet att avyttra den ryska verksamheten till den lokala ledningen syftar till att möjliggöra en ansvarsfull och kontrollerad avveckling. Det avyttrade bolaget kommer fortsätta utföra service av produkter som tidigare sålts av Electrolux i Ryssland. Electrolux har ingen produktion i Ryssland och kommer inte att leverera produkter till det avyttrade bolaget.

De slutliga rörelseresultat- och kassaflödeseffekterna kommer att avgöras av balansräkning och valutakurs på transaktionsdagen.

År 2021 stod Electrolux försäljning i Ryssland för 4% av affärsområde Europas omsättning och 1,6% av koncernens omsättning.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-02 12:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Sophie Arnius, Investor Relations, +46 70 590 80 72

Paul Palmstedt, Corp. Communications, +46 70 593 92 83

Electrolux är ett ledande globalt vitvaruföretag som i mer än 100 år gjort livet bättre för miljontals människor. Vi utvecklar nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi strävar ständigt efter att leda utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle genom våra produkter och vår verksamhet. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG och Frigidaire, säljer vi ca 60 miljoner produkter till hushåll på ca 120 marknader varje år. Under 2021 hade Electrolux en omsättning på 126 miljarder kronor och cirka 52 000 anställda. För mer information besök www.electroluxgroup.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.