Connect with us

Marknadsnyheter

Ellos Group lanserar erbjudande om Supersenior Obligation och initierar ett skriftligt förfarande för att ändra villkoren och intercreditor-avtalet för befintlig Senior Säkerställd Obligation

Published

on

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Pressmeddelande, Borås 23 januari 2024

Med hänvisning till pressmeddelandet som offentliggjordes idag den 23 januari 2024 har Ellos Group AB (publ) (“Ellos Group” eller “Bolaget”) säkrat åtaganden för en Supersenior Säkerställd Obligation med Fast Ränta om 250 000 000 SEK med en löptid om 365 dagar (”Superseniorobligationsemissionen” eller de ”Superseniora Obligationerna”). Vidare initierar Bolaget ett skriftligt förfarande avseende Bolagets utestående SEK 1 500 000 000 Seniora Säkerställda Inlösenbara Obligationer med Rörlig Ränta (de “Befintliga Obligationerna”) för att föreslå vissa ändringar av villkoren för de Befintliga Obligationerna (”Villkoren”) och avseende intercreditor-avtalet daterat den 26 November 2019 som ingicks i samband med emissionen av de Befintliga Obligationerna (“Intercreditor-avtalet“).

Ellos Group har instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) (“Agenten”) som agent under Bolagets Befintliga Obligationer att initiera ett skriftligt förfarande för att föreslå att innehavarna av sådana Befintliga Obligationer (“Obligationsinnehavarna”) röstar för vissa ändringar av Villkoren och vissa ändringar av villkoren i Intercreditor-avtalet som framgår av kallelsen till det skriftliga förfarandet (det “Skriftliga Förfarandet”). Vidare kommer Obligationsinnehavarna erbjudas teckning i Superseniorobligationsemissionen enligt vad som framgår av kallelsen till det Skriftliga Förfarandet.

Bakgrund till Superseniorobligationsemissionen och det Skriftliga Förfarandet

Som tidigare kommunicerats idag har Bolaget avtalat om en ny rörelsefinansiering med flertalet av Obligationsinnehavarna. Som ett steg i att refinansiera Bolagets befintliga revolverande kreditfacilitet (”Kreditfaciliteten”), som förföll den 20 januari 2024 och som långivaren under Kreditfaciliteten har gått med på att tillfälligt förlänga till och med den 12 februari 2024 på nuvarande villkor, har Ellos Group säkrat åtaganden för Superseniorobligationsemissionen. Likviden från Superseniorobligationsemissionen kommer att användas för att refinansiera Kreditfaciliteten fullt ut. För att möjliggöra Superseniorobligationsemissionen bedömer Bolaget att det är nödvändigt att göra vissa ändringar i Villkoren och Intercreditor-avtalet.

Bolaget har erhållit åtaganden från Obligationsinnehavare som representerar en majoritet av utestående nominellt belopp av de Befintliga Obligationerna att rösta för de föreslagna ändringarna.

Initiering av Skriftligt Förfarande och sammanfattning av föreslagna ändringar

De föreslagna ändringarna till Villkoren inkluderar bland annat:

 1. ändringar för att tillåta Superseniorobligationsemissionen;
 2. ändringar för att förtydliga restriktioner för transaktioner med närstående;
 3. ändringar i säkerhetspaketet och tillåten säkerhet för att tillgodose nödvändiga bankgarantier, kreditbrev och derivattransaktioner som inte kan tillhandahållas av Obligationsinnehavarna;
 4. den lägsta likviditetskovenanten reduceras till 1 000 000 SEK för att optimera likviditetshanteringen; och
 5. ändringar med effekten att förbättra säkerhetspaketet.

De föreslagna ändringarna till Intercreditor-avtalet inkluderar bland annat:

 1. ändringar för att tillåta refinansieringen av Kreditfaciliteten genom Superseniorobligationsemissionen;
 2. en köpoption avseende de Superseniora Obligationerna till förmån för Obligationsinnehavarna; och
 3. ändringar för att tillåta Obligationsinnehavarna att verkställa utan att först samråda med innehavarna av de Superseniora Obligationerna.

Agenten kommer den 23 januari 2024 att skicka ut kallelsen till det Skriftliga Förfarandet till alla Obligationsinnehavare som är direktregistrerade i Bolagets skuldbok hos Euroclear Sweden AB den 22 januari 2024. Kallelsen till det Skriftliga Förfarandet kommer också finnas tillgänglig på Bolagets hemsida (www.ellosgroup.com).

Utfallet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande i samband med avslutandet av det Skriftliga Förfarandet. Avstämningsdag för omröstningen är den 29 januari 2024 och den sista dagen att avge röst i det Skriftliga Förfarandet är den 9 februari 2024.

För frågor gällande förslagen och förfrågningarna som återfinns i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta ABG Sundal Collier AB på Voting.DCM@ABGSC.no. För frågor gällande administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05  

OM ELLOS GROUP 

Ellos Group är en av Nordens ledande e-handelsgrupper med e-handelsplatserna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder strävar vi ständigt efter att utveckla och erbjuda attraktiva och hållbara erbjudanden inom mode och hemprodukter för hela familjen. För oss är kunden alltid i fokus. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 600 medarbetare och omsätter runt 3,6 miljarder SEK.

www.ellosgroup.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Gå inte vilse på vägen – Grävkurs den 24 april i Stockholm

Published

on

By

En heldagsutbildning som riktar sig till både reportrar och arbetsledare. Kursen ger tips och verktyg för att jobba mer effektivt och strukturerat med gräv.

 • Vi går igenom grävprocessens olika faser och varför det är viktigt att inte bara rusa in i researchen.
 • Vi visar hur man kan jobba med idén och ta grävprojektet i mål – varje gång.
 •  Vi djupdyker i reporterns och arbetsledarens olika roller och arbetsuppgifter, och visar hur ett sammansvetsat team får bättre resultat.
 •  Kursen inkluderar workshops där deltagarna får spåna fram konkreta lösningar för just sin arbetsplats. Målet är att deltagarna ska komma hem med en grund till en grävplan för sin redaktion.

Kursledare: Jessica Ziegerer & Emma Johansson

Bra att veta 

 • Tid: 9–15
 • Plats: Helio Slussen
 • Kursen är kostnadsfri
 • Deltagare står själva för resa, lunch och eventuellt boende.
 • Vi uppmanar redaktioner att skicka en reporter och en arbetsledare för bästa resultat.  Ansök separat och skriv i din ansökan vem du söker tillsammans med.
 • Några ord om höstens kurs:

  ”Konkreta tips och roligt med exempel. Bra upplägg med arbetsledare och reporter tillsammans på kursen”

  ”Jag fick inspiration för att på riktigt dra igång ett strukturerat arbete med gräv”

  ”Jag och min arbetsledare fick ut väldigt många konkreta idéer under de diskussioner vi hade under kursen.”

Läs mer och sök här!

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Paulina Brandberg har tagit emot delbetänkande från Delegationen mot arbetslivskriminalitet

Published

on

By

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg har tagit emot det tredje delbetänkandet från Delegationen mot arbetslivskriminalitet. I sitt tredje delbetänkande konstaterar delegationen bland annat att den strategiska styrningen av arbetet måste stärkas och att skyddet mot arbetskraftsexploatering brister i Sverige. Delegationen betonar den centrala roll arbetsmarknadens parter har för att motverka arbetslivskriminaliteten.

– Regeringen ser mycket allvarligt på att människor blir utnyttjade på den svenska arbetsmarknaden. Den ofta gränsöverskridande arbetslivskriminaliteten skapar stor otrygghet, snedvrider konkurrensen och är en del av den kriminella ekonomin. Jag ser särskilt fram emot att ta del av delegationens förslag om hur myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet kan stärkas, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Delegationen mot arbetslivskriminalitet tillsattes 2021 och leds av Ola Pettersson. 2022 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till delegationen. Genom tilläggsdirektiven fick delegationen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en myndighetsgemensam tipsfunktion för arbetslivskriminalitet och lämna nödvändiga författningsförslag.

Kontakt
Emelie Franzén
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
076-771 09 51
emelie.franzen@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Viktig milstolpe för OXC-201 – patentet godkänt i Japan

Published

on

By

Patentet för OXC-201, Oxcias potentiellt banbrytande tillvägagångssätt för behandling av IPF (idiopatisk lungfibros), har nyligen blivit godkänt i Japan. Det är det första land patentet blivit godkänt i och en mycket viktig milstolpe. Japan och Asien generellt är centrala marknader för OXC-201. Asien uppskattas ha det största antalet sjukdomsfall av lungfibros i världen.

Ytterligare nationella och regionala patentansökningar är under granskning i USA, Europa (EPO – Europeiska patentorganisationen) Kina och Kanada.

Som kommunicerats tidigare, tilldelade EIC (European Innovation Council) i början av 2023 Oxcia AB ett bidrag på 2,5 miljoner euro inom EIC-Transition programmet för nästa fas av utvecklingen av OXC-201.
 

Om OXC-201

OXC-201 är en småmolekylär hämmare av OGG1. Genom att rikta in sig på DNA-reparationsenzymet OGG1 (8-oxo guanin DNA-glykosylas-1), hämmar OXC-201 bindning av OGG1 till DNA och därigenom moduleringen av gentranskription. OGG1 spelar en betydande roll i modulering av inflammation och fibrogenes; genetisk nedreglering eller kemisk hämning av OGG1 har visat sig skydda mot inflammation och fibros i flera experimentella sjukdomsmodeller.

 

För mer information vänligen kontakta:

 

Christina Kalderén, Pre-clinical Director

Email: christina.kalderen@oxcia.com
 

Eller:
 

Ulrika Warpman Berglund, CEO

Email: ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

 

Kort om Oxcia AB

Oxcia AB bedriver nydanande forskning genom sitt unika sätt att utnyttja oxidativa DNA-skador och DNA Damage response(1) och på så sätt utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller kronisk inflammation. Oxcia har för närvarande två läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 befinner sig i tidig klinisk utveckling mot solida och hematologiska cancrar. OXC-201 utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

(Note (1): DNA Damage Response, DDR– kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA)

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.