Emotra AB: Tvist med italiensk leverantör slutligt löst

| 25 november, 2021 | 0 kommentarer

Emotra kan nu meddela att den sedan 2017 pågående tvisten med en italiensk leverantör slutligen har blivit löst.

Som tidigare kommunicerats, bland annat i Emotra AB:s årsredovisningar för åren 2017-2020, har bolaget sedan 2017 haft en pågående tvist mot en italiensk leverantör gällande ett krav om cirka MSEK 1,7 plus vissa räntor. Med anledning därav har Emotra AB kontinuerligt haft cirka 800 000 kronor reserverade, i räkenskaperna uppbokad som leverantörsskuld och upplupen kostnad, för den betalningsskyldighet som slutligen kan komma att fastställas.

Mål i saken har varit anhängigt vid Göteborgs tingsrätt sedan maj 2020. Huvudförhandling vid tingsrätten var utsatt till några dagar i slutet av november 2021. Kort före den förhandlingen träffades dock en förlikning mellan parterna. Förlikningen har den 25 november 2021 stadfästs av tingsrätten genom dom. Därmed är tvisten slutligen löst.

Den rättsliga och ekonomiska innebörden av förlikningen är i korthet att leverantören har frånfallit alla betalningskrav mot Emotra AB och att vardera parten betalar sina egna rättegångskostnader.

Det ovan angivna innebär att den reservering som tidigare gjorts i Emotra AB:s räkenskaper nu har återförts som en kostnadsminskning. Denna ombokning har ingen likviditetspåverkan.

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: [email protected]

 Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom mental hälsa. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat, objektivt psykofysiologiskt test för att mäta om deprimerade patienter är hyporeaktiva.

Emotra AB (publ),

AstraZeneca BioVentureHub, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal

Tel: +46 73 234 41 93, www.emotra.se

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *